Tessera caerulea - commentariolum D. Francisci Baconi. Tessera rubicunda - nota textualis. Tessera viridis - translatio   

MDLXXXIX.

Hispanorum in Scotia contra Angliam machinatio. | Motus in Scotia. | In Arundellium iudicium. | Pares. | Condemnatur. | Vita parcitur. | Expeditio in Hispaniam. | Corunna oppugnatur. | Inferius oppidum capitur. | Superius frustra oppugnatur. | Hispani reiecti. | Penicha capitur. | Ulissiponis oppugnatur. | Recedunt. | Dracum criminantur. | Castrum Cascais deditione capiunt. | Holcadas Hanseaticas intercipiunt. | Vigonem incendunt. | Praeda relata. | Et gloria. | Nec non alacritas contra Hispanos. | Angli in Hispania morbosi. | Ad Hanseaticas responsum. | Elizabetha Navarro subvenit. | Sacra liga in Gallia. | Guisius occiditur. | Henricus III rex Galliae occiditur. | De rege substituendo variatum. | Borbonius cardinalis rex declaratur. | Navarrus periclitatur. | Regina subvenit. | Anglorum in Gallia militia. | Eorum reditus. | Hispanus Galliae regnum affectat. | Regina nuptias Scoto commendat. | Ille Annam Danicam respondet. | In Norwegiam navigat. | Tempestates a magis excitatae. | Bothwellius ab illis accusatus. | Comitissae Sussexiae obitus. | Et Gualteri Mildmaii. | Comitis Wigorniae. | Baronis Sturtoni. | Baronis Comptoni. | Baronis Paget. | Et Laurentii Humfredi.

OSTEA quam Hispanorum contra Angliam expeditio tam adversa, ingloria, et plene irrita ceciderat, illi ut gloriam resarcirent, et Anglos distinerent quo minus de Hispani ditionibus invadendis cognitarent, susceptum consilium de Anglia per Scotiam infestanda revocarunt. Hac in re inprimis usi sunt opera Roberta Brusei sacerdotis, Chriectoni, et Hay e societate Iesu; qui comites Huntleium, Arrolium, Crarofordium, pontificiae religione deditissimos, et Bothwellium, Ioannis Prioris Coldinghamiae filii naturalis Iacobi V regis Scotorum filium, hominem versatilem, aliosque facile in partes pertraxerunt. Summa consilii erat ut, rege intercepto, externas copias ad religionem Romanam restaurandam, et Angliam invadendam in ultionem necis reginae Scotorum admitterent. Velamenta ad multitudinem contrahendam haec obtenderunt, regem invitum a Maitlando cancellario et Anglica factione in custodia detineri, Anglos qui nuper regis matrem inulti obtruncarunt, iam ad Scoticam nobilitatem excindendam arma expedire: se regis rogatu arma contra sumere ut eum cancellarii custodia, et patrem pernicie quamprimum liberarent. Rex venatum profectus, uno eodemque die urgentibus aliis super alios nuntiis edoctus hinc Bothwellium e proximo cum limitaneorum praedonum cohortibus instare, inde Huntleium et reliquos e boreali plaga cum iusto exercitu adventare, proposito edicto eos proditores denuntiat, et fideles subditos quotquot supra XVI et citra sexagesimum aetatis annum ad vexilla vocat. Hinc Bothwellius territus et derelictus ad sua se recipit. Ex altera parte Huntleius Glamisum satellitii regii praefectum, quocum inimicitias gessit, in via intercipit.
2. Elizabetha quae non minus Anglorum quam Scotorum interesse censuit, ut hoc Hispanorum consilium elideretur, nihil non per suos apud Scotos et pecunia et solidis rationibus egit ut rex hoc mature coereceret. Ille periculi gnarus in Huntleium movit, qui iam ad pontem Dee fluminis cum numeroso exercitu progressus, illico ac audisset regem advenire, Glamisium demisit, et ad suas aedes Strathbolgy inter confragosos montes se recepit. Quo cum rex inediae, laboris, coelique asperimmi supra aetatem patiens acriter persequeretur, primum deditionem via bonisque salvis obtulit, et mox absolutam, cum non alia admitteretur, fecit. Rex tamen nec alloquio dignatus in carcerem coniecit. Brevi autem liberavit et ei et caeteris crimina deprecantibus cum clementiae laude remisit.
