Tessera caerulea - commentariolum D. Francisci Baconi. Tessera rubicunda - nota textualis. Tessera viridis - translatio    

MDXCIX.

Deploratus Hibernia status. | De prorege consultatur. | Essexius tecte ambit. | Prorex constituirur. | Exercitus illi decernitur. | Mandata illi data. | Programma praemissum. | In Hiberniam proficitur. | In Momoniam exercitum ducit. | Castrum Cahiri capit. | Ultoniae limites adit. | Tir-Oenius colloquium petit. | Colloquuntur. | Tir-Oenius iterum colloqui petit. | Inducia fiunt. | Regina proregi indignatur. | Ad eum scribit. | Ille irritatur. | Sinistra consilia agitat. | Exercitus in Anglia conscribitur. | Regina se sistit. | Custodiae committitur. | Suspiciones de reditu amolitur. | E custodia eripi non vult. | Tir-Oenius inducias violat. | Elate se gerit. | Phaenicis pluma a papa donatus. | Essexii errata declarantur a sigilli custode. | A thesaurario. | Ab admirallo. | A secretario. | Ille totus Deo vocat. | Pax cum Hispano proponitur. | Hispanicae triremes in Flandriam perveniunt. | Carlus Suecus se apud reginam excusat. | Richardus Hooker obiit.

AM quodammodo deploratus erat Hiberniae status, in rebellionem enim gens fere universa proruperat; alii ex praesidiariorum iniuriis et militarii insolentia, alli ex metu adversarum factionum, quae temporum iniquitate viribus invaluerant, alii ex faelici rebellium successu, alii quod indefensi immanium praedonum latrociniis relinquerentur, alii sacrificorum persuasionibus seducti, aliique abducti rumore falso a rebellionis architecto passim dissipato reginam constituisse gentem Hibernicam debellare et funditus extirpare.
2. Ad hanc rebellionem extinguendam quis idoneus repieriatur in Anglia serio consulitur. Regina et plerique consiliarii in Carolum Bluntum baronem Montioium oculos coniiciunt. Sed Essexius tecte innuit illum nullis fuisse castrorum experimentis nisi quod ordines in Belgio et Armorica duxerit; ab opibus non esse instructum, nullis fere clientelis suffultum, et literarum studiis nimio plus immersum. In Hiberniam aliquem e primaria nobilitate mittendum qui potentia, honore et opibus validus, viris militaribus gratus, et exercitum iam antea summo cum cum imperio ductaverat, ut videret seipsum digito designare, adeo ut regina iam statuerit illum Hiberniae regno et exercitui praeficere; quod tamen ille quodammodo specie recusantis abnuit, alteri cuicunque tam difficilem provinciam rogavit. Verumenimvero, si quis alter nominaretur, in promptu habuit quod obiiceret. Atque ita se gessit ut adversariis videretur nihil magis exoptare quam exercitum sub imperio habere et viros militares sibi astringere, idque tanto ambitu ut nonnulli metuerent ne quid monstri aleret, maxime cum in reginam beneficentissimam magis magisque contumaciam adhiberet, et asseclae magna creparent, scilicet genus illi esse e regia Scotorum familia per filiam natu maximam Alani de Gallovidia (quae tamen e regia stirpe non erat), et ex regio Anglorum sanguine per Ceciliam Bourchieram abaviam, cui genus tum a Thoma Woodstochio filio natu minimo regis Edwardi III, tum a Richardo comite Cantabrigiae. Hinc potiori esse iure ad Angliae sceptrum quam alium quempiam competitorum, quorum ius (praeterquam infantae Hispaniace) Dolemani liber illi inscriptus convellerat.
