Tessera caerulea - commentariolum. Tessera rubicunda - nota textualis. Tessera viridis - translatio   

MDLXIII.

Parlamentum habetur | Leges latae. | Quindena et decima. | Subsidium. | Throcmortonus captus. | Angli auxiliares in Gallia. | Elizabetha Hispanum de auxiliariis in Galliam missis docet. | Quid ille respondet. | Obsides pro Caleto fugam adornant. | Pax in Gallia. | Protestantes Galli Anglos destituunt. | Bellum utrinque indicitur. | Galli e Porta Novo eiiciuntur. | Pro Caleto offertur. | Pestis inter milites. | Obsidetur. | Deditur. | Publica inde in Galliae laetitia. | Pestis Londini saevit. | Scotae nuptiae denuo proponuntur. | Angla Dudleium in maritum commendat. | Galli disuadent. | Scoti reginae suae insultant.| Baro Greius moritur. | Et episcopus Aquilanus. | Hispanus in Anglos commotior. | Baro Pagetus moritur. | Summi honorum gradus. | Comitis Rutlandiae obitus. | Et ducissae Suffolciae.

ENSE Ianuario regni ordines Westmonasterii convenerunt, legesque salutares tulerunt ad pauperes sublevandos; rem nauticam, et agriculturam adaugendam; errones, falsarios, nummorum adulteratores, hariolos, necromanticos, sodomitas, periuros coercendos; Biblia sacra, et liturgias in Cambro-Britannicam linguam convertenda. Nec non ad reginae regnique maiestatem conservandam, et detrimenta cum dedecore, quae ex usurpata pontificis Romani authoritate obvenerunt, avertenda; atque ad prorumpentem eorum, qui eandem propugnant, audaciam comprimendam, eos laesae maiestatis reos esse sanxerunt, qui scripto, typis, verbo, factove externi cuiuscunque principis, praelati, aut status authoritatem in spiritualibus in Anglia vel aliis reginae ditionibus tertio asseverabunt, quique iuramentum de suprema reginae in causis spiritualibus, vel in personas ecclesiasticas potestate secundo oblatum recusabunt. Ita tamen, ut neque sanguis corrumpatur, nec bona fisco cedant, nec hoc iuramentum ab aliquo regni barone, aut eminentioris dignitatis (cum de fideli eorum obsequio regina minime dubitaret) exigatur, nec ab alio quopiam, nisi qui est, aut erit ex ordine ecclesiastico, aut munia ecclesiastica nunc gerit, gerebat, aut geret; aut moniti ritus ecclesiae Anglicanae non observabunt, aut eosdem verbo aut facto publico depravabunt, aut missas celebrabunt, vel audient, etc., quae in lege videre est. Ordines praeterea temporum foelicitate congratulantes reginae ob religionem reformatam, pacem restitutam, Angliam cum Scotia ab externo hoste liberatam, pecuniam repurgatam, classem restauratam, apparatum bellicum et nauticum supra expectationem comparatum, et laudatum in Gallia incoeptum ad securitatem Angliae, iuvenique Galliarum regi praestandam, atque Caletum recuperandam, concesserunt ecclesiastici unum subsidium, laici itidem alterum cum duabus quindenis et decimis. Quindena et decima (ut in exterorum gratiam adnotem) taxatio certa est, olim imposita singulis civitatibus, burgis, et oppidis non viritum, sed generatim pro ratione decimae-quartae partis facultatum locorum. Subsidium vocamus quod singulis capiti censis viritim pro ratione bonorum et agrorum imponitur. Verum nec haec, nec illa taxatio unquam imponitur nisi ex ordinum consensu in parlamento.
2. Interim princeps Condaeus dum ad auxiliares Anglos in Normannia festinato itinere contendit, memorabili illo Druidensi praelio interceptus, a Guisio captivus abducitur, et una inter alios Nicholas Throcmortonus, qui sponte a protestantibus antea captus (ut occulta quaedam consilia cum illis communicaret) praelio interfuit. Ille autem paulo post dimissus, pecuniam pactam Colinio representavit, qui cum auxiliaribus Anglorum cohortibus ad castrum Cadomense quod tunc obsedit, profectus, eorum ope Cadomum, Baiocassas, Falesiam, et Sancti Laudi Fanum ad deditionem facilius adegit.