3. Quo mense haec in Scotia contra Hispani fautores agebantur, eodem in Anglia Philippus Howardus Arundelliae comes qui Hispanicarum partium suspectus in carcerem ante triennium, ut dixi, coniectus, in praetorio Westmonasteriensi parium iudicio sistitur coram Henrico comite Derbiae qui ad hanc causam summus Angliae seneschallus constitutus. Pares hi evocati: Guilielielmus Cecilius baro Burghleius summus Angliae thesaurarius, Guilielmus marchio Wintoniae, Edwardus comes Oxoniae magnus magnus Angliae camerarius, Henricus comes Cantii, Henricus comes Sussexiae, Henricus comes Penbrochiae, Edwardus comes Hertfordiae, Henricus comes Lincolniae, barones Hunsdonius, Willoughbeius de Eresby, Morleius, Cobhamus, Greius, Darcius borealis, Sands, Wentworthus, Richus, Willoughbeius de Parrham, Northus, Sanctus Ioannes de Bletnesho, Buckhurstus, Lawarus, et Norrisius, Iussus manum tollere sustulerit, simulque dixit, Ecce manum puram mentemque sinceram. Capita accusationis erant fere eadem quae supra anno MDLXXXVI memoravi, scilicet, quod arctiorem amicitiam contraxerit cum Alano cardinale, Personio Iesuita, et aliis proditoribus, qui principi et patriae perniciem struunt excitando et exteros et subditos contra patriam ad Romanam religionem restaurandam. Quod literis per Westonum alias Burgesium sacerdotem eidem cardinali operam suam detulerit ad causam catholicam promovendam, eoque consilio se e regno subducere cogitarat. Quod conscius fuerit bullae quae Sixtus V pontificus Romanus reginam abdicaverat et regnum in praedam Hispano exposuerat. Quod incarceratus in arce Londini missam celebrari pro prospero Hispanicae classis successu curaverit, eoque nomine precationes peculiares ipse conceperit. Horum an reus interrogatus, ad iustitarios adsessores conversus haec ordine quaesivit. Primum an tot crimina in unam accusationem congerere liceat. Licere respondereunt. Deinde an argumenta ex praesumptionibus in accusatione valeant. Exceptionem contra interponere licere dixerunt. Tum an de istis quae inter maiestatis crimina anno XIII reginae relata fuerunt, post tempus in illa lege praescriptum, accusari possit. Non ex alia quam veteri Edwardii III maiestatis lege contra eum agendum esse promiserunt. Postremo an ea legitima sit accusatio in qua erratur tum in locorum, tum temporum notatione. Ista minime attendenda esse, modo factum probetur, pronuntiarunt. Post haec iterum interrogatus an reus, negavit, Deique et parium iudicio se submisit. Petiit autem ne memoriola ex incarceratione et adversa valetudine vaccilans multiplici rerum confusione obtueretur. Puckeringus regius ad legem servens exorsus primam accusationis partem fusius explicavit. Alanum scilicet cardinalem pernitiosa in patriam et principem consilia cum Iesuitis et aliis suscepisse, eoque nomine proscriptum fuisse, comitem tamen cum isto literarum commercia habuisse, atque de catholica causa promovenda diserte scripsisse; et hoc nisi de Anglia invadenda non posse intelligi. Respondit comes se nihil cogitasse nisi ut catholica religio plurium conversione promoveretur. Pophamus regius procurator primarius hoc non posse intelligi de conversione per informationem Throgmortoni et Babingtoni contendit. Schlutworthus ad legem serviens ex edictis contra Iesuitas et seminarios explicavit quo consilio illi in Angliam fuerint submissi. Eos proditores esse ex ipsius comitis ore affirmavit, qui cum Valongeri causa de famoso libello in camera stellata ageretur, palam dixerat, Qui admodum est pontificius, fieri non possit quin idem sit proditor. Comitem tamen hoc genus hominum in familiaritatem admisisse. Romanae ecclesiae reconciliatum fuisse atque inde se Romano pontifici subiecisse. Hoc comes strenue pernegavit testemque reconciliationis produci postulavit. Agnovit se apud Brugesium peccata confessum fuisse. Hinc argumentatio: neminem nisi reconciliatum ad Romanae ecclesiae sacramenta admitti posse, at illum a Gratleio sacerdote admissum esse; ideoque prius reconciliatum fuisse. Pophamus hic magna vi verborum reconciliatum fuisse ex ipsis literis pertendit, exteras etiam regiones cogitasse, ad Alani cardinalis nutum se in omnibus applicuisse, et inde in maiestatem peccasse; prolatisque Gratlaei et Morgani ad Scotorum reginam literis, conclusit eum ex stomachosa animi aegritudine non ex conscientia Romanam religionem amplecti. Exhibuit deinde emblema in comitis arcula repertum, in quo depicta manus serpentem in ignem excutiens cum inscriptione, SI DEUS NOBISCUM, QUIS CONTRA NOS? In altera parte leo insurgens falculis sine unguibus praescissis cum adscriptione, TAMEN LEO. Addidit cardinalem suasisse comiti regno exire cogitanti ne exiret, ut qui melius intra Angliam quam extra de ecclesia Romana mereri posset; iustitiam regni in capitalibus contra avum et patrem sententiis contumeliose in epistola ad regina sugillasse; reginam Scotorum eum Babingtonio in catholicorum antesignatum commendasse; Alanum significasse bullam illam interpellatione viri magni in Angla impetratam fuisse, qui necessario sit ipse comes, cum non alius magnatum Alano familiarior; et quem patriae proditorem fuisse ignorare non poterat ex iis quae praesens in camera stellata iam ante audierat. Perlectae etiam fuerunt Guilielmi fratris comitis et Margaretae sororis confessiones, et etiam ipsius cum regno