Tessera caerulea - Tessera rubicunda - nota textualis. Tessera viridis - translatio   

MDCII.

Hispani reditur castella Anglis tradunt. | Praeter Dumboium. | Quod a praeside expugnatum. | Rebelles in ordem redacti. | Aut Momonia expulsi. | O-hagan episcopus occisus. | Expeditio in Hispaniae oram. | Sesimbria in portu triremes et caraqua oppugnantur. | Triremes fugatae. | Una et altera captae. | Ad colloquium perventum. | Deditio facta. | Triremes Flandriam petunt. | In regiae naves incidunt. | Pugnatur. | Triremes profligatae. | Tractatus cum Danis de mercatoriis. | Anglorum querelae. | Eorum postulata. | De his disceptatio. | Fit recessus. | Certamen inter Iesuitas et sacerdotes seculares. | Qui relegantur. | Perniciosa in principes consilia. | Bironius obtrucatur. | Gallus Bullionaeum accusat. | Elizabetham de eo consuluit. | Illa respondet. | Ille replicat. | Aliorum hac de re opinio. | Geneva sublevata. | Alexander Nowelli mors. | Tir-Oenius sibi et suis diffidit. | Prorex eum prosequitur. | Extruit Charlemont. | Et Fort Montjoy. | Docwraius rebelles exagitat. | Negligitur tamen. | Plures rebelles se submittunt. | Tir-Oenius culpam deprecatur.

IS conditionibus secundo Ianuarii in scripta relatis, et iureiurando utrinque confirmatis, Hispani idoneam nacti tempestatem, numeris plurimum accisis, ex Hibernia solverunt, Hibernicis indignanter frementibus quod omnia castra et propugnacula in fidem accept Anglis ex pacto in manus tradiderint. Cum vero Dumboium traditur, O-Sullivant Bear, qui illud eis in fidem commiserat, ex improviso invasit, operibus firmavit, Hispanosque supplicibus literis revocavit. Verum praeses, ne ex tam commodo portu et receptaculo bellum resuscitaretur, eo navigiis acceleravit (terrestre enim iter erat dificillimum). Tirellum, qui cum mercenariis excensionem impediturus elusit, castrumque cruenta obsidione expugnatum solo aequavit, simulque Hispanis, qui iam redituri expectabantur, spem in Hiberniam redeundi opportune praeclusit.
2. Nihilominus Eugenius O-Hegan episcopus Rossensis a pontifice Romano designatus, allata pecunia et nova spe auxiliorum ex Hispania proposita, animos suspensos his partibus ita confirmavit ut in rebellione persisterent. Wilmottus autem in Kirria, cui praefuit, et Rogerus Gawinusque Harveii fratres in Carberia, castris captis, praedis abactis, multisque caesis, plurimos in ordinem coegerunt. Ipse praeses Cormacum Mac-Dermot, Muskeriae dynastam clientelis praepotentem, rerum novarum insimulatum ex improviso intercepit custodiaque tradit, e qua tamen brevi evasit. Sed cum territorium suum devastatum, castra ab Anglis occupata (Wilmottus enim, quo tempore evasit, Muckron praecipuam eius sedem, dum fortuito igne deflagraret, expugnarat), filium in Anglia, uxorem in Corcago incarceratos, et se in arcto salutis exitiique confinio videret, supplex veniam imploravit, et fidem iussoribus datis impetravit. Tirellum, qui in Muskeriam cum mercenariis praedonibus venerat, Samuel Bagnallus profligavit, castris exuit, et in Desmoniae montes fugavit. Wilmottus etiam equitem Kirriae et alios famosos rebelles ita afflixit ut ad eius fidem cum eiulatibus confugerint. Tirellus, barone Barrio et Wilmotto persequentibus, occultis per avia itineribus in Lageniam se subduxit. Mox Guilielmus a Burgo et O-Sullivant Bear multis difficultatibus perterriti Bearam et Bantreiam vacuam Anglis persultandam reliquerunt. Ex altera parte Taffus militum ductor a praeside emissus Eugenium Mac-Carty et Donatum Keagh in Carberia exagitavit. Eugenio O-Hegano episcopo, qui inter medios rebellibus cum breviario altera manu et gladio altera pugnavit, interfecto.