3. Nec hi contenti generis spendorem extollere, ob religionem etiam, fortitudinem et prudentiam laudibus ubique cumularunt. Haec singula alii in aula, qui illum absentem potius quam praesentem maluerunt, insidiose exaggerarunt, currentemque incitarunt, spe aeternae gloriae apud posteros, amoris et honoris apud multitudinem proposita; obtestati pro summo et perpetuo in rempublicam studio ut hanc provinciam susciperet, omnem operam et benevolentiam prolixe polliciti. Hi, subdolum inimicorum genus, amicitiae simulatione palam supra modum laudando occultas inimicitias acrius exercuerunt, non ignare ferocem iuventutem sibi exitio futuram, et non aliam faciliorem esse rationem popularem pessundandi quam in negotium cui impar videbatur protrudendo. Quod opus est multis? Ille, licet vividi et perspicacis ingenii haec vel non sensit vel sentire noluit, dum primum suis, deinde sibi rebus maximis par, imo supra videretur. Hinc quasi publico omnium gaudio Hiberniae prorex constituitur, amplissima cum potestate belli prosequendi aut componendi, et quod importunitate evicerat, remittendi et condonandi in ipsam maiestatem crimina vel ipsi Tir-Oenio. Quae tamen remittendi potestas in omnibus hactenus proregum diplomatibus his verbis fuerat restricta: proditionibus personam nostram, haeredes et successores tangentibus exceptis. Et provide hanc condonandi huius generis crimina potestatem obtinuit, cum omnimodas rebelliones principis personam tangere iurisconsulti pronuntient. Exercitus illi decretus quantum postulerat, nec Hibernia prius viderat, scilicet XVI M pedites et equites MCCC, qui postea etiam ad XX M suppletus. Nec quicquam in optatis habuit quod officiosa, ne dicam insidiosa, adversariorum opera non impetravit. Utque incautum plagis occultis irretirent, speculatores qui facta observarent, voces exciperent, et singula semper in deterius adaugerent opposuerunt. In mandatis datum (usitata omitto et illud, ne equestrem dignitatem conferret nisi bene merentibus et dignis) ut caeteris quibuscunque rebellibus posthabitis in Tir-Oenium archirebellem omnes vires converteret, eumque praesidiis ad Lacum-Foile et Balashanonam quamprimum premeret. Quod faciendum ille semper inculcaverat, et neglectum fuisse, bellumque crebris cum hoste colloquiis protelatum superioribus proregibus et Norrisio criminose obiectaverat. Programma in Hiberniam praemittitur quo declaratur Hibernicos rebelles reginae clementia et patientia tam diu fuisse abusos ut iam ad eos coercendos potentia necessario sit exerenda. Tantum autem abesse ab Hibernia debellanda, ut ne cogitaret quidem; nec sane esse cur cogitaret, cum pars longe maxima procerum et plebis in fide firmi permaneant. Rebellibus qui ad officium redibunt misericordiam, caeteris excidium proponit. Eoque consilio Essexium, ut clementiae et iustitiae ministrum, elegisse, cuius fortitudo, prudentia, fides, et faelicitas erant perspectissima.
4. Ille mox sequitur sub finem mensis Martii, Londino profectus insigni nobilitatis flore comitante, plebe faustis acclamationibus prosequente, Iove autem sereno tonante, et magno imbre mox ruente. Inter navigandum adversa tempestate huc illuc iactatus in Hibernia appulit, gladioque pro more accepto statim, contra ac in mandatis habuit, comitem Southamptoniae equitibus praefecit, et suasu quorundam e regio ibidem consilio, qui in sua nimis intenti, adversus minutos quosdam in Momonia rebelles, archirebelle neglecto et regina inconsulta, cum omnibus copiis signa extulit. Cahirum Edmundi Butleri baronis de Cahir castrum, Swiro flumine circumfusum, rebellibus receptaculum caepit; terrorum, magno pecorum numero abacto, large sparsit, et rebelles circumquaque in sylvas et saltus dispulit. Interim tamen clades non minima accepta quorundam ignavia sub Henrico Haringtono, in quos acriore disciplina animadvertit. Nec ante mensem Iulium iam divergentem rediit, militibus lassatis, afflictis, numerisque supra fidem accisis, et ipse gravissime ira succensus quod regina interim opimam pupillorum praefecturam, quam spe credula sibi promiserat, Roberto Cecilio contulisset. Cum regina damnosam hanc expeditionem aegre et acerbe ferret, et illum in Ultoniam contra Tir-Oenium urgeret, datis literis culpam in Hiberniae consiliarios, quibus ob multiplicem in rebus Hibernicis usum non poterat non acquiscere, transtulit, sancte pollicitus se quamprimum in Ultoniam infesta signa illaturum. His literis vix traditis, aliis significavit sibi necessario in Offaliam Dubliniae vicinam contra O-Conoros et O-Moilos ibi tumultuantes deflectendum, quos facile et faeliciter contrudit.
