TEXTUAL NOTES

10 Et pro Ut L |Ut Academiam comoedias quotannis parturientem O (quod cum re metrica minus quadrat)12 patrui L 14 iuvenes pro spectatores L 16 ignoscete L 21 laniatae L 22 Tradit L (fort. corr. cum traxit prius scriptum)24 Sacram quandam inseri et almam maiestatem L 25 valeat pro polleat L| salvirifica L26 effulserit O ante corr. 29 superest nobis L 32 sq. toga commutare pallium LO: vid. comm. not. 34 quam modo om. O 37 Adibo, Aegidi! O 41 agnoscere L 44 mi Aegidi om. O 45 te om. L 46 video pro conspicor O | possum LO 47 Quibusnam O 49 Apagesis L, Apage O 52 istic O 53 et miram O 54 probitatis L | nomini O ante corr. O | nonne pro non O 56 Portenta O | huncine L 58 Nam quid L 61 sq. hominibus pro hominum laudibus O 62 sq. apud seipsum patrem fecit intimum O 67 placent O ante corr.70 abhoruit L 76 Oh om. L | ruriculorum L 77 sodes om. O | istius L 79 vero om. O | audisse et istuc memini O | aut quid pro atqui L 80 hoc solus L 81uti ferunt om. O 85 narrabit mihi L 86 quadrigessima O 87 ut Comaediam supprimeret alteram L 91 vestrum est L 92 id om. O 94 illico om. O 95 Hospitis pol L | sed om. O | habet pro audit L 97 nosti O 98 sancta O 101 Clanculares O | ac praedicas om. O 103 Videris O 108 Scilicet ne. L | faceret O 110 vices tuas L | mox venero pro revenero O | confabulabimur om. L 113 Ego . . . crepuere Cornelio tribuit L, Smitho probante, at Cornelius, non Aegidius, in pulpito postea manet | foras L | descriptionem actionis habet L (exeunt)117 Euge quam lepidus O | nam om. L 118 complectitur O 120 sic nugari in publico L 121 istuc L 122 in publico (semel) O 123 Equidem pro Aedepol L 124 sane pro hercle L 126 Sane om. O 128 sit pro fiat O 129 hic est O | me vide LO: sic Smithus (p. 96)131 et 133 descriptiones actionis habet L 132 ha he om. L 134 iam om. O (pro iam modo vide 442 infra) 136 forte pro forsan L 137 mutivelis O ante corr. 139 Sane vero risum expressit pene inopinati mihi L 143 descriptionem actionis habent LO 144 potentissimus L 145 verbis avocato meis L | proba sane foemina L 147 exosculare O, eius non est excoularis (sic) virtutem L 149 non pro nondum O | At volo L 150 sq. pro vide . . . imitat habet L cave tuam ne exporrige (sic)151 Sicinne pro Si sic L | ad eundum vide tu salutis (sic) modum L 151 sq. Subrideo sic, tu ne cachinnes nisi forte clanculum, clanculum L (sic om. O)152 sane advertis L | post animum meum habet L The boy imitates153 Verum . . . dabo om. L | sis om. O | Prudentiam hospitem L 155 Ha ha he om. O | descriptionem actionis habet L 157 descriptionem actionis habet L 158 tibi om. L 159 de repente O, tam repente L 160 sq. Tun’…repente? om. L 162 si mansisses om. L | illicita illa pro impura illa et impia O 163 Et quid L | magister Fuce om. O 165 nugarum commemoratione L 166 Corneli, probus es sane, repetam L 168 quaeso quid L | est maxime O 169 suo om. O | altitudina O, vertice L 171 otiosi quotannis extruunt tenebriones L | quod vulgi L 173 fere O | praeteries O | et…colit pro ubi…colunt L 175 Sane, magister Fuce, vix hoc putarem O 178 Sane vero (ex animo precor) utinam L 179 nec iniuria L | omnibus id generis pro istiusmodi L 182 Oh apage a me L 184 est om. L 186 nunc sane O 