Tessera caerulea - commentariolum. Tessera rubicunda - nota textualis. Tessera viridis - translatio   

MDLXXXVII.

Legatus in Elizabethae vitam agit. | Staffordus rem aperit. | Legatus negando reiicit. | Leniter arguitur. | An legati sit insidias in principem detergere. | Haec et rumores Elizabetham in Scotorum reginam concitarunt. | An Graius Scotus magis. | Illa rem serio perpendit. | Aulici extimulant. | Rationibus. | Et exempli. | Illa tamen anxia dubitat. | Funestum mandatum confici iubet. | Consiliarii clam mittunt. | Scota ad mortem se parat. | Ad pegma ducitur. | Ad Melvinum verba. | Ad comites. | Ad decanum. | Moriturae verba. | Elogium. | Epitaphium. | Providentia divina. | Elizabetha dolet. | Consiliariis indignatur. | Scotorum regi se excusat. | Davisonus in iudicio sistitur. | Pro se respondet. | Ex confessone premitur. | Iudicum in eum sententiae. | Sententia in eum pronuntiata. | Eius petitio. | Privata pro se apologia. | Scotorum regis dolor. | Scoticae gentis indignatio. | Qualia consilia suggesta. | Elizabetha placare studet. | Placandi rationes. | Dracus ad Hispanum avertendam missus. | Quid ille praestitit. | Caraqua Sancti Philippi capta. | Utilitates hinc consequutae. | Indica mercatorum societas. | Cavendishus orbem circumnavigat. | Stanleius et Yorcus proditores. | Quo successu. | Ordines Leicestrium accusant. | Ad Sclusam liberandam evocant. | Exagitant. | Ille eorum urbes tentat. | Revocatur. | Excellentiae titulus. | Sumbola suis distribuit. | Mauritius Nassovius substituitur. | Factio Leicestriana in Belgio. | Russellus suspectus. | Leicestrius adversariorum criminationes eludit. | Baronis Abergevennae obitus. | Et ducissae Somersetti. | Et Radulphi Sadleri. | Et comitis Rutlandiae. | Hattonus fit cancellarius. | Guilielmus Fitz-Williams iam quintum Hiberniae prorex. | Hibernici belli difficultates unde.

UM haec accurate et copiose pro hominum captu, ex odio vel studio disceptantur, l’Aubespinaeus ordinarius Galli in Anglia legatus, totus Guisianae factioni devotus, non rationibus, sed malis artibus captivae reginae saluti consulendum ratus, agit primum tecte de tollenda Elizabetha cum Guilielmo Staffordo iuvene nobili, et ad spes novas facili, cuius mater e sacro reginae cubiculo, frater ordinarius apud Gallum tunc temporis legatus; deinde apertius per Trappium amanuensem, qui promisit, si hoc patraret, non solum gloriam immensam grandemque pecuniam, sed etiam summam gratiam apud pontificem Romanum, Guisium, et catholicos universos. Staffordus quasi scelus aversatus patrare abnuit. Modium tamen sicarium, hominem manu promptum, commendat, ut qui data pecunia proculdubio animose rem conficeret. Huic publico Londini carcere detento significat Staffordus Galli legatum velle libentissime illum convenire. Se hoc percupere respondit ille, modo e carcere liberetur, interum ut Cordalionus alter legat amanuensis, quo familiariter usus erat, ad eum mitteretur rogat. Die crastino mittitur Trappius una cum Staffordo. Ille, Staffordo amoto, sermones cum Modio conserit de ratione reginam tollendi. Modius proponit venenum, aut sacculum XX pondo pulveris nitrati reginae cubiculo subiiciendum et clam inflammatum. Haec Trappio minime placuerunt, optavit eiusmodi virum intrepidum posse reperiri, ac fuit ille Burgundus ille qui Aurasionensem sustulerat.
2. Hae mox regiis consiliaris detecta a Staffordo. Inde Trappius Galliam iam cogitans intercipitur, et de his interrogatus, quae dixi confiteretur. Hinc ipse legatus XII die Ianuarii ad Cecilianas aedes accersitus sub vesperam venit, ubi adfuerunt reginae iussu Ceciliius baro Burghleius Angliae thesaurarius, comes Leicestriae, Christopherus Hattonus reginae procamerarius, et Davisionius alter e secretariis. Acersisisse illum significant, ut docerent qua de causa Trappium eius amanuensem in Galliam profecturum interceperint; explicantque singula quae Staffordus, Modius, et ipse Trappius confesserant, utque eadem coram testarentur, advocari iubent. Legatus qui impatientius fronte contracta haec audierat, consurgens dixit se legatum regium nolle in fraudem regis sui, et legatorum praeiudicium, accusationem quamcunque audire. Cum responsum esset, illos non ut accusatores producendos, sed ut videret haec non ficta et falsa esse, et ipse Staffordum libere falsi coargueret, acquievit. Simul atque Staffordus introductus verba facere ceperat interpellavit, hominemque convitiis consectatus asseveravit Staffordum rem primum proposuisse, illique se comminatum fuisse nisi incepto scelere desisteret, manibus pedibusque vinctum ad reginam mittere. Pepercisse autem ex suo in Staffordi matrem, fratrem, et sororem amore singulari. Staffordus in genua provolutus, in animae salutem pluribus protestatus est, legatum rem primum proposuisse. Cum legatus iam vehementius commoveretur, Staffordus iussus est secedere, nec Modius introductus.
3. Cumque Burghleius legatum, et ex ipsius verbis et Trappii confessione, ut concepti sceleris conscium leniter arguisset. Respondet ille, si conscius fuisset, cum tamen legatus, non debere nisi suo soli regi indicium facere. Cum Burghleius interponeret, si legati non sit (quod tamen controvertitur) eiusmodi indicium facere cum salus principis scelerate in discrimen devocetur, Christiani tamen esse eiusmodi iniurias pro salute non solum principis, sed Christiani cuiuslibet propulsare. Ille hoc strenue pernegavit, simulque memoravit Gallum non ita pridem apud Hispanum legatum, qui cum machinationem in Hispani vitam resciret, non Hispano, sed regi suo indicasse, laudemque a rege et regiis consilariis inde retulisse. Burghleius autem graviter monuit ut caveret ne in maiestatem deinceps peccaret, et ne officii legati, clementiaeque reginae oblivisceretur, quae mali legati poena bonos laedere noluit, illumque noxa non eximi, licet impune ferat.
4. Ex hac molitione, qui infesti et infensi Scotorum reginae occasionem mortem accelerandi arripuerunt, curantque ad maiores terrores reginae incutiendum (gnari in summo salutis discrimine timorem excludere omnem misericordiam), falsos rumores passim per Angliam indies trepidis vociferationibus spargi, scilicet, Hispanicam classem Milfordico portu iam appulisse, Scotos in Angliam irrupisse, Guisium cum iusto exercitu in Sussexiae terram conscendisse, Scotam carcere evasisse, armatamque manum conscripsisse, septentrionales rebellionem concitasse, novos percussores in reginae perniciem et urbis Londini incendium coniurasse, imo reginam expirasse, et id genus alia, quae vel versuti vel territi sibi affingere, atque ex insita alendi rumores cupiditate augere solent, et principes, qui curiose creduli, facile arripiunt.
5. Huiusmodi terriculamentis et formidulosis argumentis fluctuantem et anxium reginae animum eo pertraxerunt, ut literas consignaret, quibus funesta sententia executioni mandaretur, suasorque inter praecipuos erat (ut Scoti ferunt) Patricius Graius Scotus a rege Scotorum at reginam a matris supplicio dissuadendum missus, qui saepius illud mortua non mordet in aures reginae inculcavit.