exire cogitaret literae, reginaeque clementia celebrata, quae eo tempore illum non in maiestatis, sed contemptus crimen vocari voluit. Ad haec comes intermixte respondit. Emblema illud leve esse atque nugatorium, sibi a famulo donatum. Cardinali operam ad catholicam causam devovisse, at non contra patriam aut principem; de sententiis in avum et patrem quae scripserat in annalibus extare. Quae cardinalis et Scotorum regina de illo scripserit ad se non spectare, cum nihil eiusmodi fecerit, aliorum calamis neminem posse imperare; se sub Parmensi militare cogitasse cum et rigore legum contra pontificios domi secure manere non posset. Procuratorem ex literis et confessionibus, ut solet aranea, ex floribus venenosa exsugisse, se vero ex iisdem, si videre liceret, salutaria posse exsugere. Praelectae deinde Alani ad Scotorum reginam et episcopum Rossensis literae de Angla ex anno quo fugam cogitavit, invadenda; bulla etiam Sixti V et quaedam excerpta ex Alani ad Anglos admonitione Antwerpiae anno superiore excussa. Titulus praeterea Philippus dux Norfolciae inter chartulas repertus urgebatur, quandoquidem Alanus monuerat ut titulum celsiorem assumeret. Haec ad convicendum eum ante incarcerationem maiestatem laesisse. Egertonus sollicitator sive procurator secundarius his summatim repetitis, etiam post incarcerationem maiestatem laesisse arguit ex triplici temporis distinctione, scilicet priusquam classis Hispanica adveniret, cum adveniret, cum fugeret. Priusquam veniret, foelicem successum optando; cum adveniret, preces peculiares pro foelici successu concipiendo, et curando ut missa Spiritus Sancti celebraretur precesque totas XXIV horas sine intermissione haberentur; atque cum fugeret, infoelicem successum praecipuo quodam dolore deplangendo, ut totam spem in hostili Hispanorum contra patriam et principem classe collocasse videretur. Haec contra eum testati sunt: Thomas Gerardus ex equestri ordine, Guilielmus Shelleius qui anno MDLXXXVI laesae maiestatis damnatus, Benettus sacerdos pontificius, et alii incarcerati. Ille mussavit preces a se conceptas et missas celebratas esse ad lanienam quam catholicis intentari audieverat amoliendam. Gerardi testimonia valde negavit, utque nihil nisi verum proferret obtestatus, obiecto extremi iudicii terrore ita hominem terruit, ut parum ad rem dixerit; Benetti elevavit ut ambiguae fidei qui inter se repugnantia confessus, et reliquorum ut hominum reorum, incarceratorum, improborum, et fide indignorum, quasi cum eo versari permissi ut facilius legum periculis illaquearetur. Quod cum in eo tanquam audaculo contra testes pro regina reprehensum, lex antiqua Richardi II solicitatore monente praelegitur, qua declaratur coronam Angliae nullius nisi Dei solius imperio subesse, et nihil iuris pontifici Romani in eandem esse. Die iam in vesperam urgente nihil amplius obiiceretur. Comes seorsim abducendus, se perium iudicio (obsequium in reginam protestatus) demisse submisit, precatus ut id facerent quod ad Dei gloriam reginae salutem, et ipsorum cum integra conscientia honorem cederet. Illi secedentes inter se horam integram consultarunt. Iustitiariis advocatis ut in nonnullis de iure satisfacerent, ad sedilia reversi ab actuario interrogati sunt an comes reus. Singuli manu ad pectus rite apposita, ex conscia et honore affirmarunt. Ille inde interrogatus, si quid dicere haberet cur sententia in eum non feratur, dixit quod iam ante pater in eo loco, Fiat voluntas Dei. Sententia pronunciata, oravit ut uxorem alloqueretur, filiolum ex quo ille incarceratus natum videret, rationales suos conveniret, debita dissolverentur, regina filiolum in fidem reciperet, atque gratioso favore dignaretur. Iam seneschallus bacillum seneschaliae insigne fregit, et comes ad arcem Londinensem funesta securi adversa praegestata reducitur. Hunc nobilitatis florem immature defloruisse (annos enim XXXIII vix viderat) alii doluerunt, alii reginae prudentiam praedicarunt, quod hoc exemplo pontificiis potentioribus terrorem incusserat. Vitae enim pepercit satisque habuit tanti viri et apud pontificios inprimis gratiosi potentiam ita labefactasse.
4. Quod cum domi hoc iudicio in terrore praestitisset, ut foras etiam praestaret et victoriae divinitus contra Hispanos datae insisteret, magis tutum et honorificum rata hostem oppugnare quam oppugnari, classem in Hispaniam emitti permisit, quam magno ausu et militari quadam alacritate nunquam satis laudata Ioannes Norrisius et Franciscus Dracus (persuasi Hispani potentiam in Hispania magis opinione quam viribus niti) suis et aliorum privatorum impensis appararunt, ab illa nihil fere praeter aliquot naves bellicas postulantes, inita conditione, ut naves captae et spolia ipsis partitione cederent. In hanc militiam nomina dederunt pauciores quam putarunt. Ordines aliquot naves consociarunt, etsi Anglis offensiores quod Gertrudis Bergam Iwingfeldus praefectus et Angli praesidarii Hispanis tradiderunt. Numerabantur milites XI M et nautae MD plus minus. Antonius nothus prior a Crato cum pauculis Lusitanis se adiunxit, qui Lusitaniae regnum populari electione (qua et nothi in reges lege patria electi fuerunt) vendicans Anglos magnis promisses oneraverat, spe plenus regnum his auxiliaribus, Lusitanorum ab Hispano defectione, et Muleii Hametti regis Morocci subsidio recuperandi.