3. Quamvis ex Hibernia Hispani iam essent emoti, regina nihilominus in suorum salutem excubans classem octo navium regiarum cum aliquot minoribus sub imperio Richardi Levisoni et Guilielmi Monsoni ad Hispaniae oram protinus mittit, ut Hispanos distineret quo minus Hiberniam denuo cogitarent. Oram solvit Levesonus die XIX Martii, sequutusque eum Monsonus, quum aliquot dies Belgarum naves quae se coniungerent frustra expectasset. Interim Levesonus in classem XXXVIII Hispanicarum navium, quae argentum ex America devexit, incidit, et cum pauculis quas secum habuit irrito successu adortus est.
4. Postquam Monsonus cum reliqua classe accessisset, commercia toto Lusitaniae littore plures dies intercluserunt. Tandem certo acceperunt ingentem onerariam (caraquam vocant) MDC vasorum capacem, opulentis mercibus onustam, ex orientali India ad Sesimbriam iuxta Barbarium promontorium in Lusatinia appullisse; ibi XI triremes in statione esse, e quibus VIII erant Hispanicae Frederico Spinulae in bellum Belgicum assignatae, et tres Lusitanicae. Sesimbria urbecula in interiori stationis sinu, tota e saxo constructa, et castello XII machinis maioribus instructo munitur. Sub castello substitit caraqua, triremes ad occiduam partem stationis sub rupis prominentia, proris, in quibus singulis quinque tormenta maiora librata, obversis, adeo ut extrema discrimina a castello, caraqua (quae instar castelli), et triremibus impendere adorientibus viderentur. Adoriri tamen statuit Levisonus ex communi omnium classiariorum sententia, et caraquam succendere, si capere non possent.
5. Postridie itaque, ut convenerat, leni aura afflante, ille in nave praetoria signum extulit ad medium malum, et Monsonus in propraetoria pro more classico ad malum anteriorem, et <navigarunt ad> stationem. Mox cum quinque regiis navibus ingressi iactis anchoris triremibus se obiecerunt, et tanta violentia tormentis maioribus in eas effulminarunt ut post horas septem marchio Sancti Crucis cum triremibus Lusitanicis, quibus praeerat, se subduxerit.
6. Cum autem Spinula non subsequeretur, rediit; sed vim non ferentes singulae mox sibi fuga consulerunt. Duae captae et incensae, in quibus magna vis erat pulveris tormentarii in Belgium devehenda; reliquae dilaceratae, remigibus maximam partem occisis aegre ad Tagi ostium appulerunt. Iam Monsonus caraquam illam ingentem adorturus erat ut succenderet; inhibuit Levesonus, praefectoque caraquae per Sewallum classiarium veteranum significavit triremes, in quibus spem posuerat, profligatas esse, duas ex iisdem captas; se iam statione potiri; castellum non posse viribus Anglorum obsistere, nedum caraquam. Itaque, si misericordiam oblatam recusarent, severitatem omnes ad unum experirentur. Caraquae praefectus postulavit ut nobilis aliquis mitteretur quo cum plenius ageret. Missus est Monsonus, cui hae conditiones propositae: ut singuli in caraqua (in eam CCC nobiles ad propugnandam convenerant) cum armis incolumes statim demitterentur; ut vexillum non deponeretur; ut navis ipsa et machinae regi, merces vero omnes Anglis cederent. Assensit Monsonus ut intra triduum omnes dimitterentur; ut vexillum Hispanicum in conspectu Anglocorum explicitcaretur, nisi ad puppim, aut navis et machinae Hispano cederent audire noluit.
7. Post multa convenit ut Lusitani intra biduum igniariis extinctis dimitterentur, vexillum deponeretur, navis integra cum machinis et mercibus sine dolo malo dederetur, interim a castello in Anglos non effulminaretur. Dimissi ex caraqua sunt omnes eadem nocte praeter praefectum et pauculos alios qui bene mane in terram expositi. Eodem die, caraqua a statione deducta, Angli ventis faventibus usi opimam praedam (ad decies centena millia aureorum aestimatione Lusitanorum) domum retulerunt, nec plures quam V classiarii desiderati.