6. Illa tamen natura cunctatrix animo librare cepit, an consultius eam tollere an parcere. Ne tolleret haec prohibuunt: Innata clementia ne in foeminam, eamque principem et cognatam saevire videretur, infamiae apud posteros ex historiis timor, et pericula impendentia tam a Scotorum rege qui iam ad spem Angliae propius admoveretur, quam a catholicis principibus, et desperatis hominibus qui iam quidvis ausuri. Sin parceret, praevidit non minora pericula imminere, proceres qui sententiam contra Scotorum reginam tulerant, gratiam apud eandem et filium non sine ipsius periculo latenter aucupaturos, reliquos subditos ipsius salutis studiosissimos, cum operam lusisse viderint, aegerrime laturos, et ipsius salutem iam inde neglecturos, ad pontificiorum professionem plures accessuros, et spem maiorem concepturos, cum eam in spem regni quasi fato conservatam viderint; Iesuitas et seminarios qui illam solam spectant, cum valetudinariam videant, et non diu superfuturam metuant, omnem lapidem moturos, ut mors Elizabethae quamprimum accleretur, eorumque religio restauretur.
7. Aulici etiam haec et huiusmodi indesinenter suggesserunt: Cur illi nocenti et iuste damnatae parcas quae pro tua salute associationi subscripsit, mox tamen in te innocentem, et tuo exitio, in religionem, proceres, et plebem saevire destinavit? Clementiam regiam esse virtutem, at in inclementes non adhibendam. Salutari severitati cedat inanis species misericordiae. Cavendum ne misericordia tibi in miseriam cedat. Satis ad clementiae laudem vel semel pepercisse. Illi iterum parcere nihil aliud esse quam insontem pronuntiare, ordines regni iniustitiae damnare, illius administis ad scelera acceleranda animos augere, et fidelibus subditis ad rempublicam conservandam minuere. Religio, reipublicae tuae ipsius incolumitas, patriae charitas, associationis sacramentum, et posterum cura precibus coniunctis orant, ut illa quae singula subvertat quamprimum a medio tolleratur; nisi exorent, ne ipsa salus hanc rempublicam servare poterit, et historici succedenti aetati sunt prodituri serenissimos Angliae sub Elizabetha dies in foedissimum et tenebriciosum vesperem, imo in aeternam noctem desiluisse. Posteri prudentiam nostram desiderabunt, qui (quod miseriam accumulet) mala prospicere, et non praevertere potuimus, et miseriarum molem non tam adversariorum malitiae, quam supinae horum temporum incuriae imputabunt. Unius Scotae, et titularis reginae vita universae Angliae saluti non praeponderet. Nullus in tanta re cunctationi sit locus, cum mora trahat periculum; nec interstitium sceleratis machinatoribus dandum, qui ultimum subsidium ab audacia iam petent, et super impunitatem sceleris praemium sperabunt. Qui periculum, quantum cavere potest, non cavet, magis Deum tentat quam in Deo sperat. Periculae quae ab exteris immineant, sublata causa tollentur singula, nec nisi per illam Angliae officere possunt. Quaecunque sit in pontifice Romano voluntas aut facultas nocendi una cum illa peribit. Hispanus non habeat quod succenseat, cum ipse unicum filium Carolum in suam securitatem sustulerit, et Antonii Lusitani vitae in suam ambitionem iam insidietur. Gallus amicitiam cum Anglia sanctissime colit, illiusque inprimis interest ut matura Scotae morte Guisianorum spes extenuentur, qui sperata cognatae potentia freti suo regi insolentius iam insultant. Scotorum rex et naturae ductu et honoris ratione pro matre gravius quidem commoveatur, at pro prudentia expectabit potius tarda cum securitate, quam praepropera cum periculo. Et quo ille summae spei propior, principes exteros longius abfuturos, quandoquidem illis familiare, augescenti alterius potentiae quovis modo obsistere.
8. Exempla domestica etiam proponunt (cum quod exemplis fit, fit excusatius) quomodo reges Angliae se gesserunt in suam securitate erga cognatos et competitores; nominatim, Henricus I erga Robertum fratrem natu maximum, Edwardus III, aut potius eius mater, erga Edwardum II, Henricus IV erga Richardum II, Edwardus IV erga Henricum VI et filium eius principem Walliae, et erga germanum sui ipsius fratrem Georgium ducem Clarentiae, Henricus VII erga Warwicensem tenellum ducis Clarentiae filium, Henricus VIII erga De la Polum Suffolciae comitem, Margaretem Sarisburiensem, et Courtnaeium Exoniae marchionem, qui singuli levioribus de causis, si crimina conferantur, sublati fuerunt. Nec soli aulici haec apud reginam, sed et concionatores quidam acrius, et plebeii nonnulli ex spe aut metu ingeniorum libidinem in hoc argumento procacius exercuerunt.
9. Inter has anxias cogitationes, quae reginam adeo solicitam et ancipitem habuerunt, ut solitudine gauderet, sine vultu, sine voce subinde sederet, et saepius suspirans, AUT FER, AUT FERI, et e nescio quo emblemate NE FERIARE, FERI sibi immurmuraret. Davisono e secretariis alteri literas sua manu signatas tradit, ut sub magno Angliae sigillo mandatum de supplicio sumendo conficeretur, quod in promptu esset, si quid periculi, tempore illo formiduloso, ingrueret; iubetque ne cuipam rem communicaret. Postridie autem, dum pavor etiam suamet consilia formidaret, sententia mutata, per Guilielmum Killegreium Davisono ne mandatum illud conficeretur imperat. Ille mox reginam accedit, mandatum confectum sigilloque firmatum significat. Illa commotior tanta festitinationis hominem arguit, qui nihilominus mandatum et rem regiis consiliariis communicat, illisque prone quod voluerunt credentibus facile persuadet, reginam iussisse ut executioni mandaretur. Nulla mora interposita, Bealus (quo non alter Scotorum reginae prae religionis studio iniquior) cum uno et altero carnifice, et literis quibus comitibus Salopiae, Cantii, Derbiae, Cumberlandiae, et aliis authoritas defertur, ut in eam ex lege ageretur, regina inconsulta, mittitur. Quo ipso tempore licet illa significasset Davisono se aliam de Scotorum regina rationem inituram, ille tamen Bealum minime revocavit.
