Tessera caerulea - commentariolum. Tessera rubicunda - nota textualis. Tessera viridis - translatio     

MDLXI.

Scota tractatus confirmationem differt. | Suspitio inde enata, et Randophus in Scotiam mittitur. | Scotae transitus in Scotiam negatur. | Illa de hoc expostulat. | Throcmortonus respondit. | Disceptatio inter eos altera. | Illa satisfacere conatur. | At frustra. | In Scotiam rediit. | Haeres regni Angiliae declarari petit. | Elizabetha respondet. | Tractatus confirmationem urget. | Guisios benigne excepit. | Illi Anglos durius. | Excommunicationem urgent. | Papa Anglos ad concilium Tridentinum allectat. | Eius nuntio aditus in Angliam negatur. | Ius concilii convocandi non papae est. | Carnus obit. | Hispanus offensior. | Legato quousque iniuria ferenda. | Elizabetha bello necessaria parat. | Ad haec aeris vena reperta. | Et lapis calaminaris. | Stipendia praesidariis auget, et Berwicum munit. | Classem apparat. | Angli naves aedificant. | Arma comparant. | Agriculturam acrius exercent. | Edictum in gratiam Poloni. | Et religiosorum. | Commisiones provisorii revocatae. | Stipendia iustariis aucta. | Provida reginae cura. | Templum Paulinum deflagrat. | Bathoniae comitis obitus.