5. Reversus excertitum ita extenuatum invenit ut novum militum supplementum per literas chirographis consiliariorum Hiberniae subscriptas ad expeditionem quam in Ultoniam iam suscepturus peteret. Nunc certus in Tir-Oenium bellum convertendi, Coigniero Cliffordo Conachtiae praefecto imperat cum expeditis cohortibus versus Belick proficisci, ut rebellium copiae distraherentur dum ipse alia ex parte aggrederetur. Cliffordus statim cum MD profectus milites longo itinere delassatos, et a pulvere bombardio minus instructos, Curlew montes superare iubet; quos cum maximam partem superassent, rebelles, duce O-Roroco filio illius quem antea suspensum diximus, ex improviso irruunt. Angli principio facile repellunt, susceptum iter pergunt; isti subsequuntur, atque cum iam bombardium pulverem deesse senserint, denuo adoriuntur, et de via languentes atque resistendo impares in fugam disiiciunt, Cliffordo una cum Alexandro Ratcliffo de Ordfall ex equestri ordine et multis veteranis occisis.
6. Interim in Anglia supplementum quod prorex petiit conscribitur et mittitur, verum pauculis interiectis diebus aliis literis edocuit se nihil aliud hoc anno amplius praestare posse quam cum MCCC peditibus et CCC equitibus Ultoniae limites adire. Quo cum pervenisset, Tir-Oenius se cum suis in collibus a longinquo uno et altero die ostendit, demumque per Haganum colloquium cum prorege orat. Ille abnuit; sin Tir-Oenius hoc vellet, die crastino ante principia in acie colloqui posse respondet. Quo die levi facta velitatione eques e Tir-Oenii turmis alte voce exclamat comitem pugnare nolle, sed cum prorege colloqui velle, at nullo modo inter acies.
7. Die insequente proregi agminatim pergenti Haganus obvius nuntiat Tir-Oeneum misericordiam reginae et pacem exposcere, et ut tantisper exaudiatur obsecrare; quod si concederet, illum cum omni observantia ad vicini fluminis vadum (Balla Clinch vocant) expectaturum, haud procul a Loutho primario comitatus oppido. Et prorex quosdam praemisit qui locum explorarunt; illi Tir-Oenium ad vadum offendunt, qui docet, quamvis flumen intumuisset, facile utrinque exaudiri posse. Hic prorex, turma equitum in proximo colle disposita, solus descendit; Tir-Oenius equo ventre tenus in aquas emisso proregem in ripa magna observantia salutat, et multis ultro citroque verbis sine arbitris habitis fere hora est consumpta. Post unam et alteram horam Conus filius Tir-Oenii nothus proregem subsequutus patris nomine obsecrat ut alterum haberetur colloquium, ad quod primarii aliquot viri utrinque admitterentur. Assensit prorex, modo non sint plures quam sex. Die praestituto Tir-Oenius cum Cormaco fratre, Mac-Gennyso, Mac-Guiro, Evero Mac-Cowley, Henrico Ovingtono, et O-Quino ad vadum se ostendit. Ad eos prorex cum comite Souithamptioniae, Georgio Bourchiero, Warhamo Sancto Legero, Henrico Danverio, Edwardo Wingfeldo, et Guilielmo Constablo equitibus auratis descendit. Quos singulos magna comitate salutat comes, et verbis non multis collatis placuit ut quidam delegati die insequente de pace agerent. Inter quos convenit ut induciae ab ipso die in singulas sex septimanas usque ad Calendas Maii haberentur, ita tamen ut utrinque liberum sit post praemonitionem quatuordecim ante dies factam bellum renovare. Quod si quis comiti confaederatus assensum non praebuerit, illum proregi prosequendum relinquret.