10. Quamprimum comites Fotheringhaiam venerant, illam cum Amicio Powletto et Drugone Drurio, quorum custodiae mandata erat, accedunt, causam adventus, lecto mandato, significant, paucis monent ut ad mortem se accingat, utique postridie moriendum. Illa intrepide mente composita respondet, Haud putaram reginam sororem in meam mortem, quae iuri vestro subdita non sum, assensuram. Verum cum ita visum, mors mihi erit gratissma; nec illa quidem anima supernis et sempiternis gaudiis digna, cuius corpus unum carnificis ictum perferre non poterit. Rogat ut cum eleemosynario, confessore, et Melvino hospitii praefecto conferret. Ut confessor accederet plane negatum, comitesque episcopum aut decanum Petroburgensem ad consolandum commendarunt, quos cum illa reiecisset, comes Cantii fervide flagrans ad illam conversus, inter alia haec in verba prorupit: Tua vita exetium erit nostrae religioni, ut contra tuum exitium eiusdem erit vita. Mentione Babingtoni facta, illa hominis machinationem sibi notam constanter pernegavit, Deo vindictam reliquit. Et quid de Nauvo et Curlo factum percunctata, rogavit an prius auditum servos in dominorum perniciem fuisse subornatos, testesque admissos. Cum comites discessissent, illa iubet caenam maturari ut res suas melius componeret. Parce et sobrie pro more caenat. Inter caenandum famulos famulasque lugentes lachrimisque oppletos conspecta, infracta animi magnitudine consolatur, luctum abstergere iubet, et potius gaudere, quod e malorum abysso iam emigratura esset. Conversa ad Burgoinum medicum rogat, an non iam vim veritatis magnam esse observarit. Dicunt, inquit, mihi moriendum, quod consilium contra reginae vitam inierim, nihilominus comes Cantii innuit, non aliam esse mortis meae causam, quam quod ipsorum religioni a me timeant. Nec meum in reginam flagitium, sed ipsorum a me timor mihi exitium attraxit, dum nonnulli suis seorsim rationibus, sub quaesito religionis et publici boni integumento consulunt. Sub finem caenae famulis universis propinat, qui flexis genibus ordine suo responderunt, lacrimas vino commiscentes, et neglecti officii veniam petentes, ut ipsa vicissim ab illis. A caena testamentum recognoscit, bonorum et monilium indicem perlegit, et nomina eorum quibus singula destinavit adscribit, quibusdam pecuniam sua manu viritum distribuit. Ad confessorem scribit ut pro ipsa apud Deum precibus intercederet, literas etiam ad regem Galliarum et Guisium commendatitias pro famulis scribit. Tempore consueto cubitum se recipit, horas aliquot dormit; somno soluta, reliquam noctem precationibus producit.
11. Fatali die iam elucescente VI Idus Februarii; comptius et ornatius, ut festis diebus assolet, se apparat, famulis convocatis, perlegi iubet, rogat ut legata aequi boni consulerent, cum non facultatis suae esset maiore elargiri. Deinde tota in Deum defixa in oratorio suspiriis, gemitibus, et precibus divinam gratiam supplex implorat, donec Thomas Andraeus vicecomes provinciae significarit iam prodeundem esse. Prodiit illa, statura, forma, et specie ad maiestatem apposita, vultu hilari, habitu matronali et perquam modesto, capite linteo velo, eodemque demisso, obtecto. Globulis precatoriis et cingulum dependentibus, et crucifixum eburneum in manibus gestans. In porticu exceperunt illam comites et nobiles alii, ubi Melvinus famulus genibus flexis, lachrimisque offusis, sortem suam deploravit quod ille tristissimum nuntium de infoelici dominae suae fato in Scotiam perlaturus esset. Illa hominem consolata, Ne lamenteris, inquit, potius laeteris, tu Mariam Stuartam omnibus curis solutam statim videbis. Nunties me in religione mea constantem, in fide erga Scotiam et Galliam firmam mori. Ignoscat illis Deus qui sanguinem meum, ut cervi fontem, sitierunt. Tu Deus, qui ipsa veritas, et intimos animi mei recessus penitus et vere nosti, noris quantopere expetierim ut Angliae et Scotiae regna in unum coalescerent. Salutes mihi filium et certiorem facias, me nihil quod fraudi sit regno Scotiae fecisse, moneas ut cum regina Angliae amicitiam colat; et fac tu fideliter illi inservias.
12. Iam lachrimis obortis, iterum atque iterum Melvino collachrimanti valedixit. Ad comites conversa, rogavit ut cum famulis humaniter ageretur, quae testamento legaverat fruerentur, morienti adstarent, et in patriam fide publica remitterenur. Priora illa promiserunt; ut adstarent morienti, comes Cantii difficilem se praebuit, superstitionem veritus. Illa ne verearis, inquit, miselli illi mihi supremum valedicere percupiunt. Scio sororem Elizabetham nolle mihi tantillum negasse, ut, vel pro muliebris sexus honore, famulae adsint. Ego illi sanguine sum coniunctissima, rege Henrico VII prognata, dotaria Galliae regina, et Scotorum regina inuncta.
13. Quae cum dixisset, et se averteret, permissum ut famuli quos nominaret adessent. Nominavit Melvinum, Burgoinum medicum, pharmacopolam, chirurgus, famulas binas, et alios, e quibus Melvinus syrma sustilit. Ita praeeuntibus nobilibus, comitibus duobus, et vicecomite provinciae ad pegma venit in superiori aulae parte erectum, in quo cathedra pulvinus, truncus, et omnia pannis funebribus instrata. Ut primum consedit, silentio indicto, Bealus mandatum perlegit; illa attente audit quasi aliud agens. Deinde Fletcherus decanus ecclesiae Petroburgensis verbosam ad eam instituit orationem de vitae anteactae, praesentis, et futurae conditione. Illum loquentem semel atque iterum interpellat, ne sibi facesseret negotium rogat, protestata se in antiqua, catholica Romana religione esse firmatam, et pro ea vitam profundere paratam. Ille vehementer suadenti ut poenitentiam vere ageret, et certa fide spem in Christo collocaret. Respondit se in ea religione natam, enutritam, et iam morituram. Comitibus dicentibus se velle pro illa precari, dixit se gratias habituram maximas, si vellent una cum ipsa precari. Vobiscum vero qui alterius estis professionis, precibus communicare mihi, inquit, sit peccatum et piaculum. Tunc decanum precari iusserunt, quocum dum multitudo circumfusa comprecaretur, illa in genua procumbens, crucifixum panibus praegestans, Latine una cum suis ex officio beatae Mariae precatur.
14. Postquam decanus precibus finem imposuisset, illa Anglice ecclesiam, filium, Elizabetham reginam Deo commendat, precata ut indignationem ab hac insula averteret, et professa se spem salutis in Christi sanguine (crucifixum attollens) reponere, caelestem Sanctorum chorum, ut apud illum pro ipsa intercederent, invocat; inimicis omnibus ignoscit, crucifixum exosculans, et se cruce signans, inquit, Ut bracchia tua, Christe, in cruce erant expansa, ita misericordiae tuae ulnis expansis me suscipe, et peccata remitte. Carnificibus deinde veniam petentibus concessit. Cumque famulae indumenta exteriora illi festinanti exuissent, in eiulatus et lamentationes effusae; illas exosculata, et cruce signans, hilari fronte, muliebribus lamentis abstinere iubet; etenim sibi aerumnarum adesse nequam. Similiter ad famulos collachrimantes conversa, eos cruce itidem signat, et subridens valedicit. Iam facie linteo obvelata, ad truncum procumbens, recitat psalmum In te domine confido, ne confundar in aeternum. Deinde corpus protendenti, saepiusque iteranti In manus tuas domine commendo spiritum meum caput geminato ictu amputatur, decano exclamante Sic pereant reginae Elizabethae hostes, Cantii comite succinente, multitudine ingemiscente. Corpus unguentis dilibutum et rite apparatum, postea regio funere in ecclesia cathedrali Petroburgi inhumatum. Iustaque Lutetiae Parisorum magnificentissime soluta, Guisiis curantibus, qui omnia summa necessitudinis officia cognatae et vivae et mortuae cum laude praestiterunt.