3. Dum haec in Gallia geruntur, Elizabetha per Chaleronum in Hispania legatum regi significat, se exercitum in Galliam transmisisse, ut Guisiis in ipsam insultantibus et exitiosa meditantibus tempestive occurrret, priusquam in Angliam bellum transferrent; et Franciscopolim in manus traditam detineret, donec de Caleto satisfieret. Respondet ille, si Caletum tantummodo repetatur, hoc se primis votis optare; sin religionis causa bellum suscipiatur, religionem avitam se non posse negligere. Quod ad Guisios, quantuli sunt, inquit, illi, ut potentissima Angliae regina ab illis timeat, quibus nulla iam, ut prius, cum Gallo intercedit affinitas. In Anglia etiam episcopus Aquilanus Hispani legatus Hispanum nec velle, nec posse se Gallum fratrem hoc bello deserere, saepius reginae denuntiavit. Cui illa nihil aliud, quam adagio illo Anglico respondit, sua cuique domus tuenda est, et mihi mea. Nec Hispanum latuit reginam eodem tempore sedulo agere cum protestantibus Germaniae principibus per Henricum Knolles et Christophorum Montium de Condaeo sublevando, et communi religionis causa propugnanda. Unde et ille infensior causas in eam occulte religionis etiam nomine quaesivit.
4. Inter haec, obsides Galli, qui in Angliam dati pro quingentis millibus coronatorum de Caleto restituendo, cum omnia ad bellum spectare viderent, fugam adornarunt; sed navem conscensuri, retracti sunt cum Ioanne Ribaldo navarcho illo celebri, qui ad eos subducendos in Angliam clam advenerat. Pax interea in Gallia inter regem et Condaeum spe summae rerum in Gallia administrationis et matrimonii cum Scota lactatum, atque protestantes convenit, nulla habita reginae Angliae ratione. Qui omnes uno ore protestati sunt, nisi Angli mox Franciscopoli abscederent, pactum in tractatu castelli Cameracensis de Caleto restituendo irritum fore, publicaque praeconis voce omnibus Gallis facta erat potestas omnes Anglos invadendi, capiendi, et depraedendi dum Franciscopolim tenerent. Eandem potestatem regina Anglis itidem concessit, ut hostium loco omnes Gallos (praeter Londini incolas) haberent, dum illi Caletum detinerent. Hinc incredibile est quanta classe Angli maria invaserint et Gallis praecluserint, imo et Hispanis, ut necessarium fuerit reginae praedatoriam eorum in Hispanos insolentiam per legatum excusare, et edicto cohibere.
5. Warwicensis Franciscopolis praefectus cum vacillantem Gallorum incolarum fidem perspiceret, qui iam ex tenui pacis rumore de oppido prodendo, et excludendis Anglis clandestina consilia, et inter se, et cum Ringravio qui cum copiis in vicina egit, agitibant; omnes Gallos tam protestantes quam pontificios sine discrimine ex oppido emovet, eorumque navigiis manum iniicit, quod aegerrime Galli tulerunt quiritantes Anglos non tam afflictorum Gallorum protectionem, quam loci possessionem cogitare, et eos ut exteris iniquiores sugillarunt. Certe nihil olim Normannos, Aquitanos, Pictones, et reliquos Anglici iuris in Gallia magis abalienavit, quam quod eos non alio quam exterorum loco habuerint. Iam ad oppidi oppugnationem Galli omnia sedulo comparant, simulque rex et Condaeus per Brequemotium et d’Alvium de Franciscopoli reddenda solerter in Anglia agunt, nec regina abnuit hisce legibus: Si Hispanus fide iuberet de Caleto ad praefixum tempus restituendo, tractatus ad castellum Camaracense interpositis regis, parentis, et principum e sanguine regio iuramentis confirmaretur, singulisque Galliae parlamentis comprobaretur, et obsides e primaria nobilitate traderentur.