8. Dum haec aguntur literae quas modo dixi ab Henrico Cuffo ad reginam sunt perlatae; ex quibus cum intellegeret proregem tanto cum exercitu, tanto tempore, tanta pecunia expensa, nihil effecisse, nec eo anno effecturum esse, commotior eius consilia ut praecipitia, infoelicia, et contemptu plena perstrinxit, nec dubitavit, nescio cui suspicioni indulgens, nonnullis dicere eum aliquid quidpiam animo cogitare quam patriae et principi operam in Hibernia navare. Nec revocare voluit, licet nonnulli suaserint, rata imprudentiae esse extremae quem irritaverat et irritatum armaverat nunc armatum denuo irritare. Verum ad eum Hiberniaeque consiliarios rescripsit se non posse satis demirare cur prorex dies prolatando, et alias atque alias morae causas nectendo, pulcherrimas rei bene gerendae contra rebelles opportunitates corruperat, qui nihil aliud dum in Anglia esset quam unum Tir-Oenium persequendum censuit, idemque literis subinde prolixe promisit. Expostulavit cur damnosas illas in Momoniam et Offaliam <expeditiones> contra suam ipsius sanam sententiam susceperat, de quibus ipsam ne verbo quidem certiorem fecerat priusquam essent susceptae, quas alioquin prohibuisset. Si iam exercitus afflictus et accisus, cur hostem non fuerit persequutus dum integer, valens, et completus? Si vernum tempus non idoneum erat ad bellum in Ultonia gerendum, cur aestivum, cur autumnale neglectum? An nullum anni tempus illi bello opportunum? Se iam praevidere regnum Angliae supra modum sumptibus exhauriendum, et infamiae quandam notam apud exteros ex adverso belli successu subeundam; imo et qui huius temporis historiam sunt scripturi posteris prodituros ipsam ad Hiberniae regnum conservandum nihil non fecisse, eum ad idem amittendum nihil omisisse nisi aliam belli rationem iam tandem iniret. Asperius itaque et illum et regni consiliarios admonuit ut consideratius bono reipublicae consulant, nec malesanis consiliis iam inde agantur transversi; simul perscribant in quem statum rem Hibernicam perduxerint, solliciteque prospiciant ne quid detrimenti deinceps capiatur.
9. His literis prorex irritatus, et aeger animi ex aliis quibus regina acriter oburgarat quod contra ac imperarat Southamptonium equitum praefectura non abdicasset (illi enim regina indignabatur quod, ipsa inconsulta, contra quam nobiliores solent Elizaebetham Vernoniam ex Essexii amita natam clam duxisset), sed maxime exulceratus quod regina Roberto Cecilio praefecturam regiorum pupillorum contulerat, ut dixi, in caecas nubes et procellas se coniicere caepit; sinistra consilia clandestino agitavit de redeundo in Angliam cum selectis cohortibus et adversarios in suam potestatem armata manu redigendo, persuasus plures ad eius partes ex amore et rerum novarum studio accessuros. Sed Southamptonius et Christophorus Blountus, qui matrem eius duxerat, ab hoc incoepto ut nefario, cruento, odioso, et periculoso deterruerunt.
10. An hoc reginae occulto aliquo indicio innotuit haud scio. Eodem equidem tempore ex incertis rumoribus et cupide creditis de Hispanica classe apparata sex millia peditum exercitatissimorum Londini conscribuntur, quorum tria milia circa reginam excubarent, caeteri in omnes occasiones adessent, atque ex circumvicinis regionibus numerosior exercitus exquisito delectu accersitur. Quibus summi imperatoris titulo praeficitur Carolus Howardus comes Nottinghamiae Angliae admirallus, cum summa authoritate tam contra hostes exteros quam rebelles domesticos. Sed exercitus iste post pauculos dies solvitur.