15. Hunc lamentabilem vitae finem habuit Maria Scotorum regina, Iacobi V regis Scotorum filia, Henrici VII regis Angliae e filia natu maiori proneptis, anno aetatis XLVI, captivitatis XVIII. Foemina in religiona sua constantissima, eximia in Deum pietate, invicta animi magnitudine, prudentia supra sexum, formaque venustissima; principibus illis accensenda, quae foelicitatem calamitate mutarunt. Infans ab Henrico VIII rege Angliae pro Edwardo, ab Henrico II Galliae pro Francisco delphino magno ambitu certatim in nurum expetita, quinquennis in Galliam abducta, quindecennis delphino nupta, Galliae regina annum unum et menses IIII floruit. Marito defuncto, in Scotiam reversa, Henrico Stuarto Darlio renupta, Iacobum, primum Magnae Britanniae monarcham peperit. A Moravio fratre notho et aliis subdiis ingratis et ambitiosis exagitata, regno abdicata, et in Angliam fugata; ab Anglis nonnullis (ut aequi bonique censuerunt) de sua religione retinenda, et Elizabethae salute tuenda solicitis circumventa, ab aliis Romanam religionem restaurandi percupidis ad consilia periculi plena protrusa; et amanuensium absentium, qui pretio corrupti videbantur, testimoniis oppressa. Iuxta tumulum hoc affixum erat, et mox ablatum, epitaphium:

MARIA SCOTORUM REGINA, REGIS FILIA, REGIS GALLORUM VIDUA, REGINAE ANGLIAE AGNATA ET HAERES PROXIMA, VIRTUTIBUS REGIIS ET ANIMO REGIO ORNATA, IURE REGIO FRUSTRA SAEPIUS IMPLORATO, BARBARA ET TYRANNICA CRUDELITATE ORNAMENTUM NOSTRI SECULI ET LUMEN VERE REGIUM EXTINGUITUR: EODEMQUE NEFARIO IUDICIO ET MARIA SCOTORUM REGINA MORTE NATURALI, ET OMNES SUPERSTITES REGES PLEBEII FACTI MORTE CIVILE MULCTANTUR. NOVUM ET INAUDITUM TUMULI GENUS, IN QUO CUM VIVIS MORTUI INCLUDUNTUR, HIC EXTAT: CUM SACRIS ENIM DIVAE MARIAE CINERIBUS OMNIUM REGUM ATQUE PRINCIPUM VIOLATAM ATQUE PROSTRATAM MAIESTATEM HIC IACERE SCITO, ET QUIA TACITUM REGALE SATIS SUPERQUE REGES SUI OFFICII MONET, PLURA NON ADDO VIATOR.

Ex hoc tristissimo tantae principis fato, divinae providentiae dispositio, ut prudentes quidam observarunt, clarissime eluxit. Quae enim et Elizabetha et Maria primis in votis habuerunt, et in omnibus consiliis sibi proposuerunt, hinc consequuta sunt. Haec, quod et moriens dixit, nihil ardentius expetivit, quam ut divisa Angliae et Scotiae regna in charissimi filii persona adunarentur; illa nihil flagrantius exoptavit, quam ut vera religio cum populi salute et securitate in Anglia conservaretur. Et utriusque votis supremum numen annuisse, Anglia inexpectata foelicitate iam videt, et laetissima agnoscit.
16. Simul atque Scotorum reginam morte fuisse affectam ad Elizabeth, nec opinantem quidem, rumore nuntio perlatum, indignanter audivit, vultus et verba ceciderunt, ingenti dolore quodammodo obstupuit, usque adeo ut pullata se angoribus dederit, in lachrimis iacuerit, consiliarios graviter reprehensos et a conspectu submotos examini subiecerit, Davisonum iudicio in Camera Stellata sisti iusserit. Et quamprimum dolor permiserat, haec sua manu ad Scotorum regem per Robertum Carium raptim scripsit:
17. Mi frater charissime, utinam scires, at non sentires, quam incomparabili dolore animus mihi discruciatur ex lamentabili contra meam sententiam eventu, quem, cum calamus memorare horreat, ex hoc meo cognato plene intelliges. Te oro, ut Deus et multi alii meam hac in re testentur innocentiam; ita et tu credas, si imperassem, me nunquam iri inficiaturam. Non sum animo ita angusto, ut ex terrore, quod iustum sit facere formidem, aut factum denegem. Non ita degener, aut animo sum ignobili. Sed ut minime regium est animi sensum verbis obvelare, ita actiones meas nunquam dissimulabo, sed efficiam ut suis coloribus elucescant. Tibi ad veritatem persuadeas, ut scio hoc ex merito evenisse, ita si hoc cogitassem, non in alios transtulissem; nec mihi imputabo, quod ne quidem cogitavi. Caetera, qui tibi has tradet literas impertiet. Quod ad me, credas velim non aliam esse qui te maiori charitate prosequitur, aut studiosius tibi tuisque rebus invigilat. Si quis contra suggesterit, eum aliis magis quam tibi studere existimes. Deus te diutissime conservet incolumem. Dum Carius in itinere cum his literis, Davisonus in Camera Stellata sistutur coram delegatis selectis, scilicet, Christophoro Wraio primario in banco regio iustitario, qui pro eo tempore dominus custos privati sigilli constitutus, archiepiscopis Cantuariensi et Eboracensi, comitibus Wignorniae, Cumberlandiae, et Lincolniae, baronibus Greo et Lumleio, Iacobo Crofto aulae regiae contrarotulatore, Gualtero Mildmaio fisci regii cancellario, Gilberto Gerardo sacrorum scriniorum praefecto, Edmundo Andersono primario ad communia placita iustitario, et Rogero Manwoodo primario fisci regii barone. Coram his Pophamus procurator regius Davisonum maiestatis contemptae, fidei violatae, officii neglecti postulat, quod cum regina pro innata clementia Scotorum reginam iam damnatam supplicio affici noluerit, ob causis sibi uni compertas, aliis inscrutabiles, nec a regni ordinibus, nec a consiliariis acriter urgentibus eo perduci potuerit, nihilominus mandatum pro eiusdem supplicio ad pericula praevertenda confici iusserit, Davisonique fidei et taciturnitati commiserit; ille secretarius iuratus, fidei et officii oblitus, spretaque maiestate, contra ac regina imperaverat, consiliariis impertierat, et executioni, ipsa prorsus inconsulta, mandaverat.
18. Davisonus, pro singulari modestia, sedate, animo tamen praesenti respondet se admodum moleste ferre quod in causa iustissima de Scotorum regina, et iudicio in eam, si quod aliud, longe gravissimo, ipse delegatis molestiam denuo exhiberet, idque, si non cum iactura, certe cum detrimento existimationis suae, quae sibi instar omnium. Longe autem molestissime hoc ferre, quod argueretur in eius maiestatem contemptim deliquisse, quae quanto in ipsum fuerit beneficentior, et ipse ob merita devinctior, tanto delictum atrocius videretur. Se reum obiectorum criminum si agnosceret, vim faceret suae existimationi, quae sibi vita charior. In sui defensione si cum regina contestaretur, faceret quod subditi obsequio, famuli observantia, et secretarii fide atque honore indignissimum. Protestatur coram divino numine et delegatis quod nihil sciens, prudens, et libens hac in re fecerit, nisi quod reginam voluisse sibi persuaserat. In quo si ipse se in fraudem vel ex inscitia vel negligentia egerit, non posse non gravissime dolere, et delegatorum censuram aequissimo animo subire.
19. Quod ad particularia. Cum regina illum reprehenderet, quod tam festinanter mandatum magno sigillo firmasset, asserit illam innuisse, non tamen expresse iussisse, ut apud se custodiret. Nec in taciturnitatis fidem se commisisse existimat, cum ne verbum cuiquam nisi consiliariis de hac re fecerit. Quod mandatum non revocaret, postquam regina sententiam mutasse ipsi innuerit, affirmat, inter consiliarios omnes convenisse ut protinus mitteretur, et supplicium sumeretur, ne quid detrimenti respublica aut regina caperet.