8. Monsonus ad Hispaniae littora cum aliquot navibus remissus ad mediam hiemem egit ne quid in Hiberniam tentaretur. Dum ille in altum provectus Hispaniam versus vela facit, Fredericus Spinula cum sex triremibus quae ad Sesimbriam incolumes evaserunt Gallica littora legando ad fretum Britannicum pervenit die XXIII Septembris, ut cum iisdem aliquem Flandriae portum ingrederetur. Eum praestolabatur Robertus Mansellus cum una et altera nave regia et quatuor navibus Hollandicis hinc inde dispersis. Triremes duas ex Hollandicis primum conspectas adoriri statuerunt; verum altera a regiis haud procul conspecta remos verterunt, ut diem fallerent et noctis beneficio portu optato potirentur. Ab hora octava matutina ad solis occasum Mansellus cum suis et binis Hollandicis insequutus est. Nocte adventante, triremes cursum ad Angliae littus flectentes (adeo prope accesserunt ut e captivis remigibus quidam, compedibus excussis, exilientes ad littus enatarent) imprudentes perrexerunt ad locum ubi altera navis regia et aliae Hollandicae superius ad anchoras steterunt. Hinc Mansellus, certus quod triremes in eas inciderent ut securius cursum tenerent, vela vertit eo consilio ut se inter triremes et Flandriae littora interponeret. Inciderunt illae in navem regiam cui nomen Responsum. Praefectus Broadgatus, qui e tormentorum fragore iam antea procul exauito se ad pugnam accinxerat, in eas triginta et octo pilas emisit, itidemque Hollandicae postea in eas effulminarunt.
9. Illae, ne tormento quidem emisso, remorum celeritate evaserunt, et nocte iam intempesta palantes, una ex iis incidit in Mansellum, in quam ille omnia tormenta displosit, malum disiecit miserando clamore audito, propius accessit, et misericordiam per interpretem obtulit. Verum aliis quinque triremibus succurrentibus ille navis latere obverso inter eas tormenta exoneravit. Quam stragem ediderit, etsi nox esset sublustris, dici non poterat, nec postea tormenti fragor auditus donec Hollandica navis in triremem Luceram sive Phosphorum dictam impegit, gubernaculoque deterso ita sauciavit ut paulo post cum omnibus fere epibatis aquis hauriretur. Altera Hollandica in Padillam triremem fortuito adacta eam obtrivit, et ipsa fere dirupta; altera e triremibus ex nautarum negligentia dum ad Caletum acceleraret periit; duae in Neoportum se receperunt. Ipse Spinula in praetoria cum magni vi opum in Dunkircam evasit, qui has tres triremes restauratas in Sclusam deduxit, et anno insequente navali contra Hollandos praelio maioris tormenti pila vulneratus cum fortitudinis laude occubuit.