11. Intra mensem Essexius omnium opinione citius in Angliam advolat cum selectis quibusdam amicis: Southamptonio, qui equitum praefectura abdicatus, barone Dunkellino, Chrostophoro a Sancto Laurentio baronis Houthii filio, Henrico Danversio qui a grave vulnere nondum convaluerat, Henrico Docwraio, et aliis ordinum ductoribus atque domesticis quibusdam nobilibus, quorum plerique statim atque appulerant diversi abierunt. Ille sex tantum concomitantibus ad Nonesuch, ubi regina egit, pergit, ut rerum Hibernicarum statum edoceret. In via baro Greius Wiltonius, qui ex aemulis acrioribus erat, antevertit, nec salvavit quidem. Cum comes ne quid in aula officeret subvereretur, et Thomas Gerardus assequutus ne officeret blande sed frustra rogasset, Sanctus Laurentius operam ad eum in via et secretarium in aula occidendum detulit. Sed comes, omnem impietatem ex animo perosus, hoc noluit, atque ita maturavit, ut reginae bene mane, ne opinanti quidem, in penetrali sacratiori in genua provolutus se sisteret. Illa brevi colloquio satis benigne (sed non qua solet fronte) excepit, iussitque in cubiculum abiret et ibidem se contineret. Apud eam enim, quae iam antea erat offensior, novam offensam subiit quod, contra ac illa iusserat, Hiberniam nulla impetrata venia reliquerat, et eiusmodi inducias, quae singulis quatuordecim diebus violabiles, pactus erat, cum penes illum esset pro authoritate rem cum rebelle transegisse, et proditionis gratiam fecisse. Interrogatus a consiliariis cur eiusmodi pactus erat cum rebelle inducias, respondit Tir-Oenium viribus praefidentem omnes omnino pacis conditiones elate recusasse nisi singulis in Hibernia rebellibus scelera remitterentur, Hibernici in possessiones quas Angli occupant restituerentur, et Romana religio per universum regnum libere coleretur. Utque regina haec rata haberet persuadere caepit. Cum autem haec ut indignissima ab omnibus improbarentur, reditusque eius in Angliam inexpectatus, et cum huiusmodi comitibus, suspicione non careret, quam adversarii in aula variis commentis auxerunt. Regina censuit eum in custodiam committendum, non tamen in aliquo carcere, ne omnem spem pristini favoris praescidere videretur, sed in aedibus custodis magni sigilli, ne liber pravis turbidorum consiliis longius ab officio abduceretur. Ille suum et suorum reditum tam suspectum haberi indignissime tulit. Vidi enim eius autographum in quo pulcherrima methodo digessit quae sibi obiicienda autumavit, scilicet primum, quod documentis neglectis expeditionem in Ultoniam procrastinasset, opportunitates amittendo, reginae copiis et opibus alibi attritis; dein, quod inducias rebellibus fructuosas pactus esset; postremo, quod rebus non constitutis Hiberniam spreta reginae prohibitione reliquisset, atque cum tot viris militaribus rediisset. His subiunxit hoc responsum: Ego, priusquam Hiberniam relinqueram, rem militarem per provincias ea forma qua nunc administratur constitui, et iam inde totos novem menses nihil damni acceptum. Non est cur concomitantes suspecti habeantur: illi admodum pauculi, et iustas redeundi causas habuerunt, nec plures quam sex me ad aulam comitati sunt. Ecquid mali ego cum tantulo comitatu afferre poteram? Perinde facile mihi fuisset male fecisse ac cognitasse, cum regnum Hiberniae et exercitum sub imperio haberem. Si ulciscendi cupiditate flagrassem, aliorum auxilio haud mihi opus fuisset. Alterius enim vitae est dominus, quisquis est contemptor suae. Verum scio quis dixit mihi vindicta et ego retribuam . Tantumne calumniae in me licebit, ut hic meus reditus suspectus habeatur, qui corpus pro principe laboribus confeci, fortunas profudi, et supplex ad principis pedes procubui? Aequitas et charitas non nisi iustis de causis haec contra illos admittant quos religionis cultus et generis nobilitas a suspicione vindicent. An in me huiusmodi cadat suspicio? Qui patrem et fratrem, dum patriae inservient, amisi? Qui tredecim annos, ex triginta tribus quos vidi, regi famulatus sum, et septem ab interioribus fui consiliis? Qui odium longe maximum apud omnes quotquot reginae saluti et verae religioni invident subivi? Et pro meo in eam obsequio et in hostes opera, ita vindictae sum expositus ut nullus locus nisi hoc regnum, nullum tempus nisi dum illa supersit, securitatem mihi praestare potuerint. Nec ipse solus haec quiritabatur, sed plurimi passim, e quibus nonnulli coniurarunt <eum> vi et armis e custodia educere; quod tamen, ut splendorem viri boni tuererentur, fieri omnino prohibuit.