20. Hinc Davisonum ex ipsius confessione premere cepit Egertonus procurator secundus, particula eiusdem praelecta. Ille autem integram legere rogavit, et non hinc inde decerptas particulas; maluit tamen ne omnino legeretur, cum in ea arcana quaedam non enuncianda continerentur, subinde interfatus, Quod ut noluit cum regina contestari, ita non posse pati, ut ipsius modestia fraudi foret veritati, et suae integritati.
21. Gaudius et Puckeringus ad legem servientes, iam hominem magna vi verborum arguunt, quod consiliariorum regiorum prudentia callide sit abusus, idque ex confessione Burghlaei thesaurarii; cui dubitanti an regina certo statuisset de supplicio sumendo, asseveranter affirmavit; ut etiam caeteris, qui literas de ratione supplicii subsignarunt. Davisonus lachrimis oborientibus iurisconsultos rogavit ne vehementius premerent: meminerint se nolle cum regina contestari, cuius conscientiae et delegatorum sententiae se totum submisit.
22. Manwoodus exorsus historicam de Scotorum regina, ab insignibus Angliae tenella aetate arrogatis, ad Babingtoni usque coniurationem pertexuit narrationem, sententiam ex lege in illam latam laudavit, reginae clementiam praedicavit, quam quod Davisonus inconsideratius antevertisset, decies mille libris mulctandum, et in carcere, quoad reginae visum fuerit, detinendum censuit. Andersonus iustum fecisse, etsi non iuste disseruit; hominem caeteroquin minime malum existimavit. In eandem sententiam ivit Gerardus. Mildmaius cum explicasset quam matura cum deliberatione et gravitate iudicium in reginam Scotiae comparatum fuerit, quantisque populi obtestationibus Elizabetha ad sententiam promulgandam perducta, illud e sacris literis in Davisonum extorsit, cor regis in manu Domini, ideoque neminem, nedum administrum, debere principibus consilium occulte et subdole praeripere; quibus inconsultis nihil agendum, potissimum in rebus tanta momenti, quanta sit mors principis. Hominem vero malitiae absolvit, imperitiam in principum negotiis perstrinxit, praeproperam festinationem in praevertendo reginae consilium damnavit. Ne vero homines eius loci et ordinis in idem deinceps impingerent, de mulcta et incarceratione cum caeteris consensit.
23. Croftus hominem sugillavit, quod tacenda imprudenter enuntiaverat; cum principes quod uni consiliariorum impertiant, caeteros saepenumero celent.
24. Baro Lumleius sententiam iuste latam fuisse in Scotorum reginam iuxta cum iudicibus sensit, verum asseveranter dixit nunquam ex omni seculorum memoria eiusmodi in principem contemptum auditum, vel lectum esse, consiliarios regios, in regio palatio, in senaculo iuxta reginam, quae quasi praeses consilii, rem tantam, ipsa inconsulta, statuisse, cum tam facilis ad eam aditus illis et Davisono pateret. Protestatus si filium haberet unicum, qui in eodem crimine esset, severius eum plectendum censeret. Caeterum de ingenuo hominis animo persuasus, graviorem poenam quam caeteri infligere noluit.
25. Hunc baro Greius religionis ardore inflammatus, composita oratione et acri quadam incitatione excepit. Davisonus, inquit, contemptim erga reginam se gessisse arguitur, contemptusque ille exaggeratur, quod reginam Scotorum e medio tollendam curaverit, arcana enuntiaverit, reginamque de mandato misso celevarit. At quaenam illa regina fuit, quam tollendam curavit? Illa scilicet, a qua superstite, religioni, reginae, reipublicae, et nobis singulis pericula indies impendebant at, a qua nunc sublata, negotium hodie nobis facessitur, adeo ut qui tantis periculis Angliam liberavit, honore prosequendus merito videatur. Illum arcana enuntiasse non existimo, qui non aliis quam consiliariis et maximarum rerum administris rem impertiit, quorum inprimis interest huiusmodi scire, et quae ipsa regina uni et alteri iam impertierat. Si qua in re deliquerit Davisonus, in hac certe maxime, quod reginae novam rationem ineunti non significavit mandatum iam missum fuisse. At ille ancipiti cogitandi cura perplexus proculdubio stetit, an ex reginae gratia excideret mandatum clam ipsa mittendo, vel revocando reginae nova pericula crearet. Quis non meminit quam turbulentum fuerit tempus, et quam formidabiles rumores ubique locorum sparsi? Si qua vis religioni aut reginae tunc illata fuisset, aut vita erepta, dum mandatum illi esset in manibus, an non ille culpam praestitisset? Nonne in illum nos ipsi, liberi, uxores violente irruissemus? Non sanguine manus imbuissemus? Non imprudentiam diris devovissemus? Et non monumentum inconsiderantiae cruentis iniustum literis, ad ignominiam sempiternam statuissemus? Quamcunque vel poenam vel mulctam illi infligatis, non mihi displiceat, certe viri boni et probi existimationem apud me nunquam perdet. Haec fuse, oratorie, et animose Greium disserentem audivimus.
26. Tres comites de poena cum reliquis, de existimatione Davisoni cum Greio consenserunt. Archiepiscopus Eboracensis de inobedientia ex animi caecitate et mentis corruptione theologice disseruit, Cantuariensis factum probavit, hominem laudavit, modum autem et formam prorsus damnavit. Wraius privati sigilli custos sententiis delegatorum summatim repetitis poenam inflictam confirmavit, simulque significavit, licet regina consiliariis non temere subirata, examini illos subiecerit, nunc tamen ignoscere, simulque agnoscere illos ad religionem et rempublicam tuendam, et ad omnia pericula propulsanda animo et consilio diligenter excubasse.
27. Davisonus delegatos oravit ut apud reginam intercederent, non pro honorifico quo fungebatur secretarii munere, vel libertate, vel mulctae imminutione, sed ut in eius gratia restitueretur. Quam tamen nunquam recuperavit, licet illa hominis indigentiae nonnunquam subvenerit. Ita Davisonus, vir ingenue bonus, in auleis artibus minus versatus, in scenam aulicam ex composito, ut plerique eximistimaverunt, inductus, ut huic personae in ista tragaedia tantisper serviret, detracta mox persona, quasi extremo actu defecisset, e scaena extrusus, et non sine multorum commiseratione in carcere diu conclusus. Quid publice contra Davisonum actum iam dixi; quomodo autem ille se privatim excusavit, habe compendio ex ipsius fide, et apologetica ad Walsinghamum narratione:
28. Regina, inquit, post Gallicorum et Scotorum legatorum discessum sponte iussit ut mandatum de sententia in Scotam exequenda exhiberem, exhibitum sua manu lubens signavit, signatum magno Angliae sigillo muniri imperavit, et iocans dixit, Haec Walsinghamo aegrotanti significes, etsi male metuo ne inde prae maerore expiret. Causas etiam tam diu differendi addidit, nimirum, ne videretur violenter vel malitiose eo pertractam fuisse, cum interea minime ignoraret, quam hoc sit necessarium. Porro Powlettum et Drurium culpavit, quod eam hac cura non liberassent, et optavit ut Walsinghamus eorum animos hoc de re tentaret. Postridie, postquam magno sigillo munitum esset, per Killegraeum iussit ne fieret, cumque iam factum docuissem, festinationem tantam reprehendit, innuendo aliam rationem, ex prudentum quorundam iudicio posse iniri. Ego respondi, eam rationem semper esse optimam et tutissimam, quae iustissima. Sed veritus ne in me crimen derivaret (ut Norfolcii supplicium in Burghleium contulerat) rem totam Hattono communicavi, protestatus me nolle memet altius tanto negotio immergere. Ille mox Burghleio impertiit, Burghleius reliquis consiliariis, qui omnes de supplicio maturando consenserunt, et singuli voverunt ex aequo culpam praestare, Bealumque cum mandato et literis miserunt. Tertio post die, cum ex somnio quod de morte Scotae narravit, eam animo fluctuare sentirem, rogavi an sententiam mutarat. Negavit, at inquit alia ratio excogitari poterat, simulque an a Powletto aliquid responsi acceptum quaesivit. Cuius literas cum monstrassem, in quibus plane recusavit id suscipere, quod cum honore et iustitia non coniunctum, illa commotior eum et alios qui associatione se obstrinxerant periurii et voti violati accusavit, qui magna pro principis salute promiserant, at nihil praestabunt; esse tamen innuit qui hoc sui causa praestabunt. Ego autem quam infame et iniustum hoc foret demonstravi, simulque in quantum discrimen Powlettum et Drurium coniiceret. Si enim illa factum approbaret, et periculum et dedecus non sine iniustitiae nota sibi traheret; sin improbaret, homines optime meritos et eorum posteros prorsus pessumdaret. Posteaque me, eodem quo Scota sublata est die, quod supplicium nondum sumptum, leviter perstrinxit.