187 Pish pro Whu L 189 usquequaque L | utriculares tibiae L 190 quam pro ut L 192 Homines, mi puer? Sunt errabundi nebulones potius. ceteris omissis L 193 Erabundi L 196 sunt homines L | parum om. L 199 Re vera pro Re vera L | lepidus sum nonunquam (sic) L 201 sq. qui inanes istos (quos memoras) ludos perferunt L 204 saepe antehac fecimus L 205 sed clanculum, clanculum ceteris omissis L 207 sq. Oh odi L | nec supra . . . minus om. O (lubricis corr. in ludicris L)209 certo L 210 sq. Matura…auditores om. L 212 At quomodo L 214 - 6 Edisceram L | habet O tantum Docebo: Iudicium primum conveniam etc., ceteris omissis 215 senicos L 220 prostibulum esse L 221 Prudentiae tribuit L | magister Fuce om. O 223 fecero L 224 Ne vivam, praeceptor L | nec…tibi om. L 227 mea Prudentia L 230 vinum adversor nunquam L | aut (i. e. at )pro sed L 231 pro nihil prorsus si fiat clanculum habet O nihil inquam clanculum233 Cupio sane Iudicium convenire ceteris omissis O 234 faciam ego hodie ex Comoedia Tragoediam L 235 om. O 238 in mandatis dedisse pro mandasse L 239 heres L 240 Amabo loquere om. O 241 sane pro certe L |ut pute L | opinor om. O 242 ut ad tempus filius L | ad huius saltem L 244 et pro ac L 245 conducere L 246 alioversam L | Ingenium om. O | Comoediae quicquid L 247 Au in meo quidem gratulor potius L 248 consiluit L | adiungerit L 249 tuum O (verb. om. L) 251 possit O 255 om. O 256 Sed nunquid adhuc, Iudicium, dixi tibi Balladae quid filiae meae nuper obtigit? L 258 Adulterina L 259 quae Phantasia cluet pro nomine Fantasia L | suscipi L | Hocine . . . audis? om. O (primus L)260 sq cum pro ubi L | pridem hoc ex te audiveram, verum e memoria paulatim elapsum est mihi L 262 - 7 Habet O, multo simplicius, ING. Dum ruri superiore aestate agebamus, lepidum illum Villanum, de quo tecum saepius, ascivit sibi amatorculum. Isque aderit mox, sat scio, omnibus instructus ludicris ludisque quos rus suppeditat. 266 quod pro quibus L 267 Perpol quam dubia L | Attamen…fabula om. L 271 - 3 Id potius . . . admones om. L 272 post hunc v. habet L ING. Recte admones. script. marg., itaque At cantiunculas Iudicio tribuit O273 At cautiunculas nescio quas memorasti dudum O 274 Villanus ille L | tuam O 275 om. O 276 Nempe quae vulgo balladae audiunt ceteris omissis L | quibus nominibus pro Eo itaque nomine L 277 et canit pro canit vero O | autumnus L 279 St om. L | huc dicam O | emicasse O 280 Hercle vero pro Mehercle L | adventum Villani L 281 ha ha he om. L | praedixi L, praedixim’ O 283 opinor pro alii L 284 nos O | ubi commoda detur occasio, opportune nos inseramus postea L I.IV index personarum habet tanquam partem descriptionis actionis O, FIDICEN pro UTRICULARIUS L descriptio actionis sic L, Quo sonante saltant omnes. De subito vero desistit Villanus. Ingenium <et> Iudicium in insidiis. L 287 (marg.) sic L, Cantat O 293 ausculta porro L 294 nisi L 295 Vah pro Pish L | Hei, quid? Tun’ dormis, fidicen? L 296 COM. 2 O 297 non dormis? L | (marg.) sic L, Cantat O 302 Adeamus iam, Iudicium? L 304 manebimus O 305 dormiant L | Noctu hic fortassis vigilant et luce dormiunt L 307 (marg.) sic L, Cantat O 310 Num . . respondet L 311 Iam om. L 313 adeste L 316 Villanus