12. Verum ad Hibernica paulisper redeamus. Induciae illae vix semel atque iterum exierant, cum Tir-Oenius copiis collectis hostili animo iterum se ad bellum parat. Ad eum mittitur a regni consiliariis Guilielmus Warrenus ex equestri ordine sciscitatum cur inducias violarat. Cui ille tumidior respondit se inducias neutiquam violasse, cum iam quatuordecim ante dies se bellum renovaturum praemonuisset. Renovandi belli causam esse iustam: nimirum se intellexisse Essexium proregem, in quo ille omnia vitae et salutis praesidia collocarat, in Anglia custodia detinere, nec sibi iam inde quicquam futurum cum regni Hiberniae consiliariis, qui dolo malo secum iam prius egerant. Inducias si maxime bellet, minime renovare posse. O-Donellum enim in Connachtiam, et alios ex faederatis in alias partes misisse. Interea passim apud rebelles rumores non sine capite (Tir-Oenio forte authore) vagabantur Angliam brevi novis motibus exagitandam. Pravi per Hiberniam et numeris et animis indies augescebant, qui, Hibernicae originis, iam antiquam spirabant libertatem et nobilitatem; probi ex Anglica stirpe animo erant fractiore, cum tantas principis expensas in nihilum recidisse viderent; qui iam invicem conquerebantur se a reipublicae muniis tanquam peregrinos iam pridem exclusos. Tir-Oenius autem alacer ubique se et religionis et patriae libertatem asserturum perstrepit, tumultuantes ubique in fidem recipit, auxilia subministrat, diffidentes confirmat, et ad Anglorum in Hibernia imperium labefactandum strenue incumbit, spe lactatus quam Hispanus apparatu bellico cum nonnulla pecunia semel atque iterum submisso ostentabat, et pontifex Romanus promissis et indulgentiis alebat, Phaenicis pluma praemissa, fositan quia Urbanus III Ioanni regis Henrici III filio Hiberniae domino designato coronulum ex pavonis plumis contextam olim miserat.
13. Interim in Anglia homines male feriati Essexium ubique per circulos, et ministri quidam etiam e suggestu immodicis laudibus extolerunt, iidem vel alii probrosis libellis consiliarios lacerarunt, et per eorum latera ipsam maiestatem, quasi rempublicam negligerent, Hiberniam posthaberent. Unde, cum consiliarii postridie quam iuridicus Sancti Michaelis conventus finiretur, pro more in camera stellata convenirent. Custos sigilli, post quam nobiles monuisset ut ex urbe domum se reciperent, hospitalitem inter vicinos colerent, et qui ex illis eirenarchae non solum in publicae pacis violatores animadverterent, sed ne pax turbaretur sedulo prospicerent; graviterque calumniatorum proiectam maledicentiam redarguisset; exponit quam assidua fuerit reginae cura ad Hiberniam pacandam, quam praepostere Essexius rebelles fuerit prosequutus, et quam iniquis legibus et principe indignis cum Tir-Oenio pactus fuerit, qui hinc tumide elatus iactaverat se propediam in Angliam adventurum et possessiones ibidem sibi comparaturum.