5. E Plimoutha mense Aprilis solventes quinto die Corunnam Gallitiae (Flaviam Brigantium veteres dixerunt, vulgus Groyne) appulerunt, nemine prohibente. Dum oppidum inferius peterent, crebris eiaculationibus e nave vastae magnitudinis et duabus in portu triremibus impetiti nonnihil damni pertulerunt, donec eas maioribus tormentis in littore dispositis longius submoverint. Postridie oppidum illud inferius uno eodemque tempore tribus ex partibus adorti sunt; e continente hinc Untonus et Brettus cum CCC, inde Richardus Wingfeldus et Sampson cum D. Hi duriter excepti semel atque iterum a scalis deiecti et repulsi. Caeteris interea sine ulla fere iactura irrumpentibus, Hispani protinus armis abiectis ad superius oppidum per nota compendia evaserunt. Qui in vasta illa nave, igne iniecto, in terram se receperunt, illa totum biduum deflagravit, et tormenta pleraque omnia pyro pulvere plus aequo onerata horrendo cum fragore dissiluerunt. Commeatus omnis generis et apparatus bellicus ad alteram contra Angliam expeditionem in Anglicas naves convectus.
6. Ascenditur deinde ad superius oppidum; quod cum Norrisius in rupe situm observaret, uno quo tantum poterat loco cuniculum agi iussit, ruinam in moenibus ad alteram partem tormentis maioribus aperuit, et utrinque impressionem simul facere statuit; sed frustra igne citra moenium e cuniculo erumpente. Cunicularii denuo moenium fundamenta magis penetrarunt, et pyrio pulvere ingesto altera pars propugnaculi superpositi cecidit, altera mox corruens Anglos nonnullos subeuntes obtrivit; reliqui inopino casu territi deseruerunt ductores. Qui per ruinam in adversa parte eodem momento impetum fecerunt, ruderibus subterlabentibus cum nullus consistendi locus, pluribus desideratis recesserunt.
7. Iam certo acceperat Norrius comitem Andradae ad pontem Burges copias contraxisse, comitemque Altemirae cum pluribus properare, eo consilio ut Anglos in oppido inferiore obsiderent, aut reditum ad naves intercluderent. Ille praevertendum ratus in eos cum X cohortibus signa movit. In exercitus fronte dispositi erant Edwardus Norrisius et Guilielmus Sidneius, in medio ipse Norrisius, Huntleius, et Brettus. Citra pontem Hispani se obiecerunt, sed ad pontem fortiter reiecti facilem transitum, sepimento vasorum relicto, Anglis praebuerunt, qui tam continenti impetu incubuerunt ut illi confestim effuse fugerint, et passim per tria milliaria ceciderint. Angli circumvicinos pagos diripiunt et incendunt, post biduum naves nullo negotio conscendunt, et tum Lusitaniam versus vento satis adverso cursum dirigunt. Incidit in eos Robertus comes Essexiae, qui admodum iuvenis ex militaris gloriae ardore, odio in Hispanos, et miseratione in Antonium, spretis aulae illecebris, regina nescia et aegre ferente, se mari commiserat et classem diu quaesierat. Nec enim a regina veniam abeundi impetrare speravit, quae neminem e primaria nobilitate in hac expeditione periclitari voluit. Ille tamen imperium penes se futurum speravit, cum frater ex equitibus et plures chiliarchas et ductores sibi haberet devinctissimos, utique quos promoverat. Perendie mari admodum irritato, ad Penicham Lusitaniae appellunt, nonnullis in excensione submersis, et incolis illico in fugam coniectis oppidi potiti sunt, castrumque Antonio deditur. Hinc terrestri itinere Ulissiponem, quae XL millia passum plus minus aberat, copiae pedestres sub Norrisio contendunt, et Dracus cum classe per Tagum fluvium sequi promittit. In itinere ad Torras Vedras, militario consilio vocato, visum est castrametari ad orientalem urbis partem ut auxilia ex Hispania occluderent, et Lusitani facilius regem suum accederent. Sextis castris ad occidua Ulissiponis suburbia, quae a Sancta Catharina nomen habent, perventum, nemine inhibente, ubi contra ac statuerant, substiterunt, et nullos viderunt praeter pauperculos inermes subinde conclamantes vivat rex Antonius. Arma enim Lusitanis Albertus Austriacus qui praefuit iam antea ademerat. Die insequente cum Angli morbidi et longo itinere lassati quieti se traderent, praesidiarii Hispani erumpunt, impetumque Brettus cum suis animose sustinuit donec plures Angli et Lusitani opportune succurrentes in urbem reiicerent, Essexio ad urbis portam persequente. Brettus tamen, Carseius, Carrus strenui ductores et aliquot gregarii milites occubuerunt. Cum iam biduum hic haesissent, et spes defectionis Lusitanorum quam credulus Antonius ostentaverat plane nulla appareret, rex Morocci promissa auxilia non submitteret, recentes auxiliares magno numero ex orientali parte in urbem confluerent, morbus per exercitum indies gravius grassaretur, annona et pulvis tormentarius