10. Profectionem episcopi Londinensis, Christophori Perkinsi, et Ioannis Swalli legum doctorum, quos Embdam anno MDC regina legaverat ut cum Daniae delegatis tractarent, frustra cessisse diximus. Nunc denuo iisdem de rebus Bremam missi sunt a regina Radulphus baro Everus, Ioannes Herbertus secretarius secundarius, Daniel Dunus legum doctor a supplicum libellis, et Stephanus Leisieurus assistens adiunctus. A Dano Mauderopius Persbergius, Arnoldus Whitfeldius regni cancellarius, et Ionas Charisius legum doctor. Angli conquesti sunt liberam in Moscoviam per septentrionalem Oceanum navigationem atque piscationem ad littora et insulas eiusdem negari, atque vectigalia multiplicia in freto Oresundo, idque tantum pro transitu, exigi. Postularunt ut foedera inter Henricum VII Angliae et Ioannem regem Daniae anno MCCCCXC et inter Henricum VIII et Christiernum anno MDXXIII recognoscerentur et his temporibus accommodarentur, multiplex illa ac incerta novorum vectigalium exactio tolleretur aut minueretur, et certa in tabulis cum certa confiscationis ratione praescriberetur; naves in freto non iusto diutius detinerentur; querela privatorum componerentur; et bellici apparatus in Hispaniam non subveheretur. Hinc inter eos disceptatum est an principibus contra antiquae foedera vectigalia pro arbitrio augere liceat. An hoc non sit contra aequitatem, etiamsi usitatum, cum consuetudo veritati et aequitati famulari debeat. An quae gravissimo consilio constituta ete aliquandiu utrinque tolerata sine iuris regii iniuria abrogari possent. An vectigalia Danis atque exteris Maria regnante ab Anglis pro mercibus evectis et invectis imposita non sint aequiora quam quae a Dano solummodo pro transitu, qui pro impensis in navigantium securitatem nobile rosatum ex nave, unicum nummum ex centesimo, et lasticum exigit. An vectigalia pro transitu exigenda, quae alibi nisi pro mercium expositione et venditione non solvuntur. An liberum non sit Anglis in Oceano septentrionali et in eius insulis et littoribus piscari, per eundem in Moscoviam circumnavigare, cum mare sit liberum omnibus, principes non habeant eiusmodi in mare dominium ut navigantibus eiusdem usum non minus quam aeris prohibeant, iuxta illud Antonini imperatoris, Ego quidem totus terrae dominus, lex autem maris; secundum itaque legem Rhodiam iudicate. An non sit igitur contra ius gentium eiusmodi dominium in mari usurpare, cum principes non habeant iurisdictionem nisi in mari territoriis suis propius adiacente, idque ut navigationes sint tutae a piratis et hostibus; et reges Angliae navigationem et piscationem in mare Hibernico inter Angliam et Hiberniam nunquam prohibuerint, etsi littorum utrinque domini existant non minus quam Danus Norwegiae et Islandiae, qui non alio nomine hoc ius sibi vendicat. Sin pro transitu ab Anglis vectigalia exigenda, reginam itidem posse a Danis ad dominia, regna, et insulas suas adnavigantibus non minora exigere. Hinc proposuerunt Dani: quandoquidem regis pater circumnavigationem illam etsi admodum damnosam, in reginae gratiam permiserit, ut mercatores Angli eandem ducentis in singulos annos rosatis ad reginae vitam redimerent ut bona utrimque intercepta ex aequo et bono restituerentur; ut bona utrimque intercepta ex aequo et bono restituerentur; graviter de piratis Anglicis quiritantes et obtestantes, quamvis piratica insolenta bello flagrante comprimi non posset, supplicii tamen asperitate coerceretur, alioquin ad iniurias et damna resarcienda arrestationes permittendas, quia regum imprimis intersit ne subditi quid detrimenti capiant. De subvectione bellici apparatus in Hispaniam non querendum, cum tam exigua copia a Danis subvehatur ut Hispanus facile careat, nec inde vires adaugere possit.
11. Postquam duos iam menses scriptis utrinque exhibitis de hisce disceptarant, Dani Anglis praeter expectationem denuntiarunt se nullam habere potestatem recognoscendi vel reformandi faedera, nec tollendi nec minuendi vectigalia, nec concedendi piscationem in mari Islandico et Norwegico, sine speciali regis licentia certisque aliquot conditionibus. Simulque, quod magnum movit admirationem, inhibuerunt, sub poena qua caeterae piscationes iam antea prohibitae, ne Angli ad insulas Feroe piscarentur. Angli contra de nullitate ac invaliditate huius inhibitionis et alterius cuiuscunque declarationis contra foedera factae disertis verbis protestati sunt. Cumque aliter convenire non possent quam ut acta et transacta ad principes utrinque referrentur, se Dani promisissent se diligenter apud regem pro tabularum vectigalium publicatione intercessuros, ex quibus mensurarum, numerationis, et ponderum certitudo constaret, nec mutationis ullum arbitrium praeter praescriptum in tabulis penes vectigalium praefectos pensurum, utque in casu confiscationis eae tantum merces in commissum caderent et fisco adiurdicarentur quae celatae et non designatae fuerint, Anglis Danorum promissis acquiescentibus, res tota in aliud tempus, salvis semper regiane Angliae eiusque subditorum regnique iuribus, suspensa atque prorogata est.