6. Interim Franciscopoli pestis in praesidarios gravissime grassatur, et e subsidariis eo missis ducenti cum ductore Thoma Fincho viro ordinis equestris, et duo baronis Wentworthii fratres naufragio perierunt. Unde cum spes tenuis esset oppidi retinendi, Thomas Smithus ordinarius in Gallia legatus iubetur proponere de restituenda Franciscopoli pro Caleto, utque res vel Hispano, qui Galli sororem duxerat, arbitro componeretur. Illi autem prorsus abnuerunt, dictitantes Gallum superiorum agnoscere nullum, nec res suas cuiuscunque principis arbitrio permissurum. Nicholaum vero Throcmortonum cum mandatis et documentis ad haec missum comprehenderunt, suspicati hominem rebus miscendis gnarum ad turbas concitandas rediisse, causati illum sine fide publica in Galliam venisse, cum tamen et literas fiduciarias, et alias a Gallico in Anglia legato haberet. Nec audire quidem illum voluerunt, certo persuasi Franciscopolim pestis saevitia brevi expugnatam iri. Eo iam accesserat Momorantius constabularius cum primaria nobilitate, et paulo post ipse Condaeus cum flore protestantium. Anglis mutatam Gallorum protestantium mentem summopere demirantibus responsum fuit, non de religione, sed de patria iunctis viribus, pace iam confecta, dimicandam. Tubicinem ad Warwicensem Momorantius mittit, qui deditionem imperaret; ille eum remittit cum Hugone Powletto, qui ostendit Anglos paratos extrema quaeque subire, potius quam reginae iniussu locum dedere. Excitatis itaque aggeribus, continuata per plures dies machinarum displosione, ruinis apertis, aquaeductibus interclusis, et aqua e fossa quae mari altior derivata, expugnationi instant Galli, animosa fide pro viribus obstitunt Angli, pluribus quotidie vi pestis, quam hostili gladio pereuntibus.
7. Haec ut Elizabetha comperit, afflictissimae suorum sorti illachrymans, ne diutius pesti et caedi viros fortissimos exponere videretur, ductorum et militum virtute publico scripto laudata, Warwicensi mandat ut honestis conditionibus cum Gallo de deditione transigeret, qui Powlettum, Mauritium Dennis praesidii questorem, Horseium, et Pelhamum ad Momorantium de deditione delegat, brevique in has conditiones converunt: Ut oppidum cum universo apparatu bellico, et navibus et bonis, quae ad Galliae regem eiusque subditos spectabant, redderetur, maior oppidi turris dimitteretur, et Angli cum omnibus, quae ad reginam et ipsos spectant, libere intra sex dies, si venti permitterent, exirent. Obsides dati Olivarius Manours comitis Rutlandiae frater, Leightonus, Pelhamus, et Horseius. Ultimus mansit Edwardus Randolphus tribunus militum, qui pietate nunquam satis laudata misellos milites aegros et peste laborantes suis humeris in naves convehere non destitit. Ita Franciscopolis gravius peste quam ab hoste oppugnata, Gallis relicta, postquam Angli XI menses tenuissent. Quo tempore praeter gregarios milites, Somersettus, Ioannes Zouchus, Albericus Darcius, Drurius, Entwessellius, Ormesbeius, Vaghanus, Crokerus, Cocksonus, Proudus, Saulus, Kemisius, egregii militum ductores, peste absumpti. Interfecti duo frateres Tremaini, Sanderus, Bromfeldus machinarum praefectus, praefectus, Robinsonus oppidi balivus, Strangwaius navali laude clarus, et Goodalus in cuniculis agendis vir longe peritissimus.
8. Ob hoc oppidulum receptum rex Galliae immortales Deo gratias publice egit, pontificii per Galliam prae gaudio exultarunt, gloriantes Anglos protestantium eorundem ope a Gallia esse eiectos, a quibus in Galliam vocati, et inde semina dissidii inter Anglos et protestantes Galliae sparsa esse. Hospitalius cancellarius copiosa oratione hanc foelicitatem Gallis congratulatus, ut amplificaret, ex falso rumore retulit Anglicam classem cum auxiliaribus copiis in conspectum oppidi postridie quam dederetur, advenisse; et pronuntiavit Anglos hoc bello iure suo ad Caletum repetendum omnino excidisse. Milites peste laborantes in Angliam revecti, ita contagiosa lue vim morbi disperserunt, ut universum regnum graviter afflixerit, et una urbe Londino quae CXXI paroeciis constat, intra annum XXI millia et triginti plus minus cadavera elata fuerint.