deficerent, tormenta maiora ad moenia perrumpenda a Draco non deveherentur, Angli e suburbiis quae exoticis mercibus opulentissima nihil omnino auferentes ne Lusitanorum animos abalienarent, iter versus Cascais oppidulum ad ostium Tagi, Hispanis satis lente insequentibus, ne novissimos quidem carpentibus, instituerunt. Draco qui Cascais interea ceperat in contumeliam verterunt quasi per eius ignaviam sperata victoria exciderint, eo quod iuxta ac promiserat, cum classe non secutus. Ille ex impossibilitate <se> excusavit, cum per Alcacaevae canalem ob brevia transire non posset. Si recta transisset per propugnaculum Sancti Iuliani quinquaginta maioribus tormentis munitum, et plures triremes ibi proris obversis dispositas, classem certissimo periculo exposuisset, nec spes ulla redeundi superfuisset, sed certa pernicies si naves hostiles se ad ostium Tagi interim obiecissent; classe autem pereunte, exercitum non potuisse non una perire demonstravit. Castrum deinde ad Cascais dediditione acceptum, et subiecto pulvere tormentario magna ex parte subrutum. Ibidem ad expensas resarciendas sexaginta plus minus holcadas Hanseaticas e Germania frumento et omni apparatu nautico onustas ad novam classem contra Angliam instruendam interceperunt, quae per Orcadas, Hebridas, et Hiberniam longa et periculosa navigatione, ne interciperentur, usae erant; licet regina iam antea Hanseaticas urbes literis monuisset ne commeatum aut apparatum bellicum in Hispaniam aut Lusitaniam subveherent, poena amissionis navium et mercium constituta. Angli inde solventes (Antonio omnibus precibus nequicquam obnitente) Vigo oppidum in litore desolatum incenderunt, tractumque vicinum depraedati in Angliam reversi sunt cum CL tormentis maioribus et praeda satis opima, cuius pars aliqua viritum distributa classiariis qui tumultuari caeperant minime satisfecit. Satisfactum tamen abunde et vindictae <et> gloriae Anglorum plerique exisitimarunt, quod tam brevi tempore alterum opidum scalis admotis expugaverint, alterum strenue oppugnaverit, potentissimi regis copias fugarint, excensiones quatuor diversis locis fecerint, septem diebus explicatis vexillis et instructa acie in hostico perrexerint, maximam urbem exigua militum manu tentaverint, tres integras noctes in eiusdem suburbiis egerint, hostes proruentes ad portam repulerint, duo maritima castella ceperint, et bellico apparatu hostes spoliaverint. Alii tamen erant qui putarunt haec minime resarcisse incommoda accepta, sex millibus hominum bellicosorum et nautarum vi morbi absumptis. Verumenimvero huius expeditionis hunc fructum percepit Anglia, ut nihil iam inde ab Hispania timuerit, sed in Hispanos maiores animos sumpserit. An hic funestis morbus Anglis acciderit ex vino immodice hausto, fructuum esu, aeris intemperie, aut omnibus coniunctim, verie disputatum. Observatumque omnes hactenus terrestres Anglorum in Hispaniam expeditiones funestas fuisse, ut illa Ioannis Gandavensis ducis Lancastriae circa annum MCCCLXXXVVI, in qua ex XXM Anglorum XM perierunt, et marchionis Dorcestriae anno MDXII in qua ex decem milibus brevi tempore mille morbo occubuerunt, idque in citeriori Hispaniae ora. Sed adnotarunt eruditi, exercitus ab austro in aquilonem magis obdurescere, prout internus calor externus aere laxatur aut constringitur. Verumque illud Vitruvii esse, Qui a frigidis regionibus traducuntur in calidas, non possunt durare, sed dissolvuntur. Qui autem ex calidis locis in frigidas sub septentrione regiones, non modo non laborant immutatione loci valetudinibus, sed etiam confirmantur.
8. Cum urbes Hanseaticae graves instituerint queremonias, etiam minis intermixtas, de holcadibus interceptis, quasi privilegia antiqua violata essent, respondet regina se praemonuisse ne apparatum bellicum ad hostes regni Anglae <transportarent>, subvehenetes licite intercepisse, nec aliter potuisse, nisi perniciem sibi et suo populo sponte attrahere maluisset. Privilegia quae sunt leges privatae contra publicam salutem, quae lex suprema, non asserenda. Imo privilegio illo regis Edwardi I Hanseaticis indulto diserte caveri ne merces in terras manifestorum et notoriorum hostium regni Angliae deveherent. Eorumque merces saepius detentas fuisse, quod ardente bello Gallis commeatum suppeditassent, nec solum ab Anglis, sed etiam eadem de causa a Carolo V a Sueco, Dano, Polono, et nuperime ab Aurasionensi principe, idque iure gentium. Neutralitatis iure ita utendum esse ut dum alterum iuvemus, alterum non laedamus. Civitates minime decere minas regibus intentare, se non maximorum quidem regum minas, ne cum civitatum timere, et velle vicinitatis iure cum omnibus sanctissime servare.