forte conspicatus audacter sic, o sic, insurgit L 317 columus L 325 Praesto mox, Ingenium, erunt L | Eccum fistulatorem ulricularium tibi O 326 Vos vero pro sed vos L 327 sq. Te ad . . . sequor L 328 descriptionem actionis habet O 330 sq. dicam cum testudineo gradu? L (granditur O) 332 Huc LO | solum pro seorsim O 333 si forte adsit L 334 venit L 335 supprimeret O 337 praeludant O | exit pro erit L 338 harriolus O 340 ab Academia diu detinuit invaletudo cum ingratiis om. L 344 cum laetitia om. L 345 Theologiae? L 347 Qui Comoediae? L | Sane vero L 349 cur pro quorsum L 349 Comoediae L 351 Quasi pro Ac si L | quantum corr. in quacum O 353 Sed om. L 354 adversariis L 357 Octodecem pro Sexcentis L 359 sq. ac praeter voluptatem nihil, nihil sane suppeditare L 360 poetam L 361 oblectare L | suis ineptiis L 362 nunc literis L | descriptionem actiones habent LO 363 Atque L | ponamus hunc si placet arbitrum L (ponam O) 364 Poetice necne L 365 asculta his O | te et semper O 366 Imo vere L | semper ego nescivi L | et indignis . . . modis L 367 adversum illi L | fui pro fio O 369 Sed quisnam O | ut pro est L | tam blande cum Iudicio et amice consusurrat? L 372 Potin’ O 373 quae es L 381 huius ego L | Atque adeo quid non accedo obviam L | et . . . ludifico? L 382 ludific (sic) L | summum suum L 389 mitte vero L 390 Sane vero bonus est, Iudicium ceteris omissis O 391 ubi pro cum L | similem reliquum L 393 omnium (quos scio) L 394 Est his genuinus pro Genuinus hic est L 395 Occlusiorem . . . stultiloquentiam om. L 396 Nostine pro Noli O | Meledicta O, Malefacta L | te pro tua L 399 esse om. L 403 indicium loquentis om. L 404 sq. quae ipsa academiae approbarunt lumina suaque non semel praesentia honestarit princeps augustissimus? L 410 huius, Iudicium, feremus L412 Cedo pro Pish L 415 fuit L 417 At LO | habitum pro vestem L | mulierem O 418 sq. Quid . . . assiduus? om. O 420 At LO | quoque om. L 421 Imo pro At L 422 At LO425 At LO | perridiculae, imo vero illicitae L 426 cantare pro saltare L 433 fortassis pro fateor L | at acerbitatem mitigamus nos pristinam O (et pro at L)436 At? Quiusque nobis L 437 Iudicium, expergifacere L | Alia nos manet, atque hinc avocant negotia ceteris omissis L 440 Itane vero? Mature tum pol L 441 utricularium? L | descriptionem actionis habent LO 442 sum pro dum L 443 Agendum nunc est L | ad haec LO | descriptionem actionis habent LO (cum utriculario L) 445 quin cito, cito om. L 446 absterrebis om. O | descriptionem actionis habent LO (Hic utricularius inflat ceteris omissis L) 448 an om. L | mastigiae pro nebulones L | irepserint L 449 quid dixi O 451 subduxit Iudicium L | Quem ego nunc timeo pro Heu me vereor L 452 impurus pro impostor L 453 capescam L | impostor huc (i. e. hic) pro impurus ille nebulo L | protinus om. L 454 fistulator om. L 458 in castor L 463 desistit L 466 moetus L 468 ni pro mi L 471 valeam L, O ante corr. 472 iam sim LO 474 evelleret L 475 Patrine L | ingenii mobilis L 476 affuciis L 479 ominari O 482 suum novum L 484 diversum O 492 certe pro vere L 493 Ah tu L 494 me om. L 495 fidem supplevit Smithus 502 sq. Sed…aspexerit om. O | descriptionem actionis habet O (Exiunt.) 