9. Cum bello civili in Gallia flagrante Guisius reginae Scotorum avunculus cecidisset, dotalis pecunia e Gallia non solveretur, Hamiltonius dux Castri-Heraldi ducatu exueretur, et Scoti praefectura satellitii in Gallia excluderentur; illa sane aegerrime tulit. Cardinalis Lotharingus alter ex avunculis veritus ne hinc illa Gallis relictis ad Anglorum amicitiam se applicaret, per Crocum iterum nuptias cum Carolo Austriaco, comitatu Tiroli in dotem oblato, proponit. Illa rem Elizabthae impertit, quae per Randolphum eadem quae prius dixi de marito adsciscendo monuit, et deinde explicatius Robertum Dudleium in maritum commendavit (cuius uxor Roberti haeres iampridem praecipitio perierat) promisitque, si illum duceret, eam parlamentaria authoritate declarandum esse sororem, aut filiam, Angliaeque haeredem, modo ipsa improles obiret. Quamprimum hoc per Foixium Gallicium in Anglia legatum regina parens et avunculi comperissent, coniugium cum Dudleio adeo dedignati sunt, quasi omnino impar regio genere, regiaque maiestate prorsus indignum, ut promiserint non modo dotalem pecuniam rependendam, sed Scotis omnes pristinas libertates, imo et ampliores, si illa in Gallica amicitia firmiter persisteret, et oblatum illud coniugium respueret. Suggesserunt etaim Elizabetham non serio, sed simulate has nuptias proponere, quasi ipsa Dudleium sibi in maritum destinarat; nec esse cur illa in parlamentaria authoritate spem poneret, cum in Anglia quod alterum parlamentum sanxit, alterum refigat. Praeterea Anglorum consilia nihil aliud spectare, quam quavis arte ne omnino nuberet, distinere. Hanc tamen rem illa ad colloquium refert, gravibus molestiis domi interim conflictata, dum Moravius archiepiscopum Sancti Andreae in carcerem coniieceret, quia missis celebrandis non abstinuisset, cui veniam lachrymis profusis aegre exoravit, et fervidi ecclesiae ministri, Moravii authoritate suffulti, vim facerent impune sacerdoti qui missam in aula (quod lege permissum erat) celebrarat. Nec tumultuantes illa cohibere potuit, quamvis tota in reipublicae curam incumberet, amnestiam concedendo, stipendia iudicibus adaugendo, salutares leges sanciendo, capitali poena adulteris inflicta, et in tribunali saepe causas audiendo, ut aequabili iure summos cum infimis contineret.
10. Funesto hoc anno magno cum protestantium dolore obiit Guilielmus baro Greius de Wilton, Berwici praefectus, vir militari gloria florens, patrimonio admodum acciso ex gravi redemptionis pretio quod captus in Gallia persolvit; cui in Berwici praefectura Franciscus Bedfordiae comes suffectus.
11. Obiit etiam non miniore pontificiorum desiderio Alvarus a Quadra episcopus Aquilanus Hispani in Anglia legatus, qui eorum spes de Romana religione restauranda foverat, et Polos, quos dixi, sibi intimos habuerat. Unde adeo suspectus, quasi rebus in Anglia turbandis, et amicitiae inter reginam et Hispanam discindendae totus incumberet, ut regina de homine revocando apud Hispanum egerit. Ille autem pietatis nomine excusavit, et incommode cum principibus agi rescripsit, si ex qualibet offensa legati domum revocarentur. Indignabatur sane hunc ipsius legatum, ipso inconsulto, fuisse domum conclusum, interrogationibus subditum, et publice reprehensum, nec alia de causa, quam quod Italum qui in alterum bombardulum disploserat, in aedes fugientem admiserat, et clam emiserat. Iam inde Hispanus in Anglos commotior erat, arrepta occasione quod Angli piratae Gallos in ora Hispaniae infestarent, et navigationem in Indiam occidentalem cogitarent; iramque conceptam manifesto prodidit Richardum Shelleium Anglum religionis nomine profugum aversisissimo a suo principe animo honorifica legatione Maximiliano Romanorum regi designato, congratulatum mittendo, et in quasdam Anglorum mercatorum naves in Boeticae portubus manus iniicendo, quia Angli dum Gallos persequerentur, Hispanorum naves intercepissent.
12. Vitam etiam cum morte commutavit hoc anno, aetate iam ingravescente, Guilielmus baro Pagetus, quem in amplissimos honores sua virtus extulit; praeclara enim eruditione et prudentia meruit, ut Henricus VIII in secretarium adsciverit, legatum ad Carolum imperatorem, et Franciscum I Galliarum regem miserit, et inter regni curatores tenella filii aetate nominaverit; Edwardus VI ducatus Lancastriae cancellarium, aulae regiae censorem sive contrarotulatorem constituerit, ad baronis honorem evexerit, et Georgiana periscelide donavit (quam tamen Dudleius Northumbrius ignominiose detraxit, et Maria, cum honore ut prudentia et consilio opteime de republica promerito, restituit), custodiaeque privati sigilli praefecerit, qui inter summos civilium honorum gradus quartus. (Henricus etiam VIII ex lege parlamenaria primum locum cancellario, secundum thesaurario, tertium regii consilii praesidi, et quartum privati sigilli custodi detuilt, et supra quidem omnes duces, regum filiis, fratribus, patruis et nepotibus exceptis). Elizabetha negotiis iam prae aetate imparem, publicis curis, quod expetiit, laxavit, carissimumque habuit, licet Romanae religioni deditissimum. Filios reliquit Henricum et Thomam, qui invicem in baronis honore successerunt, et Carolum saepius dicendum, filias etiam aliquot in clariores familias elocatas.