9. Et servavit quidem, nam et Navarrum bello difficillimo involutum tum praesenti pecunia tum bellico apparatu adiuvit, et Gallum suis rebus diffidentem per Thomam Bodleium clam submissum confirmavit. Cum enim (ut digressiuncula necessaria paulo altius repetam) Andinus regis frater diem sine liberis obiisset, rex prolem non haberet, nec habiturum spes ulla esset, et regnum Navarro, et post Condeo reformatae religionis propugnatoribus ex iure deberetur, pontificii Galliae principes, pontifice et Hispano consciis, coniurationem pernitiosam occulte inierunt sub religionis catholicae tuendae velo, nomine sacrae unionis vel ligae, ad regem pessundandum publicam in illum invidiam pravis consiliis accendendo, et ad reformatam religionem funditus extirpandam praetervendo legitimam in regno successionem. Qui in hanc nomina dederunt, fidem mutuam iureiurando obstrinxerunt se neutiquam in Gallia quemcunque regnare passuros qui aliam religionem quam catholicam Romanam professus fuisset aut profiteri vellet, neque eum admissuros qui in alia innutritus, etiamsi eam aburaret, ne regnum adeptus religionem avitam labefactaret. Haec singula ad excludendum Navarrum et agnatum Condeum spectasse nemo dubitavit. Coniuratio etiam ista nunc aperte ubique grassabatur his quasi gradibus sensim proserpens. Guisius coniurationis princeps cum Pictaviam adhuc iuvenis fortiter contra protestantes defendisset, equites Germanos quos Alenconius accersierat fudisset, et ingentem illum Germanorum sub barone Dohna exercitum iamdudum profligasset, a plebe te ecclesiasticis immodicis laudibus supra regem ut unicus Romanae religionis assertor et protestantorum malleus passim celebratus, Lutetiam ingressus tumultum tantum excitavit, ut ipse rex necessario urbe excederet, conventum Blesis indiceret, in hanc unionem ad reformatae religionis cultores excidendos edicto Iulii promulgato consentiret, Guisium magnum magistrum Gallicae militiae renuntiaret, cum eo ad mutuam fidem firmandam sacrae syntaxi communicaret. Mox tamen dum eum timeret quem timendum, et tantum fecerat ut legibus interrogari non posset, atque hominis animum ad altiora et non concessa praefestinare suspicaretur, persuasus insidias in suam vitam ab eo strui, et non aliam conservandi regiam authoritatem superesse rationem nisi e medio tolleretur, eum ex insidiis intra aulae parietes confodi et mox fratrem cardinalem strangulari iussit. Guisii filium, Borbonium cardinalem atque coniuratos quos apprehendere poterat in custodiam dedit. Hinc tanta rerum per Galliam erat confusio ut pulcherrima Gallici imperii compages in multas partes dissultura videretur. Populus enim ubique magistratibus parere dedignatus, regias aedes Lutetiae diripuit, ex civitatibus aliae democratiam, aliae aristocratiam, aliae oligarchiam affectarunt, plerisque monarchiam aversantibus. Coniurati, novo consilio instituto, novo sigillo ad res administrandas confecto, regiam sibi authoritatem arrogarunt, munitissima quaeque loco, imo integras provincias sibi raptarunt. Regni redditus interceperunt, auxiliares Hispanos e Belgio evocarunt, quatuor ex amplissimis Galliae senatibus (parliamenta vocant) suffragantibus, et ecclesiasticis bellum in regem ubique buccinantibus.