14. Baro Buckhurstus, qui thesaurarius in Burghlaei locum suffectus, in infamium libellorum scriptores invectus explicat quantus et quam instructus exercitus, quanta copia rei frumentariae et bellici apparatus in Hiberniam fuerint transmissa; pecuniam in trium mensium stipendia in singulos menses fuisse submissam, et reginam in hoc bellum tercenta millia librarum intra sex menses expendisse. Nec Essexium posse haec inficiari.
15. Comes Nottinghamiae admirallus docet reginam homines prudentissimos, in rebus Hibernicis versatissimos, et animorum provinciae gnaros, in consilium de Hibernica rebellione convocasse; plerosque omnes Ultoniam inprimis in ordinem redigendam censuisse. Essexium iuxta cum illis sensisse, qui saepius iteraverat non virgulta rebellionis amputanda, sed radicem excindendam. Contra tamen fecisse ingemiscit; affirmatque V naves regias cum aliis ad usum belli in Ultoniam missas fuisse, et nullo usui totos sex menses in portu substitisse.
16. Cecilius secretarius primum singularem reginae curam in regnis Angliae et Hiberniae protegendis declarat, submovendo Gallos e Scotia, evangelicam doctrinam in Gallia et Belgio propugnando, Belgium ab Hispanorum, Galliam e confoederatorum faucibus eripiendo, et Hiberniam a pontificis et Hispani copiis defendendo, adeoque faelicter ut ante annos VII ne rebellis in Hibernia conspectus, et maiores proventus regina inde acceperit quam pater Henricus vel frater Edwardus, aut Maria soror. Deinde multis memorat quam validus exercitus Essexio fuerit commissus, quantaque clades ab Haringtono et Cliffordo accepta. Tum, ut illis responderet qui obmurmurarant, quamvis ampla authoritas Essexio delegata fuerit, illam tamen privatis ex Anglis literis fuisse coercitam, et alia contra animi sententiam fuisse iniuncta; expeditionemque in Momonia Tir-Oenio neglecto ex consiliariorum Hiberniae sententia fuisse iniuncta, ipsumque Essexum testem citat, et eiusdem literas quibus expeditionem in Momoniam excusavit producit. Expeditionem illam an ex sententia consiliariorum Hiberniae vel sua susceperit Deo omniscio relinquit, quandoquidem consiliarii se nunquam suasisse sed improbasse sub chirographis testarentur. Quod reditum improvisum ex Hibernia nonnulli excusant agnoscit, reginam illi licentiam redeundi efflagitanti, cum opus esset, concessisse. Veruntamen postea, cum ille Hiberniae conditionem deploratissimam esse suus literis perscripsisset, diserte imperasse pro fide quam principi debuit ne rediret donec plene significaret quid in Ultonia praestiterat, et cui imperium reliquendum censeret. Illum vero haec neglexisse, et tamen contra ac imperatum erat rediisse. Postremo conditiones recitat quas Tir-Oenius, rebus ad votis fluentibus, tumide exegerat, et modo dixi. Successus adversos deplangit, qui gentis Anglicae militari laude florentis in dedecus apud exteros cedant, reginae gloriae ubique celeberrime aliquid caliginis offundant, et rebellibus ita animum inflarant ut postridie quam Essexius ad aulam Anglicam redierat Tir-Oenius non se potuerit continere quin in huiusmodi verba prorumperet: non dubitare, quin maiorem conversionem rerum in Anglia propediem videret quam ex omnibus seculis iam ante acciderat, ibidem se palam ostenderet, et partem sibi aliquam sortiretur. Qua animi divinatione huiusmodi ille sperare, et quid factum de Essexio, intra paucas horas scire poterat, se non ariolari posse profiteretur. Haec Cecilius. Quae alii tum dixerunt, cum eadem fere fuerint, non opus est ut sigillatim memorentur. Essexium nunc in custodia apud magni sigilli custodem relinquamus, qui Deo et divinis meditationibus totus defixus omnes mundi vanitates praetervectus videbatur; literas tanta pietate, tanto rerum humanarum contemptu conditas ad amicos dedit.