13. Illum ad meliorem vitam comitatus est Henricus Manours, sive de Maneriis, Rutlandiae comes, Thomae primi ex hac familia comitis filius, Georgii baronis Roos nepos ex filia Thomae à Sancto Leodegari, Annaeque uxoris quae soror regis Edwardi quarti plurimum splendoris attulit, et pronepos Roberti, qui ducta filia et haerede perantiqui baronis Roos opimos reditus, et titulum baronis Roos in familiam intulit. Progenuit Henricus ex Margareta Nevilla Radulphi comitis Westmorlandiae filia duos filios, Edward et Ioannem suo ordine Rutlandiae comites, et filiam Guilielmo Cortnaeio de Pouderham enuptam.
14. Miseram etiam vitam exuit Francisca ducissa Suffolciae filia Caroli Brandoni ducis Suffolciae ex Maria altera Henrici VIII sorore, et dotaria Galliae regina, cum primum Ianam filiam reginam Angliae promulgatam, et paulo post capite obtruncatam, mox maritum suum eodem supplicio sublatum, Catharinam secundam filiam comitis Penbrochiae filio nuptam, repudiatam, et iam carcere conclusam, Mariamque filiam tertiam impari coniugio cum Keio aulico aleatorum arbitro coniunctam vidisset, et ipsa generis oblita Adriano Stokes minorum gentium nobili, suo dedecori, sed tamen securitati, nupsisset. 

 

MDLXIV.

Pax inter Gallum et Anglam. | Pacis articuli. | Gallus in ordinem Garterii adscitus. | Angli duriter in Haspania habiti. | Et in Belgio. | Querelae mutuae Belgarum et Anglorum | Anglicae merces in Belgio prohibitae. | Angli emporium Emdae constituunt. | Gusmannus conciliare studet. | Anglica lana vellus aureum Burgundis. | Opulentum inter Anglos et Belgas commercium. | Gusmanni opera restituum. | Elizabetha academiam Cantabrigiam invisit. | Robertum Dudleium ad honores evehit. | Ille Baconum subaccusat. | Diversa de successione studia. | Scota Lenoxium in Scotiam revocat. | Lenoxii genus. | Revocandi Lenoxium causae. | Angla antevertere studet. | Leicestrium denuo commendat. | Colloquium de nuptiis cum Leicestrio. | Scotae proci.

ALLIA iam exultabat domestica pace recuperata, quam quodammodo reginae Angliae debebat. Eam enim libentius inter se conciliarant, ut influentibus Anglis viam obstruerent, non immemores quantis olim strages dederint, a Burgundo ex privata simultate in Galliam evocati. Cum hinc inter Gallos et Anglos potius belli ardor restrinctus, quam pax coaluerit, regina a protestantibus Gallis male gratis neglecta, statuit non ampius rem alienam suo periculo curare, sed deliberate ad pacis cogitationem se recepit, quam per Thomam Smithum virum prudentem et apprime eruditum tentavit, et Galli perlibenter audierunt. Throcmortonus, qui libera quasi custodia in Gallia tunc egit, illi pace procuranda adiunctus. Gallia Morvillerio episcopo Aurelianensi, et Iacobo Burdino a secretis rem commisit, qui in has pacis leges Trecis Campaniae mense Aprili consenserunt. Neuter invadet alterum; invadenti alter non auxiliabitur. Privatorum facta solum eos tenebunt. Commercium liberum erit. Proditores et rebelles non recipientur. Literae reprisalium non concedentur. Iniuriae oblivione sepelientur. Reservatio iurium, iura, actiones, petitiones, praetensiones quae invicem respective habent, aut habere praetendunt, remanebunt eis salve et integre, et pari modo defensiones et exceptiones reservabuntur. Postridie seorsum de his convenerunt: Certa pecuniae summa statis temporibus reginae rependetur, obsides ex Anglia DCXXX millibus coronatorum numeratis liberabuntur, et Throcmortonus liber in patriam post foederis confirmationem revertetur. Laetitiam ex hac pace Gallus accensis publice pro more pyris testatus est. Eam regina Angliae coram Gonoro et Foixio iureiurando confirmavit, et paulo post Gallus itidem coram barone Hunsdonio, qui eum in Georgianum ordinem adscitum eodem tempore periscelide, trabea honoraria, torque rosato cum Sancti Georgii imaguncula dependente et caeteris rite investivit.