10. Adeo ut rex necessario ad protestantes quos exagiteverat confugeret, et isti ad detestabile scelus conversi illum per Iacobum Clementem monachum parricidio tollerent. Navarrum quem rex moriens successorem ex iure declaraverat, quasi haereticae pravitatis manifestum, et qui hostiles exercitus in patriam attraxerat, regno programmate excluserunt. Quem autem regem crearent opinionibus discreparunt. Carolus dux Mainius Guisii occisi frater regnum sibi deferendum censuit, eo quod res fortiter contra protestantes gesserat, praecipue urbes ei obsequium detulerant, cardinalis Borbonius in carcere iam detineretur quem sacerdotem et imbellem Galli gens bellica ferre non posset. Illum etiam regem creando familiae Borbonorum agnoscerent, et obsoletum ius patrui contra nepotum revocarent. Alii Lotharingum aut ex eius liberis aliquem praeferendum contenderunt, ut haec familia ab Hugone Capeto Galliae regno iniuste olim spoliata iam tandem postliminio iuste restitueretur. Hispanum huic familiae fauturum, et filiam suam alicui ex hac electo libenter in coniugem daturum. Alii Sabaudum nominarunt, ex regis Galliarum filia natum, Hispani generum, principem vicinum, potentem et animosum. Nonnulli Guisium ob avi et patris in religionem Romanam et rempublicam merita praetulerunt. Nec defuerunt qui eblandita suffragia pro Hispano utique longe potentissimo tulerunt. Pars tamen maxima ut iustum et ius colere viderentur, in cardinalem Borbonium propendit uno gradu regi sublato quam nepos Navarrus proximiorem, multa pro Catholica causa perpessum, qui facile e carcere posset liberari, et per quem catholici ad religionis reformatae cultores opprimendos sine externis auxiliis coniungerentur. In hanc sententiam itum Mendoza Hispani legato inprimis authore, qui per hunc pontem viam Hispano ad Gallicum sceptrum pandi posse putavit. Cardinalis itaque Borbonius rex Galliarum promulgatur, nummi eius imagine cum titulo CAROLI DECIMI procuduntur. Mainius locumtenens generalis coronae Gallicae declaratur; qui statim copiis undiquaque contractis in Navarrum a suis itidem Galliarum regem iustissime promulgatum ad Diepam maritimam Normaniae oppodum iam agentem signa infesta movet spe certa vel intercipiendi, vel e Gallia expellendi.
11. Ille in has angustias redactus prope oppidum cum suis castrametatus, primum Beauorium la Noeclum, statimque Buhium et Buzenvalium, festinato in Angliam ad opem petendam et foedus tam offensionsis quam defensionis offerendum misit. Regina ne regi eiusdem professionis et bellica gloria florenti in re tam praecipiti deesset, et verita ne stipendarii Germani et Helvetii corruptelis deficerent, protinus XXII millia librarum Anglicarum in auro (quantum vim monetae aureae ille se non prius semel simulque vidisse professus erat) suppeditavit, arma et MMMM auxiliarum sub imperio Peregrini baronis Willoughbeii (qui Belgico exercitui postquam Leicestrius abierat cum laude praefuerat) misit. Chiliarchas constituit Thomam Wilfordium, qui marescallus designatus, Ioannem Boroughum, Guilielmum Drurium, et Thomam Baskervillum, viros dignitate equestri, menstruumque stipendium prompte in antecessum assignavit. Hinc coniurati qui iampridem in proelio ad Arquas a rege praeter omnem opinionem profligati, nunc omni spe deiecti pridie quam Angli appulerint convasarunt.
12. Rex his auxiliaribus firmatus cum exercitu Lutetiam Parisiorum perrexit, Angli et Helvetii iussi adoriri partem illam quae intra portam Sancti Marcelli et Sequanam interiacet, vallum et obiecta sepimenta perrumpentes ad Sancti Victoris portam usque penetrarunt, parumque abfuit quin intraverint. Sed rex qui non putavit maximam et numerosissimam urbem tantilla militum manu occupari posse, nec lubuit praedae obiiecere quam sui iuris brevi futuram speravit, nec Mainium ad pugnam elicere posset, receptui cecinit. Inde stampas movit, Willoughbeium cum Anglis in via reliquit ut iter coniuratis occluderet, dum oppidum cum castro deditur. Vindocinum postea oppugnatur, quod cum comitatu Vindocinensi (ut obiter adnotem) Robertus Willoughbeius Normanniae praefectus olim ab Henrico quinto Angliae rege ob fortitudinem dono acceperat. Strenuam deinde operam Angli navarunt redigendo Cenomanum, Alenconium, Falesiam, Luxonium, et Honfleuum in regis potestatem; ubi omnibus Hiberniae expeditionis difficultatibus delassati, quingenta minus plus milliaria iam permensi cum laude dimissi in Angliam, quotquot superstites, redierunt. Vi morbi perierent Hunningus militum ductor, Stubbius cui dextram ob libellum contra Andini cum regina nuptias praecisam dixi, et qui magno sui desiderium reliquit, Guilielmus Drurius, vir genere et omni elegantia splendidus, a Ioanne Borrougho singulari certamine occisus dum ille eques auratus cum Borougho baronis filio iuniore de honoratiori loco (contra praescriptam in classe nobilitatis rationem) contenderet.
13. Anglos dimissos noluit regina et rex doluit, certis nuntiis edocti Hispanum regno Gallico tecte inhiare. Ille enim per commendatorem Moream Ioannem Taxium et Bernardinum Mendozam in coniuratorum conciliabulo proposuerat ut, quandoquidem tanta auxilia tantis impensis tulerat, catholicorum in Gallia protector declararetur cum eadem praerogativa qua in regno Neapolitano et Siculo fruitur, munia cum civilia tum ecclesiastica in Gallia quibus vellet per suos delegatos conferendi. Quod cum etiam cardinalis Caietanus pontificis nuntius enixe promoveret, multis cordatis Gallis etiam catholicisssimis stomachum movet.