12. Dum de hisce rebus inter principes disceptatur, acrem concertationem pontificii ecclesiastici in Anglia inter se instituerunt. Hinc enim Iesuitae, inde sacerdotes seculares strictis calamis, virulentis linguis, et contumeliosis libellis concurrerunt. Hi iniquissime ferentes Blackwellum collegii Trinitatis Oxoniae quondam alumnum, qui totus erat ad Garneti Iesuitarum per Angliam generalis nutum, ipsis archipresbyterum esse impositum, illius authoritatem detrectarunt. Ille eos igitur facultatibus, quas vocant, primum spoliavit, mox ad Romanum pontificem provocantes libello schismaticos et haereticos declarari curavit. Hanc maculam absterserunt, idque censura academiae Parisiensis suffragante. Aliis etiam super alios libris divulgatis reginam magnis laudibus celebrarunt, quod a regni auspiciis leniter et miseranter cum pontificiis egisset. Primum enim demonstrarunt primis undecim regni annis ne unum de conscientia sive religione in quaestionem vitae fuisse vocatum, nec quidem toto decenno post bullam Pii V in illam promulgatam et pontificiorum rebellionem plures quam XII sacerdotes morte affectos, et ex iis aliquot perduellionis manifestos, usque ad annum MDLXXX, quo Iesuitae in Angliam surrepserunt. Deinde pluribus docuerunt istorum sceleratas in rempublicam molitiones omnia conturbasse, catholicam religionem admodum labefactasse, et severas leges in catholicos elicuisse. Decennio tamen subsequente supplicium nisi de L sacerdotibus fuisse sumptum, et, quae fuit eius misericordia, LV in quos ex iure agi poterat fuisse relegatos. Ab eo tempore seminaria in Hispania, curante Personio Iesuita Anglo, Anglis fuisse posita; ex iis sacerdotes barbatulos et turbulentos singulis annis in Angliam fuisse submissios; istum concitasse Hispanum ad Angliam et Hiberniam denuo invadendam; eius filiae regnum Angliae libro evulgato asseruisse; ad idem asserendum iuramentum a studiosis in seminariis exegisse; Holtum ex eadem societate subornasse Heskettum ad rebellionem conflandum, atque Cullinum, Yorcum, et Wiliams ad reginam ferro tollendam; et Walpolum Iesuitam Squiero ad idem nefarium facinus veneno patrandum suasisse, adeo ut illa, quae vim conscientiae afferendam nunquam censuit, non potuerit non severitatem in id genus hominum necessario adhibere, nisi suam regnique salutem et securitatem prodere vellet. Personium, quem Cowbuckum vocarunt, ut spurium e face popouli, hominem seditiosissimo ingenio, sycopantam, aequivocatorem, et regnorum licitatorem sugillarunt. Famosos itaque Iesuitarum contra reginam libellos falsitatis et authoris divinae humanaeque maiestatis laesae damnarunt, solide argumentati fidem et religionem varam non armis cruentis sed spiritu lenitatis et mansuetudinis propagandam. Postremo pontificios Anglos obtestati sunt ne liberos in Iesuitarum seminariis educandos transmitterent, qui proditionis virus teneris animis cum primis rudimentis infundere assolent.