506 credi L 508 observato L, O ante corr. | foras L509 descriptionem actionis habet O 510 accesisse L 511 descriptionem actionis habet O 514 illi om. L 515 illam O 516ein pro enim L 517 autumnat L 518 confictus LO 519 sint LO | interpoliunt LO: sic Smithus520 oculis L 524 istur O537 errare L, errare corr. in intrare O 538 Oh apage vinum | violentum L 539 Bacho O | frigit L 540 atque LO, corr. Smithus541 frigit cum tamen om. L 546 inter et om. L 551 palum (sic) Iacchi L 552 sq. om. O 557 tunc L 567 interea om O 568 adorire om. L 569 pelliceas L |praecurrat O 573 ING O 575 agas L |illecibrae O 580 opera O 581 minimam pro nimiam O 582 subscaelestes O | Philomathem L 584 adio L 590 indicium loquentis om. O 591 colustras L 600 Comoediae L 602 At quid L607 deiicere L 611 et om. L 617 alias O 619 potest pro pol est L 622 inulto L | certe L 629 ferunt L | atque pro at L 633 agit L 637 fiat O 638 tuo animo L 643 aliunde L 644 ruricolae L 646 descriptionem actionis habet O (Exiunt.) 648 Ecce pro Tace L 649 descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 651 descriptionem actionis habet O 654 descriptionem actionis habet O 655 qualem (semel) L 660 itterum (sic) iterum L |descriptionem actionis habet O 666 semper tuus erit O ante corr., tuus semper erit L | descriptionem actionis habet L 670 congerones L 672 descriptionem actionis habet O 673 post hunc v., vv. 701 sq. script. marg., tum delet. O 679 succuritis L 681 Atque pro At L 682 ut pro et L | huc om. O 685 COM. 1 L | expergifaciam L 688 indicium loquentis om. L 694 evicem O ante corr. 696 indicium loquentis om. L 698 redidisti L 699 calit L |descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 704 habet opus L 705 Villane mi dulcissime L 709 asciveris L 710 anteis L 712 Mentiris iam, age, age L | faciam O 713 quem O 714 meum pro mecum L 716 tuam operam L 718 possum L 719 (et 731) longuriusLO: longurius fort legendum722 properans L 727 illaec L 730 Fuge iam pro Fugiam O 740 Quid O 743 flagro LO 747 om. O 752 VIR O 756 auses O | ludibria L 759 quod O 763 pol certo L 767 sq. cippiis L, O ante corr. (bis)769 quoque om. L 775 despondes L 778 choraule O 779 Oh om. L 780 haud me decet L 802 erradicare L 786 hanc pro ex his aliquam L 790 apagete L793 te foemina formosa L, O ante corr.795 Per-ago (sic) O 796 necquicquam L 797 Videro annon mentitus es mihi nuper L 798 sane om. L | demiseris L 799 patronem LO 800 potes script. semel L 802 quem L805 ishoc O | excessis loco L 806 descriptionem actionis habet O 820 Eccistis O 827 (Solus.) habet O 836 fui etiam L | Neque O ante corr.842 video O ante corr. 845 vere dicas om. O 848 eggreditur L 849 Videon’ L 856 probe L 857 Philomathi tribuit L 859 illi pro huic L 860 eris pro ades L 861 Philomathi tribuit L subservem L864 perfrui L 866 indicium loquentis om. L 870 mihi L 877 Impudentiae L 880 egit L 882 An om. L 886 Aut unumL 887 sodalitatum L | at pro ac L 891 indicium loquentis om. L 895 Concilium O 910 descriptionem actionis habet O 913 indicium loquentis om. L | fui pro sui L | descriptionem actionis habet O 915 dignabatur L 917 fararero pro tararararero L925 insaniant L 927 Atqui L 933 Quo nunc se decam L, Quo nuncsedicam corr. in sidicam O 