29. Quantamcunque in Davisonum iram et dolorem ex morte Scotorum reginae Elizabetha conceperit, aut prae se tulerit, certe acerbissimum dolorem nec sine summa iracundia rex Scotorum unicus eius filius hausit, qui matrem charissimam pietate coluit, quae in filio conspici potest longe maxima; et luctu lamentisque prosequutus est plurimis. Etenim non existimavit eam pro mutuo inter ipsos amore et arctioris amicitiae foedere nuperrime inito, omnibus principum intercessionibus neglectis, matrem suam pari maiestate principem, regio genere coniunctissima, vili carnifici subiecturam. Robertum Carium baronis Hunsdonii filium, qui ex Anglia missus ut reginam excusaret, culpa in consiliarios et Davisonum coniecta, in Scotiam non admisit, vix per alium audivit, et literas quas attulit aegre accepit. Legato suo in Anglia authoritatem abrogavit, et vindictam spiravit. Non deerant enim qui persuadere conati, orbis Christiani principes tantam iniuriam regiae maiestati nominique regio illatam non inultam dimissuros.
30. Ordines Scotiae qui iam frequentes convenerant profitebantur ad matrem vindicandam, et ius eius in Angliae regnum tuendum se paratissimos esse et vitam et fortunas profundere; nec posse iniuriam non tam regi quam universae Scotorum genti illatam ullo modo concoquere. Erant qui regi suadebant ut a rege Danorum, cuius filiam iam in uxorem ambire coeperat, suppetias navales contra Angliam efflagitaret. Erant qui, pontificiae religioni addicti, suggesserunt ut potius Hispano, Gallo, et pontifici Romano se adiungeret: ita Angliam facile posse occupare. Ante omnia, protestantibus Angliae nullam fidem haberet; eos iam rerum potiri, et ipsi perniciem tecte struere, occinentes illud, Qui matrem sustulit, et filios tollet. Erant qui submonuerunt nullius partis se palam declarare, sed tum pontificios, tum protestantes suspensos tenere. Utique si a protestantibus palam staret, universi Europae pontificii in ipsum tanquam in scopum omnes machinationes collinearint; aliudque statumen in Anglia non sine ipsius periculo sibi erigerent. Erant etiam qui suasuerunt ut amicitiam cum Anglia sanctissime coleret, spem certam ad incertam Martis aleam non devocaret, in religione recepta sibi constaret, in qua si semel flucturaret, nec amicos pararet, nec inimicos tolleret. Haec homines, ut sua quemque utilitas traxit. Rex ipse supra aetatem acutus et perspicax, non festinatione, quae semper caeca, sed considerate, diu multumque secum et cum paucissimis animo lustravit.
31. Elizabetha vero culpa omni in Davisonum et consiliariorum suorum inconsultam credulitatem reiecta, paulatim dolori occurrit, ne solatia intempesitva irritarent; expectavitque dum dolor mora lenitus tractari se pateretur. Tunc enim cum Gallos iuvenem regem ad ulciscendum acrius incitare perspiceret, verita ne ille a protestantium religione, Anglorumque amicitia, versutiis et inflammato ulciscendi ardore abduceretur, omni animi contentione incumbit, ut exulceratum animum et iam abalienatum, omni ratione principe non indigna, placaret.
32. Per suos igitur in Scotia, et mox per baronem Hunsdonium Berwici praefectum haec illi diligentissime perpendenda proponit: Primum, quanti periculi sit in bellum contra Angliam hac de causa prorumpere, quae tum necessaria ad universae insulae salutem, tum iustissima universis Angliae ordinibus visa. Deinde, an ille par sit huiusmodi bello gerendo, cum Anglia a viris militaribus, a copiis et opibus nunquam fuerit instructior, et Scotia intestinis bellis exhausta nunquam infirmior. Si externis innitatur auxiliaribus, quam difficulter et sero consequatur, vel mater doceat, quae toties frustra imploravit. Et si consequatur, quem speret successum, cum Anglia, Hollandiae et Zelandiae classibus adiunctis, a potentissimis Europae regibus nihil timeat? In Gallo aut Hispano quam spem collocet, cum eius potentia Angliae accessione adaucta ipsorum conatibus adversetur, eiusque religio illorum professioni ita e diametro opponatur, ut illi, nisi cum suo ipsorum damno, auxiliari non possint? Nec Gallus aequis oculis intueri potest regem Scotorum Angliae regno auctum, ne antiquum ius Anglorum in Gallia denuo persequeretur, aut Guisiis cognatis iam Galliae regno inhiantibus opitularetur. Hispanus autem ambitioni suae proculdubio inserviet, quandoquidem se primum esse catholicum principem e regio Anglorum sanguine et stirpe Lancastria, etsi falso, venditet. Quo nomine Iesuitae quidam et alii illum, Scotorum regina superstite, electione ad diadema Angliae provehere conati sunt, quasi hominem ad Romanam in Anglia authoritatem restaurandam maxime idoneum, matre una cum filio posthabita. Etiam suadere ceperunt illam Angliae regnum supremis tabulis isti Hispano legare cogitasse, si filius in protestantium religione perservaret.
33. Quorsum haec tendant, et quid auxilii ab Hispano sperandum, rex viderit? Et simul si a religione in qua educatus desciverit, quanta cum ignominia animam in aeternam perniciem, et universam Britanniam in exitium praecipitet? Praeterea illi cogitandum, si vindictam cogitet, an Angliae ordines qui sententiam in matrem tulerunt non ipsum etiam nova sententia successionis iure omnino excluderent; quorum amorem necessitati cedendo, et animi motus cohibendo facile conciliet, cum id quod factum infectum esse nequeat. Suo autem tempore florentissimo Angliae regno tranquille potiatur. Interim securitate fruatur, suoque honori satis consuluisse apud omnes aequos rerum aestimatores videatur, quandoquidem dum tempus erat, nullum pientissimi filii erga matrem officium praetermiserit. Ad veritatem autem sibi persuadeat reginam Angliae ut filium animo materno amantissime et indulgentissime habituram. Haec illa in aures Scotorum regis inculcanda curavit, statuitque ne ille dubitaret matrem, ipsa inconsulta, sublatam fuisse, sententiam contra Davisonum omnium delegatorum subsignationibus, imo et magno Angliae sigillo testatam, ad eum mittere; aliudque itidem instrumentum, ut magis placaret, iudicum Angliae chirographis subsignatum, quo testarentur sententiam illam eius in successione iuri nihil officere aut praeiudicare posse.