14. Ut Elizabethae nihil prius erat quam Navarrum in Galliarum regno confirmare, ita iamdudum percupierat Catharinam eius sororem regi Scotorum in matrimonio collocare. Utrumque enim ad pontificiorum contra protestantes conatus retundendos necessarium videbatur. Verum res non successit quod illa aetate grandior, minus opulenta, et frater bellis exhaustus. Cumque rex ille subinde Elizabetham de uxore deligenda consuluisset, et illa lente respondisset, Scoti suspicari imo et palam clamitare coeperant, Anglos callidis consiliis honorem et liberos regi invidere, tum ut ultionem ob matrem extinctam effugerent, tum ut Scoticum genus a successione in Anglia excluderent. Quod cum illa audisset, monuit regem ut eiusmodi uxorem assumeret, quae sibi inprimis placeret, populo non dispiceret, et per quam amicitia inter reginam sine suspicione conservaretur. Et ille qui animum ad Annam Frederici II Danorum regis filiam (quam Elizabetha prae caeteris commendavit) ante annum applicuerat, cum eadem mense Augusto hoc anno comite marescallo auspice, procuratorio nomine verbis conceptis regio ritu pactus erat. Verum cum illa in Scotiam navigans in medio cursu horridis tempestatibus in Norwegiam reiiceretur, classe adeo afflicta ut iterum solvere non posset, rex, consilio prius Elizabetha communicato, quae honoraria dona ad nuptiarum solemnia miserat, in Norwegiam mense Octobri coelo hibernante traiecit, ut nuptiae inter annum (quod ordines regni statuerant, et ipse voverat) conficerentur, quae auspicato confectae; et in illis partibus ad Maium usque haesit non prius commodum revertendi tempus nactus.
15. Nonnulli has tempestates magorum et sagarum maleficiis excitatas opinati sunt, eo quod venti fuerint rapidiores, fluctus ex imo concitatiores, procellae breviores et crebriores, quam quae ex causis naturalibus, quodque demones principes aeris in gentibus septentrionalibus barbare simplicibus atque evangelica luce destitutis licentius grassantur. Et horum opinionem confirmarunt magi quidem et sagae in Scotia deprehensi qui palam confessi sunt se tempestates illas ad reginam a Scotiae littoribus arcendam axcitasse, atque Bothwellium ipsos de regis fato consuluisse. Quod cum capitale sit apud Scotos ex lege Mariae reginae, ille in carcerem coniectus; sed post breve tempus erupit, et novis in Scotia motibus initium dedit.
16. In Anglia e vita hoc anno excessit Francisca comitissa Sussexiae Thomae comitis Sussexiae vidua, Henrici Sidnei soror, memora digna quod collegium Sidneio-Sussexium bonarum literarum studiosis Cantabrigae posuit, imitata Gualterum Mildmaium, qui per hoc tempus in coelestem patriam commigravit. Vir pietate spectata et prudentia singulari omnibus boni civis virique boni officiis perfunctus, ab Henrico VIII curiae augmentationum supervisor constitutus, ab Edwardo VI equestri dignitate ornatus, et ab Elizabetha in sanctius concilium adscitus, fisci regni cancellarius et subthesaurarius, qui ut pietatem et bonas literas promoveret, Cantabrigiae anno MDLXXXIIII Emanuelis collegium, in quo studiosi sexaginta duo sub praefecto aluntur, extruxit. In eius locum suffectus Ioannes Fortescuus vir integer, Graece Latineque apprime eruditus, qui liberalibus reginae studiis et regie synthesi sive guarderobae (ut vulgo vocant) diu praefuerat, et mihi haec scribenti in nonnullis lumen porrexit.
17. Animam etiam Deo reddidit aetate iam declivi Guilielmus Somersettus comes Wigorniae, filius Henrici, nepos Caroli; successit Edwardus filius unicus, numerosa prole adeo foecundus ut plures liberos utriusque sexus quam universi Angliae comites nuper numeraret.
18. Naturae quoque debitum persolverunt Ioannes baro Sturtonus, Caroli (quem ob homicidium Maria regina suae iustitiae exemplum statuit) filius ex Anna Stanleia Edwardi comitis Derbiae filia progenitus, cui Edwardus frater successit; atque Henricus baro Comptonus ingenii iudiciique laude efflorescens, Guilielmo filio e Francisca Hastingia Francisci comitis Huntingdoniae filia, haerede relicto. Ex Bruxellis Thomas baro Paget qui Mariae Scotorum reginae devotissimus ideoque suspectus ex Anglia se subduxit, ut anno MDLXXXV diximus, unico filio Guilielmo ex Nazareta Newtonia relicto, reipublicae vero literariae triste desiderium reliquit. Laurentius Humfredus Oxoniensis sacrae theologiae doctor, qui in Germania regnante Maria exul, Origenem de Recta Fide et Philonem de Nobilitate e Graeco transtulit, tres libros de Nobilitate quibus titulum Optimates fecit, scripsit. Domum reversus Magdalenensi collegio Oxoniae in quo educatus, praeses factus regiusque sanctae theologiae professor, publice multos annos legendo, concionando, et plura scribendo ecclesiae profuit laudemque promeruit. Nec tamen altiorem in ecclesia dignitatem quam decanatum Wintoniensem consequutus, fortasse eo quod de adiaphoris non iuxta cum ecclesia Anglicana senserit.

Perge ad 1590