2. Diegus sive Didacus Gusmanus de Sylvi, canonicus Toletanus, his diebus in locum episcopi Aquilani, qui ante aliquot menses oberat, legatus in Angliam venit, gravitate et sacerdotali habitu venerandus. Hoc temporis intervallo durius cum Anglis in Hispania, authore Roderico Gomezio de Sylva, odio religionis actum, sed temperavit dux Albanus, an studio quod prae se ferebat in Anglos, an aemulatione in Gomezium non facile quis dixerit. Duriter etiam agebatur cum Anglis in Belgicis Hispani provinciis, dum ex religionis itidem odio Granvellanus cardinalis Anglos et Belgas mutuo commercio beatos committere studet. Eo enim curante, Belgae anno superiori per Assonvilium querebantur vectigalia solito maiora mercimoniis in Anglia esse imposita (quod tamen Philippo et Maria regnantibus factum), necnon plurima mechanica Belgarum opificia parlamentaria authoritate esse interdicta. Querebantur vicissim Angli sua in Belgio bona pro rebus minutissimis confiscari ex authoritate quorundam novorum edictorum, quibis etiam quaedem merces exportari vetantur; transitum per Belgas provincias cum equis, nitro, pulvere tormentario, ex Italia et Germania prohiberi; gravissima vectigalia nec prius audita pro cibariis, anchoris, aedibus, etc. rigidissime exigi; et haec omnia contra foedus commercii (intercursum magnum vocant) olim initum.
3. Interea ducissa Parmensis Belgii gubernatrix primum vetat materiam prohibitarum in Anglia mercium e Belgio in Angliam evehi, et mox pannos Anglicos in Belgium invehi, colore quaesito a peste quae in Angla nuperrime grassabatur, revera subdolo Granvellani consilio, ut pannarii Angli, et qui ab iis magno numero dependent, ad tumultus concitarentur, cum panni non exportarentur, et res pannaria interim in Anglorum detrimentum in Belgio constitueretur. Angli stomachantes, arrepta hac occasione, quasi ab Inquisitione Hispanica iam in Belgium illata sibi temerent, et tumultus in Belgio futuros, Emdae ad Amasim flumen in Frisia emporium pannorum et mercium constituunt. Contra gubernatrix Belgii edixit ne quis Belga commercium cum Anglis Embdae aut alibi exerceret, aut merces ab iis emptas in Belgas sub confiscationis poena importaret.
4. Haec et acria et untrinque damnosa censuit Gusmannus. Vir ille prudens novit quantae opes ex Anglorum commercio in Belgium redundarint, ex quo Lodovicus Malanus Flandriae comes, circa annum MCCC, XXXVIII Anglos immunitatibus amplissimis concessis ad emporium lanae Anglicae Brugis Flandriae constituendum illexerit. Iam inde enim ex concursu omnium fere gentium in Flandriam ad pannos ex Anglicana lana, aliasque Anglicas merces emendas, et suas distrahendas, incredibile est quantum res mercatoria, institoria, navalis, et piscatoria apud Belgas floruerit, adeo ut lana Anglica verum fuerit Belgis vellus aureum, cui inclytus ille militaris ordo velleris aurei suam originem et Burgundiae duces magnas opes debuerunt. Certe hoc nostro tempore (ex rationum tabulis loquor) commercium inter Anglos et Belgas XII milliones aureorum in singulos annos superavit, et panni Anglici (ut plumbum, stannum, et caetera taceam) Antuerpiam quotannis exportati V millionibus aureorum sunt aestimati. Hinc ille ad rem componendam enixus, effecit ut commercium interclusum in pristinum statum restitueretur, et quaecunque a calendis Ianuarii anno primo Elizabethae utrinque contra decreta et instituta suspenderentur, donec a delegatis utrinque plenius provideretur.
