TEXTUAL NOTES

I.4.6 falo (cum l litera fracta) lib.
I.7 CONSILILIIS lib.
I.26.1 tumulmu lib.
I.39.14 nigiter lib. ante corr.
I.40.22 Aster lib. ante corr.
I.50.4 Quo lib. ante corr.
I.54 PATRO lib.
I.56 THAMASINAE lib.
I.64.4 Detraque dexteram premere? lib., sic scripsi metri causa
I.67.4 Christo lib.
I.71.10 sinil lib., corr. lectoris manu u. v.
I.79.2 religionis lib., corr. lectoris manu
I.84.1 verbum superfluum post larga (fort. est) eradicatum lectoris manu
I.86.1 Tu fere cum verbo post fere deleto lectoris manu, tum corr. in Tute fere
I.89.2 elegit lib., corr. lectoris manu
I.100 LONGHER lib. (cf. IV.26 et indicem nominum ad finem libri) | CONG. pro
COGN<ATUM> lib.
I.119.28 mormore lib.
I.119.47 sperto lib.
I.119.60 diliciisque lib.
I.121.2 spargare lib.
II.1.8 leniore fort. legendum
II.1.15 tenelli lib.
II.23.2 prorsus lib. ante corr.
II.26.3 Excusor lib.
III.29.2 ingenium lib. ante corr.
II.39.9 Aeureolum lib.
II.56.1 oprrimor lib.
II.86.1 laetentem lib.
II.93.8 hic lib.
II.98.2 immoritura lib. ante corr.
III.7.1 lascuae lib.
III.133.not. Virgneae lib.
III.149.1 seperabit lib.
III.152.14 devitias lib.
III.166 IU SEXTILIANUM lib. (litera inversa)
III.169.4 suis lib.
III.172 IPSUS lib.
IV.1.11 ardelio lib.
IV.123.5 inventuti lib.
IV.137.5 undique lib.