13. Inter media haec certamine, sive serio sive dolo malo suscepta, quae Londinensis episcopus subdole aluit, consiliarii deprehenderunt et Iesuitas et sacerdotes illos plerosque omnes in hoc occulte conspirare ut subditos ab obsequio erga reginam subtraherent et populum ad religionem Romanam etiam armis promovendam excitarent. Regina itaque edicto imperavit Iesuitas et sacerdotes seculares iis adherentes a regno excedere, reliquos, qui mediatores videbantur, intra duos menses (nisi interim obsequium in principem profiterentur), nec hos aut alios eiusdem professionis redire nisi supplicia legibus proposita subire maluerint. Et proculdubio Deo duce hoc prodiit edictum ad meditatum scelus avertendum. Etenim inter haec Thomas Winterus, ut ipse postea confessus est, et Tesmundus Iesuita, in Hispaniam ab illorum nonnullis emissi, perniciosa consilia ad Elizabetham excidendam, adque ad Iacobum Scotorum regem a iustissimo iure succedendi in regno Angliae excludendum clandestino agitarunt. Nec hi soli in Anglia, sed etiam in Belgio seditiosi milites contra archiducem, et in Gallia nonnulli contra regem res turbide moverunt, quasi tempestas quodam sydere in principes commota videretur. In Gallia autem Bironius, qui nefaria consilia in patriam susceperat, et maiestatem aculeatis verbis violasset, capite obtruncatur. Bironii vero nescio quae confessio multos involvit, et inter alios ducem Bullionaeum adeo perculit, ut coram rege se sistere iussus non paruerit, sed regis indignationem et adversariorum in aula potentiam pertimescens in Germaniam secesserit. Hinc gravem contra eum accusationem apud Elizabetham rex instituit, quasi suum cum uxore Maria Florentina matrimonium illicitum pontificis dispensationem invalidam, et inde filiolum illegitimum habuerit. Condaeum ad successionem in regno destinarit, in primarios catholicae religionis exitium spirarit, unitas provincias auctionantibus Hispanis prodere coniurarit, senatus Parisiensis iudicium detractarit, provocando ad Castrensem cameram, quae nullam habuit in eiusmodi causis iurisdictionem atque contra accusatores exceperit, quod in laesae maiestatis crimine minime licet. Haec nihil aliud esse quam tergiversari, omne iudicium detractare, et regiam authoritatem sibi arrogare.
14. Quid igitur hac in re faciendum Elizabetham consuluit. Illa per suum in Gallia legatum renuntiat se tristissimam haec audire, quod tamen rem tantam sibi impertiit instar maximi habere honoris. Moderationem eius collaudat, qui in tantorum periculorum suggestionibus amicorum consiliis potius quam animi affectibus auscultat. Ad consilium quod exquirit responset, si probationes perinde essent liquidae ac obiecta sint odiosa, ex iure in illum agendum; verum donec de his liquido consisterit, consilium dare periculosum fore, ne vel in Deum peccaretur si innocentia opprimeretur, vel rex offenderetur si suam salutam negligi suspicaretur. Consultissimum itaque sibi videri in re tam ancipite silere. Regem tamen summopere obtestatur ut suum ipsius iudicium et conscientiam in consilium adhiberet, et accurate examinaret accusationes et confessiones, an a viris fide dignis, incorruptis, et minime suspectis, cum nullius innocentia a calumniantium malitia sit tuta. Nudas assertiones exiles esse probationes ad iusti iudicis conscientiam informandam contram hominem spectatae virtutis. Crimina abiecta, donec plenius probarentur, videri in tanto homine tam incredibilia quam sint in sua natura execranda. Quis enim credat illum, Dei timore a teneris imbutum, fide in patriam et principem tot annos maximis in periculis intemerata, eiusmodi scelera in principem optime meritum vel cogitasse, aut consilia consociasse cum hominibus re et spe perditis, quibuscum nulla morum, religionis, aut factionis unquam intercessit conformitas, et a quibus nihil nisi perfidiam expectare poterat? Verendum ne hae suggestiones in Hispanica procudantur officina ad Gallos funesto bello denuo inter se committendos. Haec rex iniquis auribus audivit, et protinus in haec verba prorupit: Regina praeclarius de Bullionaeo quam meritus est existimat. Ille inter architectos erat Essexianae in eam et consiliarios coniurationis. Nec dissimulavit quidem cum obiicerem, sed subridens sine responso elusit. Crimina obiecta verissima esse asseverantius affirmavit. Beneficia in eum congesta sigillatim percensuit, in familiam scilicet adscivisse, opulentas nuptias cum haerede familiae Bullioniae procurasse, in possessionem Sedani misisse, inter nobiles interioris admissionis cooptasse, ad marescalli et ducis honores evexisse. Statuisse modo misericordiae portam aperire si culpam deprecatus esset, dedignanti autem deprecari, et ex malae mentis conscientia aufugienti non esse cur denuo aperiat. Addidit se simili in causa pro Essexio apud reginam per literas intercessisse; verum, deprehensa criminum gravitate, destitisse. Retulit legatus reginam hoc potissimum nomine praeclare de duce existimasse, quod fidem et fortitudinem patriae et principi in omnem partem hactenus probaverit; inprimis dolituram, si obiecta (ut in Essexiana causa) vera deprehenderentur, imo ex animo eum detestaturam. Admonitionem hanc non aliunde proficisci quam ex animo de regis non minus ac suae ipsius salute et securitate sollicito.