937 ruit LO 942 utile pro vile L 950 indicium loquentis om. O 957 ignosceresLO 964 Si sapis, cave cum etiam om. L 969 Ecam L 971 succendebit L |descriptionem actionis habet O 972 manebit L 976 malum O 985 sq. Quid . . . poscit om. L 993 iam cum om. L 996 Illum L 997 amplexum LO 998 petit L | descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 1006 descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 1008 siet L, Quid te Villane fiet (vel fort. siet) illa cum irata fiet, et tibi Concitet hosce dolores scriptum, et postea HIR. Quid te Villane fiat illa cum irata fiet nisi inter strepere anser olores O 1011 Ridere hunc O 1012 Videre L | examinatus L 1013 descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 1017 descriptionem actionis habet O 1018 descriptionem actionis habet O 1020 carmina L 1022 descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 1026 Hei pro Aha L 1027 quo se aut quando hinc se O 1029 amasium L 1034 for (sic) pro forte L 1035 protenam L 1042 accederit L 1048 Ego pro Egon’ L 1053 cum O ante corr. 1058 fastigiens L, fastidens O |turbabat corr. in turgabat (vel vice versa) O | axanimalem O 1062 Villane L 1064 Quid? om. L | Experiuat L 1068 quando pro quo L |volavit O 1073 isthuc O 1076 hinc vel huic L 1080 suppellicium L | pilius L1084 bestiam L, O ante corr. 1090 praestabor L, O ante corr. 1093 inservias L 1094 fleres pro fieres L1095 descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 1096 respondit L1103 descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 1111heluo L 1115 ille L 1116 disperdit L 1117 disperdit L, O ante corr. 1120 redio L, O ante corr. 1121 sequeris L 1122 descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 1123 postac L | festi L 1124 nunc lugete L1125 tibearum L, O ante corr. 1126 qui dignus etc. Villano tribuit O1127 refarcirier L | feram L 1128 descriptionem actionis habet L (Cantat. O) 1130 uteri L, uteris O ante corr. 1131 redeant L 1132 indicium loquentis in erasura O | Mitto L 1134 renunciant L, renuncianvit O 1135 illam L 1136 farararero L 1139 descriptionem actionis habet O 1140 facibus L 1142 spectabilis L | mors huic L, O ante corr. | et remedium L 1143 PHIL.(cum nota X tanquam mendosum) O1144 deffregisse L |vobis O 1146 PLAU. corr. in PHI. O 1149 Et quo . . . postea Plausui tribuit L, O ante corr.1150 PLAU. corr. in HIR. O | se om. L 1151 Proh beant L 1156 adigis L 1165 indicium loquentis om. LO 1167 ha pro hoc L 1168 rediit O 1173 est res L 1174 tantum om. L1177 indicium loquentis om. L, O ante corr. 1178 indicium loquentis om. L 1179 labescat L | illam L, O ante corr.1180 iam, iam, iam L, O ante corr. 1181 descriptionem actionis habet O 1182 protenam L 1183 perimus L 1185 cavero L 1186 et pro ut L 1189 clanculares LO 1192 qui post est locatum L 1194 has L 1196 Placide, placide, adolescens. L 1197 te om. O 1199 sum O 1206 inimicus unicus LO 1209 Quid est L 1210 te non licet L 1212 impediunt L,impedirint corr. in impedierint. O 1214 Ne nescias, Fuce L | aparamus L | occulis L 1216 Itane pro Sane L 1219 dici pro diei L 1221 ut om. L 1226 apagete O 1231 dilicias L 1241 Qui L 1244 Phui om. L 1247 hominem probe L 1250 Vendictam L 1251 graviter O