34. Dum regem his et huiusmodi rationibus leniter demulcet, ut bellum, quod ab Hispano imminere prospexit, praverteret, Dracum cum quatuor navibus regiis et aliis in Hispaniae littora emisit, ad naves in portubus opprimendas, et apparatum intercipiendum; qui portum Gaditanum ingressus, sex triremibus, quae se obiecerant, ad propugnacula fugatis, centum plus navigia, in quibus plurimum bellici apparatus et rei annonariae, submersit, cepit, aut ignibus absumpsit; et inter eas galeonam grandem marchionis Sanctae Crucis et alteram Ragusinam mercibus onustam. Inde ad Promontorium Sacrum reversus propugnacula tria oppugnavit, et deditione cepit, totaque ora piscatorum naviculis et retibus incensis, Cascaletum ad ostium Tagi accessit, ubi marchionem Sanctae Crucis ad pugnam provocavit; qui ne movit quidem, sed illum libere per littora grassari et naves abripere, nullo prohibente, permisit. Inde velis ad Azoras insulas versis, forte fortuna in onerariam ingentem et admodum opulentam (caraquam vocant) Sancti Philippi nomine insignem ex India orientali redeuntem incidit, eamque facile expugnavit, Quod plebs nautica untrique ex nomine Philippi Philippo Hispano male ominabatur. Ex hac brevi expeditione magnae sane utilitates Anglis consecutae sunt, quandoquidem Hispani tantam bellici aparatus iacturam passi, a consilio Angliam hoc anno invadendi necessario desisterint, et Angli immania illa navigia instar castellorum, quae antea formidarunt, alacrius iam inde oppugnarunt; necnon Indicarum mercium opulentiam, negotiandique in orientali illo orbe rationem e mercatorum indicibus adeo plene perspexerunt, ut quaestuosam eo navigationem postea instituerint, inita mercatorum Indiae oridentalis societate.
35. Eodem tempore in altera orbis plaga Thomas Cavendishus e Suffolcia, qui ante biennium ex Anglia cum tribus navibus solverat, fretum Magellanicum praetervectus, in ora Chili, Peruviae, et Novae Hispaniae plura Hispanorum oppidula incendit, XIX naves onerarias, et inter eas regiam navem opulentissimam iuxta Calliforniam cepit et diripuit; per Philippinas, Moluccas, promontorium Bonae Spei, et Sanctae Helenae insulam domum hoc anno opima cum praeda, et insigni cum gloria, rediit, utique tertius a Magellano qui orbem terrarum circumnavigavit. Si particula desideres, adeas Anglorum navigationes tribus voluminibus a Richardo Hacluito diligentissime descriptas.
36. Ut Dracus et Cavendishus hoc tempore illustrem cum laude famem, ita alii duo Angli, Guilielmus Stanleius et Rowlandus Yourcus ignominiosam proditionis infamiam sibi compararunt. Yourcus ille Londinensis, homo discincto ingenio et praecipiti audacia, suo tempore inter sicarios celebris, quod feralem illam rationem in duellis punctim petendi summa cum audaciae admiratione primus in Angliam intulerit, cum Angli hactenus peltis armati, gladiis latioribus caesim depugnarent, et vel punctim, vel infra cingulum ferire minime virile existimarent. Hic nescio qua iniuria a Leicestrio affectus profugit, et aliquandiu inter Hispanos in Belgio meruit; tandemque reconciliatus propugnaculo iuxta Zutphaniam praeficiebatur. Sed insolens contumeliae animus statim de vindicta ita cogitavit, ut pretio corruptus non solum locum hosti tradiderit, sed etiam Stanleium, qui singulari fide et fortitudine in Hibernico bello meruerat, iteratis et iuratis asseverationibus eum coniurationis Babingtoniae manifestum ex coniuratorum confessionibus teneri, et iamiam in Angliam ad patibulum abripiendum, in sceleris societatem pertraxerit, atque persuaserit homini, ut Daventriam urbem munitam et opulentam contra fidem Leicestrio et ordinibus obstrictam Hispanis proderet. Sceleris autem magnitudine perspecta, contra proditionis notam, se conscientia solatus, quod locum a rebellibus detentum vero domino restituerit, et summe pontificius mox sacerdotes accersiit ad legionem suam, quae ex mille trecentis Anglis et Hibernicis constabat, in pontificia religione imbuendam iactitando hanc fore seminariam militum legionem, qui Romanam religionem armis, ut seminarii sacerdotes scriptis, propugnarent. Et ad hanc quidem rem Alanus, paulo post cardinalis factus, non solum sacerdotes protinus misit, sed una libellum edididt, quo ex Pii V in Elizabetham bulla, et proditionem laudavit, et ad eiusmodi perfidiam alios excitavit, quasi reginae excommunicatae nec servire nec obsequi tenerentur. Sed vide quo exitu.
37. Hispani Yorcum et Stanleium inter se committunt. Yorcum veneno tullunt et bona diripiunt; cadaver post tres annos ab ordinibus effossum, et patibulo suspensum, computruit. Stanleium eiusque legionem a Daventria emovent, huc illuc raptatam periculis obiiciunt, adeoque negligunt, ut alii inedia misere perierint, alii sensim diffugerint. Ipse spe praemii in Hispaniam profectus operam ad Hiberniam invadendam obtulit; sed nec pro honore, quem expectavit, acceptus, nec fides ulla habita. Hispanis enim diverbum esse fertur, proditori honorem aliquem habere fas est, fidem nefas. Seroque iam didicit sese primum omnium prodidisse.
38. Hae proditiones magnam Leicestrio invidiam apud Belgas confoederatos conflarunt, quod proditores fuerint illi ex intimis, et Anglicae etiam nationi, quam convitiis gens linguae liberioris insectari non destitit, donec edictis coerceretur. Ordines vero longis ad reginam literis Leicestrium reipublicae male administratae in re monetaria, militari, et mercatoria accusant, et eius restrictioni, et credulitati damna a proditoribus accepta imputant. Illa ad rem examinandam et componendam, et animos de pace cum Hispano tentandos, Thomam Sackvillum baronem Buckhurstum, in sanctius consilium Leicestrio absente nuper adscitum, Norrisium, et Bartholomaeum Clercum mittit, qui in haec fideliter incubuerunt. Verum cum officiosa Buckhursti sedulitas Leicestrio insidiosa videretur, eius ira, et firmata apud reginam gratia ita valuerunt, ut Buckhurstus reversus plures menses domi se continere iuberetur.
39. Sclusa postea a Parmensi obsessa, Leicestrius ad suppetias ferendas ex Anglia ab ordinibus accitur. Eam furenter, septendecim millibus e maioribus tormentis eiaculationibus impetitam, hiatuque magno aperto, Rogerus Williams, Franciscus Verus, Nicholaus Baskervillus, cum praesidiariis Wallonibus et Anglis magna fortitudinis laude aliquandiu propugnarunt, et tandem necessario dediderunt, cum Leicestrius, qui opem laturus, hostibus impar, recessisset. Nec sane ordines iustum exercitum praebere voluerunt, qui potestatem quam illi verbis maximam detulerant, re vera sibi reservarant. Nec ille dignatus privatis hominibus minoris notae sub ordinum nomine subesse, qui eandem in ipsum gubernatorem authoritatem, quam Carolus V in suos Belgii gubernatores tenuerat, exercere contenderunt. Hinc simultates, imo inimicitiae utrinque apertae proruperunt; et sane apertiores, postquam de pace cum Hispano verba semel fecisset. A pacis etiam nomine ut suis rationibus damnosissimo, auribus, animoque abhorruerunt. Ille autem cum suam authoritatem indies evilescere sentiret, ad fraudes conversus, factiones in populo alere, Lugdunum aliasque urbes in suam potestatem redigere statuit. Sed hac spe cum quorundam exitio excussus, gravissima offensione concitata, in Angliam a regina revocatus, gubernatione cessit, liberamque administrationem provinciarum ordinibus reliquit, ab invidis irissus, excellentiaeque titulo, quo primus Anglorum usus est, exploso.