15. Caeterum, si qua fides Gallicis scriptoribus et sagacioribus Anglis, Bironius, Bullionaeus, et alii, qui sibi persuaserant se regem ad regium culmen sua fide et fortitudine cum maximis periculis provexisse, cum viderent eum coniuratos nuper in eius exitium indulgentius habere, et istis, quasi viris optime meritis ingenioque constanti, et offensam officiis compensaturis, fidem prae caeteris habere, honores decernere, et quas rebus turbatis occuparunt praefecturas integras relinquere, indignissime tulerunt, quasi fidem ipsorum suspectam haberet, ac inde aliis causis se suggerentibus, tanquam praeclarius meriti coniurare caeperunt suas praefecturas sibi et posteris haereditarias facere; et quando quae vellent extorquere non poterant, ipsis hostibus esse atrociores. Ex horum enim numero erant quos non puduit regem virulentius apud Elizabetham literis sugillare, non solum ut ingratum, sed etiam animo imbelliorem, quasi hostes non militari virtute debellasset, sed promissis et pretio sibi conciliasset. Illa tamen Gallicae salutis et laudis amantissima crebras et praecipites Gallorum secessiones miserata, eum ut unicum Gallicae monarchiae pereuntis conservatorem et instauratorem celebrare nunquam destitit. Haec obiter intertextui, ut deliberata reginae in regem admonendo prudentia, constans in veterem amicum eiusdem religionis cultorem benevolentia, et consilium fidelitatis in utrumque plenissum posteris innotescant. Quo quidem tempore etiam illa Genevam, reformatae religionis plantarium, vi aperta et artibus a Sabaudo tentantam, sublevavit magna pecunia a praesulibus et populo per universam Angliam contributa.
16. Obdormivit in Domini hoc anno, mense Februario, aetate admodum devexa, Alexander Nowellus sacrae theologiae doctor et ecclesiae Sancti Pauli Londini decanus; qui sub Maria in Germania ob veritatem evangelicam exulavit, quam redux concionibus et eruditis scriptis diligentissime asseruit; collegium Aenae Nasi Oxonia, ubi educatus, annuis ducentarum librarum reditibus ad tredecim studiosos alendos adauxit, et toto vitae decursu insigni sanctimoniae exemplo praeluxit. Successit Ioannes Overallus sacrae theologiae in academia Cantabrigiensi professor undiquaque doctissimus, Fulcone Grevello summo doctorum Maecenate apud reginam commendante.