5. Anno autem insequente, cum vicecomes Montisacuti, Micholaus Wootonnus, et Gualterus Haddonus, a supplicum libellis pro Anglis; Montignius, Assonvilus, et Ioachimus Egidius pro Belgis haec Brugis semel atque iterum tractare inciperent, tumultus Belgici incrudescentes colloquium interruperunt, postquam convenisset ut commercium libere exerceretur, donec princeps alter alteri contra denuntiaret, mercatoribus quadriginta ante diebus utrinque praemonitis, ut sibi et mercibus consulerunt.
6. His foras compositis, ruris amoenitates quaesivit regina, et Cantabrigiam academiam alterum Britanniae lumen invisit, ubi a studiosis nullo non honoris genere excepta, comoediis, tragoediis, et scholasticis digladiationibus oblectata, singula collegia perlustravit, et habita Latine oratione propensam eorum benevolentiam agnovit, multiplicem eruditionem laudavit, exhortata ut in pietatem et bonarum literarum studium omni cogitatione incumberent, de quibus se bene merituram spopondit.
7. Reversa Robertum Dudleium hippocomum summa gratia apud ipsam floerentem, quem maritum reginae Scotorum, ut dixi, tacito consilio destinaverat, ut ad tantas nuptias commendatior esset, baronem Denbighilae (data illi Denbighia cum latifundiis) creat, et postridie Leicestriae comitem, sibi et haredibus masculis de corpore legitime natis. Cuius etiam in gratiam fratrem eius natu maiorem Ambrosium titulo baronis Insulae, sive Lisle, et comitis Warwici antea ornaverat, sibi et haeredibus masculis legitimis, Robertoque fratri ac haeredibus suis masculis legitime de corpore preocreatis. Dudleius his honoribus auctus, ut gratiam apud reginam Scotorum, quam omnibus officiis ambivit, et demereri studuit, iniret, illico Baconum magni sigilli custodem apud reginam insimulavit, quod in causa successionis se contra Scotorum reginam immiscuerit, consciusque fuerit libelli quo Halesius, quem dixi, ius coronae Angliae, si regina improles obiret, Suffolciensi familiae asserere conatus. Unde ille in carcerem coniectus, Baconum vero (licet inficiaretur) aegre et serius apud reginam in gratiam restituit Cecilius, qui suum hac de re iudicium sepositum et reconditum apud se habuit, et semper habere statuit, nisi quod professus est, ipsa regina expromere imperaret; quae sane nihil magis aversis auribus unquam audivit, quam ius successionis in desceptationem vocari. Prudentiores autem et opulentiores nulla cura magis exercuit, dum in religionis discidio protestantes effervescentes Scotorum reginam, quia alterius religionis, etsi iuris minime dubitati, ex apicibus et versutiis legum reiiciendam, pontificiorum alii, et plerique omnes aequi bonique illam, ut veram et certam ex iure haeredem amitam uxorem Matthaei Stuarti comitis Lenoxiae, et eius liberos praeferrent, utique de quibus in Anglia natis optima quaeque sperabant. Haec Scotorum reginam non latuere, utque quantum poterat praeverteret, ex consilio comitissae Lenoxiae amitae Matthaeum comitem Lenoxiae in Scotiam accersiit, specie in avitum patrimonium restituendi, revera ut de his rebus consuleret, qui uxoris opera et veniam, et etiam literas commendatitias ab Elizabetha impetravit, cum patria iam totos XX annos exulasset.
8. Ille (ut ad maiorem perspicuitatem altius rem repetam) ex eadem Stuartorum stirpe qua regia Scotorum familia, et etiam regio eorum sanguine natus erat. Maria enim, Iacobi II regis Scotorum filia, peperit Iacobo Hamiltonio Iacobum primum ex hac stirpe Araniae comitem, et Mariam filiam uxorem Matthaei Stuarti comitis Lenoxiae, huius praenominis primi. Iacobus comes Araniae primae uxori repudiatae et superstiti superinduxit Ienettam Beton cardinalis Betonii amitam, e qua Iacobum Castri-Heraldi ducem suscepit, quem hinc pro illegitimo aemuli habuerunt. Maria soror comitis Araniae enixa est Matthaeo Ioannem comitem Lenoxiae, qui ab Hamiltoniis dum regem Iacobum IV in libertatem asserere voluit, occisus, reliquit hunc, de quo agitur, secundum Mathaeum Stuartum Lenoxiae comitem Iacobo V patris nomine longe charissimum. Matthaeus autem rege defuncto, et Hamiltoniis rerum potientibus, in Galliam se subduxit; unde in Scotiam ab Henrico Galliarum rege, ne quid detrimenti respublica Scotica per Hamiltonium proregem caperet, remissus, operam strenue praestitit. Ille tamen vir vere bonus et apertus cardinalis Betonii et Hamiltonii versutiis irretitus, Galli favore brevi excidit. Cumque nec domi manere, nec in Galliam redire potuerit, in Angliam venit, et Henrici VIII fidei se permisit, qui eum clientelis in occidua Scotiae parte potentem gratanter excepit, ut proximum haeredem regni Scotiae post Mariam tunc infantulam agnovit (etsi Hamiltonii possessionibus in fiscum redactis damnaverint) Margaretamque Douglasiam suam e sorore natu maiori neptim in matrimonium dedit, cum latifundiis in Anglia quae annis singulis valerent MDCC marcis, stipulatione facta ut ille castrum Dunbritonium, insulam Butham cum castro Rothsaio Anglo in manus traderet, Quae fortiter suscepta successu caruerunt.