. 40. Discedens nonnullis quos in factionem traxerat symbola auro fusa occulte distribuit, in quorum altera parte ipsius effigies, in altera grex, aliquot oviculae errantes, et canis abiturus respectans. Iuxta hunc, INVITUS DESERO, iuxta illas, NON GREGEM, SED INGRATOS. Nec dubium quin ille dominationem sibi arripere cogitarit. Verum hae gentes non solum contra Hispanorum vires qui et auro et arte bellum gerere callent, sed etiam contra Gallorum et Anglorum versutias, ipsiusque Aurasionensis vulpinantis astutias avitam libertatem non tantum sua solertia retinerunt, sed supra fidem prono vicinorum favore adauxerunt; et quod magis mirandum, cum caeteri bello exhauriantur, soli ditescunt. Mauritius Nassovius principis Aurasionensis ex Anna Saxonica Mauritii illius heroici electoris filia filius, annos viginti natus in Leicestrii locum, unitis et confoederatis provinciis ab ordinibus <suffectus est>; et Peregrinus baro Willoughbeius Anglorum in Belgio copiis a regina praeficitur; quibus factio Leicestrii multum facessit negotii. Praesidiarii enim Gertrudis Bergae, Nardae, Worcomii, Huesdae, et inprimis Mendenblicae Anglis addicti, quasi reginae obsequii fidem iurarant, tumultus concitarunt. Et Guilielmus Russellus Flushingae praefectus, pellectis in artes Armuiensibus et Campuerensibus, ordinibus diffidentiae plenissimis suspectus erat, quasi Valachriam insulam in Anglorum potestatem redigere cogitaret, suspicionemque auxit adventus admiralli Angliae, qui quamvis rem pacare studuerit, illi tamen, sibi metuentes, diffidentiam minime celarunt, sed et publice nummis ingeniose signatis cum duabus ollis mari innatantibus (ex veteri apologo) atque inscriptis, SI COLLIDIMUR, FRANGIMUR; et privatim ad reginam literis testati sunt. Quae illorum perstudiosa, nec sui negligens, pericula (classe Hispanica iam imminente) prospexit, et Willoughbeio imperavit ut tumultuantes in ordinum obsequium reduceret, quod cum Mauritio foeliciter praestitit.
41. Leicestrius reversus, subodoratus criminationem in se comparatam a Burkhursto et caeteris de re in Hollandia male administrata, et iudicio coram consiliariis sistendum, privatim se supplicem ad reginae pedes cum lachrimis abiecit, eiusque fidem imploravit. Obtestatus ut quem abeuntem cum honore emiserat, redeuntem cum ignominia non exciperet. Quem humi iacentem extulerat, vivum videntemque non inhumaret. Et huiusmodi blandiloquentia offensum reginae animum delinivit, ut nobilis ira deferbuerit, et eum in pristinam gratiam receperit, adeo ut cum postridie in iudicium vocaretur, suum inter consiliarios locum capesseret, nec ad mensae caput de more procumberet; atque secretarium capita accusationis legere incipientem interrumperet, conquestus iniquius secum absente actum, publica quae habuit documenta privatis instructionibus restringendo, et facta ad reginae iudicium appellatione, totam criminationem, non sine tacita adversariorum indignatione, elusit.
42. E vita hoc anno mense Februario emigravit Henricus Nevillus baro Abergevennae, pronepos Edwardi Nevilli, qui regnante Henrico VI hoc titulo potitus est iure uxoris filiae unicae, et haredis Richardi de Bellecampo, comitis Wogorniae et baronis Abergevennae. Quo iure, cum unica filia huius Henrici, uxor Thomae Fani equitis aurati, titulum baronissae Abergevennae vendicaret, lis orta est memorabilis de titulo inter eam et proximum haeredem masculum, cui testamento, eodemque authoritate parlamentaria confirmato, castrum Abergevennae legatum est.
43. Fatis iam etiam concesserunt, et uno quidem mense Aprili, alii quatuor magna imprimis apud nos celebritate. Anna Stanhopia Somersetti ducissa nonagenaria, quondam Edwardi Seimori ducis Somersetti et Angliae protectoris uxor, quae muliebri aemulatione cum Catharina Parra, regis Henrici VIII regina dotaria, de dignitatis praerogativa tragaedias in Seimoria familia excitavit, persuasa a Dudleio Warwicensi, dum ille perniciem huic praepotenti iam familiae strueret, ne illa protectoris uxor, reginae dotariae quae protectoris fratri enupta, syrma tolleret aut locum cederet. Radulphus Sadleirus ducatus Lancastriae cancellarius, vir magnis et multis reipublicae negotiis spectatus, et ultimus Angliae banerettus, qua dignitate in praelio Musselburgensi fuit ornatus. Thomas Bromleius Angliae cancellarius sexagenario minor, vir iuris prudentia insignis. Et sexto post die, qui illi successor a regina destinatus, Edwardus Rutlandiae comes ex Maneriorum familia tertius, iuris scientia, et omni politiori eruditione ornatissimus, unica filiola Elizabetha relicta, quae Guilielmo Cecilio thesaurii Burghlaei nepoti uxor. Christopher vero Hattonus florentissima apud principem gratia suffectus erat ex aula cancellarius, quod iuris Anglici consultissimi permoleste tulerunt. Illi enim ex quo ecclesiastici de gradu deiecti, hunc magistratum, summum togatae dignitatis culmen, viris ecclesiasticis et nobilibus plerunque olim delatum, magna cum aequitais et prudentiae laude gesserant. Caeterum ille evectus erat aulicis quorundam artibus, ut ex eius ab aula absentia, et difficili tanti magistratus munere, cui imparem norunt, gratia apud principem imminueretur. Splendidissime tamen omnium quos vidimus gessit; et quod ex iuris scientia defuit, aequitate supplere studuit.
44. Ioanes Perottus hoc anno ex Hibernia revocatus provinciam Guilielmo Fitz-Williams tradidit pacatissiam, cum suspectos ad fidem, datis obsidibus, obstringendam induxisset; idque quamprimum ne si deliberarent, defecisse viderentur, suspectissimos provide interceptos in custodiam dedisset, et reliquos fidei in principem hoc ambiguo tempore admonuisset, qui illi ob amorem in gentem Hibernicam lubentissime auscultarunt.
45. Hactenus (ut tantisper expatier) Anglis bella in Hibernia satis erant facilia. Octingenti pedites et trecenti equites invictus habebatur exercitus. Randolphus cum sexcentis Anglis O-Nealum cum MMMM Hibernicis, Colierius anno MDLXXI cum sua una cohorte mille Hebridianos in Connachtia, Butleros cum numerosa rebellium turba trecenti equites facile profligarunt, et duo peditum turmae supra XX Hibernicorum castella uno die expugnarunt, ut alia taceam. Verum postquam Perotti iussu assidue domi exerciti, armorum doctrina imbuti, et destinato ictu bombardulas displodere edicti, ut paratiores essent contra Hebridianos, et deinde Belgicis bellis innutriti, mundiendi rationes edidicerant, difficiliori sane bello, ut videbimus, Anglos exercuerunt.

Perge ad 1588