17. Interea temporis Andreas Austriacus, cardinalis Ferdinandi archiducis fratris Maximiliani imperatoris ex Welsera filius, qui, Alberto Austriaco ad nuptias in Hispaniam profecto, Belgio praeerat, sedulo per Carolum Lanfrancum et Hieronymum Coemanum de pace inter reginam et Philippum III Hispaniarum regem componenda agit. Nec illa se a pace alienam ostendit, modo idonea authoritas pacem tractandi ab Hispano deferatur, et ordinibus confoederatarum provinciarium consulatur. Eos vero deserere, aut aliquid facere quod sibi dedecori aut illis fraudi, pro piaculo habere respondit. Ex pacis tamen mentione variae suspiciones ordines, et reginam diffidentia invadit, quandoquidem eodem tempore certis rumoribus percrebuerat classem in Hispania apparari; verum Hollandica classis, quae nunc Canariam insulam cum castro cepit, et Sancti Thomae insulam vastavit, divertisse creditur.
18. Nec tamen rumores illi omnino vani. Triremes enim aliquot in Hispania apparabantur ex consilio Frederici Spinulae Genevensis, qui supra privatum abunde dives, cum in Beglio militasset Hispano persuaserat triremes in Flandriam mittere. Quas sub eius auspiciis missae littus Gallicam legendo, et Etesis faventibus, qui nostro coelo ab occasu brumali diebus canicularibus plerumque spirant, in Sclusam Flandriae portum pervenerunt, ne conspectae quidem Anglicis et Hollandicis navibus quae eas praestolabantur. Per Britannicum enim fretum altius in septentriones provectae, sive aestu, sive locorum inscitia, sive forte fortuna, certe Anglos et Hollandos praestolantes fefellerunt. Hae principio admirationem movebant Hollandis et Anglis, qui oceanum Britannicum crebris procellis iracundum huiusmodo planorum navigiorum impatientem esse experti anno MDLXV, cum a Francisco I e mari Mediterraneo contra Angliam frusta deductae. Verum postea terrorem facere coeperunt. Ea enim ratione a peritis naupegis erant aptatae qua illae quae ad Azoras usque non sine miraculo anno MDXCIII penetrarunt, oceanitique nostri et maiorum navium minas facile contempserunt, et tranquillo mari in quamcunque partem remis actae magna damna intulerunt, dum naves contra magnis expensis dispositae, quandocunque vento destitutae, inutiles et ictibus expositae iacerent.
19. Eodem fere tempore Carolus regnorum Sueciae, Gothiae, et Vandaliae princeps Dei gratia haereditarius (hoc enim titulo usus est) ad reginam misit Hillum Anglum, qui calumnias, quasi novis rebus Sueciae regnum contra nepotem Sigismundum Poloniae regem affectando studeret, apud reginam dilueret; rogavitque ut fidem calumniantibus derogaret, et ipsi ad conservandam et propugnandam synceram et verbo Dei fundatam religionem concilio et auxilio adesset. Illa publice audivit, extemplo respondit, et optavit ut fidem nepoti datam syncere servaret, ne in iustitiam, naturam, propinquitatis iura peccaret, et officium magis comiter quam fideliter colere videretur.
20. Hoc anno animum coelo reddidit Richardus Hookerus ex Devonia nobilium ingeniorum feraci oriundus, Oxoniae in Corpus Christi collegio educatus, theologus modestia, temperantia, mansuetudine et caeteris virtutibus imitandus, et supra multiplice eruditionis laude celebris, quam libri de ecclesiastica politeia patria lingua editi, dignissimi qui Latine loquantur, abunde testentur.

Perge ad 1600