17. Nunc Hibernia me revocat ut quae ibidem hoc anno gesta commemorentur. Postquam ex Hibernia Hispani expulsi, Tir-Oenius fuga meticulosa in Ultoniae latebras quantis poterat itineribus per avia se proripuerat, plurimis desideratis, quos fluvii hibernis aquis incitati hauserant. Nec iam inde non modo sine cura quiescere, sed ne sperare quidem sine metu poterat, dum ex mala et oppressa conscientia digne timeret, singulis diffideret, adeo ut indies novas latebras eligeret statimque relinqueret. Prorex ut lassatum militem reficeret in hibernis locat, compositis in Momonia rebus, Dubliniam revertitur, gravioreque anni tempore circumacto, lento itinere, quo terrorem latius spargeret, infesto exercitu in Ultoniam regreditur, ut, quod prius statuerat, rebelles munimentis et praesidiis circumpositis quasi indagine undique incingeret. Exercitum ultra Aquam Nigram per trabes connexas (floates vocant) traducit et, vado prius ignoto infra vetus munimentum reperto, ibi propugaculum ponit, quod e suo praenomine Charlemont dixit. Tir-Oenius hinc territus aedibus suis ad Dungannon ignem subiecit. Prorex ultra movet, et quamprimum Henricus Docwraius a Logh-Foil cum suis accessisset, in omnes partes milites dimittuntur, segetes excinduntur, vici et domicilia undique incenduntur, praedae passim aguntur. Munimenta in Logh-Carew, Logh-Reah, et Moherlecow, ubi Ioannes Barkleius ex equestri ordine vir fortissimus glande traiicitur, proregi deduntur; qui praesidium ad Logh-Eaugh sive Logh-Sidney statuit, quod ab honorario ipsius titulo Montjoy nominavit; Arthurumque Chichesterum virum ordinis equestri (qui virtute meruit ut proregi succederet) praeficit. Henricum Docwraium ad Diriam remittit; qui O-Cahanum in gratiam recepit postquam magnam territorii sui partem reginae cessisset ut reliquam per literas patentes teneret. Omyam deinde proregis iussu mirabili strage discurrit, Cormaci Mac-Baronis armenta non sine periculis abigit. Deinde prorex eum reaccersit, castelloque Agar capto, post aliquot dies domum remittit, et cum eo Henricum Folliotum, quem primum potestate sub eo vicaria, et statim praeter omnium expectationem absoluta, Ballishanonae praeficit, Anglis demirantibus eum esse posthabitum qui sua opera Ballashanonam recuperaret. Eodemque tempore, Hibernis quasi obstupescentibus, Rodericum O-Donellum famosissimum rebellem in tutelam recipit, Nealo Garve hactenus Anglis fideli neglecto. Qui adeo indigne tulit ut in suum exitium praeceps O-Donelli titulum sibi assumpserit, in popellum tyrannidem exercuerit, atque in suum, non reginae obsequium iurare adegerit.
18. Anno iam exeunte Artherus Chichesterus et Henricus Docwraius statuerunt Tir-Oenium in nemorosis convallibus delitescentem hinc inde aggredi; sed omnes accessus erant uligine adeo impediti, iter tam opacum prae arborum densitate, coelum tam atrox, et speculatores tam perfidi, ut coepto necessario destiterint. Caeterum, ut semel dicam praesidiarii a prorege undique dispositi magna rei militaris scientia, et maioribus animis rebelles crebris insultibus et transversis hinc inde expeditionibus ita exagitarunt ut, cum se undique circumsideri, omnia indies arctiora, et ipsis inter saltuum et sylvarum angustias ritu ferarum delitescendum viderint, quam plures fidem com fortuna mutarint, seque secreto proregi certatim submittere caeperint, mussitantes Tir-Oenium privatis malis excidium gentis exposuisse; bellum hoc fuisse illi uni necessarium, ipsis funestissimum. Et hos deditos prorex indulgentius habuit, illis qui fideliter reginae adhaeserant contra promissa neglectis. Sed fortean ille iudicavit expedire reipublicae sauciae requiscere, ne vulnera curatione recrudescerent. Nec latuit Tir-Oenium suorum fidem et simul suas vires ex adversis rebus concidisse. Malorumque pertaesus statuit praevenire, ex spe vitae validissimos animos labefactante. Demississimis itaque literis ad reginam et proregem subinde datis supplicem se abiecti, culpam precibus et lachrimis deprecatus, eaque paenitentiae signa ex gravissima in Deum et principem offensa prae se tulit, ut illa proregi authoritatem concesserit eum in misericordiam et gratiam recipiendi, si modo, qua profitebatur submissi animi humilitate, supplex coram ipso imploraret.

Perge ad 1603