9. Hunc Scotorum regina, foemina prudens et provida, quaeque in spem Angliae incubuit, in Scotiam, ut dixi, accersiit, exilium remisit, et in bona avita restituit, tum ut Iacobi nothi fratris, quem comitis Moraviae honore auxerat, conatibus opponeret, tum ut de successione in Anglia per huius filium Henricum Darlium aliis spem praecluderet. Si enim ille iuvenis regio sanguine in Anglia natus, Anglisque admodum charus, potentiori alicui familiae Anglicae coniungeretur, subtimuit ne ille Anglorum viribus subnixus in iure successionis in Anglia obstaculo esset, cum plurimorum opinione secundus ab ipsa regni Angliae haeres haberetur. Nec illa quicquam magis in votis habuit, quam ut Scotiae et Angliae regna ad aliquem Scotici generis per ipsam devolveretur, et in avito Stuartorum cognomine per illum posteris propagaretur.
10. Hoc Elizabethae subolet, utque anteverteret per Randophum Scotorum reginam edocet illas nuptias adeo ab Anglis universis improbari, ut parlamentaria comitia, consiliariis invitis, in aliud tempus prorogarit, ne regni ordines irritati contra ipsius ius in successione, vel hac de causa, statuerent. Quod si postea fieret, utque Anglis satisfieret, monuit ut de aliis nuptiis cogitaret; iamque denuo Leicestrium in maritum maiorem in modum commendavit, quem ad comitis honorem hoc praecipue nomine evexerat.
11. Hinc Berwici mense Novembri de nuptiis cum Leicestrio Bedfordius et Randolphus, Moravius et Lidingtonius delegati egerunt. Angli inconcussam amicitiam, perpetuam pacem, et spem certam successionis polliciti sunt, si illa Leicestrio nuberet. Hac enim lege promiserat Elizabetha illam filiam adoptivam, aut sororem authoritate parlamentaria declarare, simul ac ipsa Elizabetha nupserit. Scoti contenderunt non e dignitate esse reginae a Carolo Ferdinandi Augusti filio, rege Galliarum, principe Condaeo, et duce Ferrariae in uxorem expetitae, ad nuptias nuperi comitis et subditi Angliae descendere, spe sola sine ullis dotalitiis proposita; nec ex honore reginae Angliae eiusmodi maritum tantae principi proximae agnatae commendare. Hoc autem fore certissimum amoris argumentum, si permitteret illam pro arbitrio virum sibi qui pacem cum Anglia colet eligere, simulque annuam pecuniam assignaret, et ius successionis parlamentaria authoritate confirmaret. Toto hoc negotio percupiit Elizabetha ut his nuptiis utriusque regni successio in Anglo genere constabiliretur, licet lente festinaret. Scotorum regina, cum toto biennio res produceretur, et iam Darlium in maritum sibi destinaret, suspicata est dolo malo secum agi, et Elizabetham non alio consilio has nuptias proponere, quam ut illa e procis potissimum sibi praeeligeret, vel excusatius Leicestrio nuberet, si ipsa regina absoluta in Leicestrii nuptias prius consentiret. Delegati vero Scoti suis rationibus consulentes, ad suam apud reginam potentiam tuendam, quascunque nuptias quovis modo interturbare statuerant. Ut illas cum Darlio impedirent, monuerat Elizabetha; ipseque Leicestrius spe potiundae Elizabethae plenus, clandestinis literis Bedfordium submonuit ne rem urgeret, et in spem istam Darlio occulte favisse creditur.

Perge ad 1565