NNO ineunte, Franciscus comes Bedfordiae in Galliam missus ut Francisci regis mortem deploraret, Caroloque IX successori congratularetur, et seorsim et simul cum Throckmortono Scotorum reginam de tractatu Edenburgensi confirmando saepius frustra interpellavit, quae nihil aliud respondit quam de re tanta deliberate statuendum, se nisi ex consilio procerum Scotiae nec posse, nec velle confirmare. Throckmortonus tamen eam, cardinalem Lotharingum, caeterosque Guisios avunculos, et Iacobum fratrem eius nothum qui recens in Galliam venerat, omnibus quibus poterat rationibus sedulo urgere minime destitit. Cum autem contextis excusationibus indies procrastinaret, Elizabetha suspicata illos exitiosa in Angliam meditari, antevertere statuit. Thomam itaque Randolphum in Scotiam mittit, qui proceres ad mutuam amicitiam, quae solidissime religionis unitate fundatur, hortaretur, doceretque Germaniae principes in foedus contra pontificem Romanum coiisse, et Elizabetham inprimis optare ut Angli Scotique in eodem comprehenderentur. Iam commodissimum tempus adesse (cum Scotorum regina sit vidua) consopiendi omnem inter Anglos et Scotos discordiam, qui multo et mutuo sanguine tot seculis concertarunt, vel ineundo perpetuum cum Anglis foedus, vel amputando huiusmodi pacta ex antiquo cum Gallis foedere, quae inter Anglos et Scotis discordiam serere solent. Denique ut submoneret Scotos, ne permitterent viduam reginam alium exterum principem in virum denuo adsciscere, cuius viribus et eos ulcisceretur, qui nuperrime Gallis restiterunt, et libertatem in servitutis periculum revocaret.
2. Scotorum regina interim Scotiam cogitans (praemissio d’Oisellio Gallo) Elizabetham rogavit, ut ipsa fide publica per mare in Scotiam traiiceret, et d’Oisellius per Angliam Sed Elizabetha, magna adstante multitudine, et hoc et illud omnino negavit, causa addita, quod illa tractatum Edenburgensem iuxta fidem datam nondum ratum habuisset. Si ratum haberet, singula promisit, sive per mare, sive per Angliam iter haberet, quae a regina, a cognata, et vicina expectari possent. Hac repulsa Scotorum regina commota Throcmortonum accersit, quocum longos hac de re habuit sermones, quos summatim ex ipsius Throcmortoni literis hic inseram (etsi nonnulla iam dicta retexanda) ut initia et progressus simultatum inter maximas et prudentissimas nostri aevi principes clarius elucescant. Illa arbitris amotis, ita Throcmortonum affatur. Quae mea sit muliebris infirmitas, et quo animi aestus abripiat nescio, tot tamen infirmitatis meae testes adhibere non lubet, quot tua domina nuper adhibuit, cum d’Oisellium legatum meum alloqueretur. Nihil est quod me tam angit, quam quod ea rogaverim quibus opus non erat. In patriam (Deo favente) licentia ab illa non petita, redire potero, ut invito et obstante fratre illius Edwardo huc veni. Nec desunt amici qui me domum reducere, ut huc deduxerunt, et valent et volunt. At malui eius amicitiam, quam alterius cuiuscunque experiri. Saepius a te audivi amicitiam inter me et illam nostris utriusque regnis imprimis esse necessariam. Illa tamen secus sentire videtur, alias in re tantilla repulsam non tuleram. At maiori forsan favore Scotos mihi rebellantes prosequitur, quam me Scotorum reginam, eadem regiae maiestatis sublimitate parem, sanguine coniunctissimam, et haeredem certissimam. An tu existimes eam bonam fidem et amorem inter Scotos mihi rebellantes et illam posse intercedere, quae inter illam et me interecedat? An opinatur me ab amicis destitutum iri? Certe illa me iam eo adegit, ut ab iis opem petierim, a quibus libens nollem. Nec illi satis demirari possunt, quo consilio illa meis subditis iam pridem opem in me tulit, et nunc viduae reditum ad meos impedit. Praeter amicitiam nihil plane ab illa expeto, nullum illi negotium facesso, nec rebus Anglicis me interpono. Me tamen haud latet plures esse in Anglia qui praesentibus non acquiescunt. Exprobat quod exigua mihi sit experentia. Fateor, experentiam aetas adfert. Aetatem tamen eam habeo, ut me erga cognatos et amicos amice, benevole, et iuste geram, nihilque in illam effutiam quod regina et cognata sit indignum. Liceat etiam mihi bona cum illius vena dicere, me perinde ac illam reginam esse, nec ab amicis nudam, animumque non minus excelsum gerere, ut aequalitate quadam nos inter nos metiri deceat. Sed a comparatione abstineo, cum parum absit a contentione, et invidia non careat. Quod ad tractatum Edenburgensem, factus erat rege marito meo superstite, cui in omnibus pro eo ac debui, mihi obtemperendum erat, et cum ille eiusdem confirmationem distulerit, in illo, non in me culpa resideat. Illo defuncto, consiliarii Galliae me meis consiliariis relinquerunt, nec avunculi mei se rebus Scoticis immiscere voluerunt, ne Elizabetha aut Scotis offensionem afferrent. Scoti qui mihi adsunt, privati sunt, nec eiusmodi, ut eos in consilium de rebus tantis adhibeam. Quamprimum ordines regni mei consulero, responsum quod sit rationi consentaneum reddam, utique maturius reddam, iter domum accelero. Illa autem iter intercludere statuit ne reddam, ut ipsa in causa sit quod non satisfaciam, aut satisfieri nolit, forsan eo consilio ut nullus sit nobis inter nos discordiarum exitus. Me invenculam esse quasi probro saepius obiicit et iuvenculam sane inconsultam merito censeat, si res tanti momenti sine ordinum consilio tractarem. Mariti factis, ut accepi, uxor nec ex honore, nec conscientia tenetur. Sed hoc non disputo. Vere tamen hoc dicam: nihil charissimae meae sorori feci quod mihi fieri nolim. Omnia summa necessitudinis officia detuli, verum illa aut non credit, aut contemnit. Utinam tam illi essem chara, quam propinqua, hoc enim pretiosum esset propinquitatis genus. Ignoscat illis Deus, si qui sunt, qui inter nos lites serunt. Tu autem qui legatus, dic sodes, qua de causa illa in me sit offensior, quae nec verbo, nec facto hactenus laesi.
3. Ad haec Throcmortonus: Ut respondeam in mandatis non habeo, sed ut audiam quid respondeas de tractatu Edenburgensi confirmando. Caeterum offensionis causam audire si lubet, deposita legati persona, paucis explicabo. Statim atque regina domina mea erat inaugurata, in insignia et titulum regni Angliae invasisti, quod prius Maria regnante non fecisti. Si qua maior iniuria principi inferri possit, tu pro prudentia iudicaris. Eiusmodi sane iniuriam privati quidem nunquam concoquant, nedum principes.
4. At, inquit illa, mariti pater, ipseque maritus hoc voluerunt, hoc iusserunt. Ex quo illi diem obierunt, et ego mei iuris facta, insignibus illis et titulo omnino abstinui. Veruntamen haud scio, an fraudi sit reginae, si ego etiam regina, cui avia Henrici octavi soror maior natu insignia illa geram, quandoquidem alii genere remotiores gesserunt. Certe Courtenaeius marcho Exoniae, et ducissa Suffolciae Henrici VIII e sorore natu minore neptis, insignia Angliae cum limbis ad differentiam speciali gratia gestarunt.
5. Cum haec Elizabethae non satisfacerent, quae persuassimum habuit illam nihil nisi moras in aliquam spem novam interponere, quandoquidem de confirmatione tractatus nihil ordinibus Scotiae proposuerat, qui semel atque iterum a morte mariti convenerant, illa iam in via, iterum Throcmortonum Abbevillam accersit, ibi comiter percunctatur, quomodo Elizabethae verbo aut facto satisfaceret. Ratificando, inquit ille, tractatum Edinburgensem, quod iam toties dixi. Cui illa: Audi igitur ut diiudices an iustissimae non sunt rationes quas illa moras et vanas existimat esse excusationes. Primus in illo articulus de ratificando tractatu ad castellum Cameracense inter Angliam et Galliam, nihil ad me spectat. Secundus de ratificando tractatu ibidem facto inter Angliam et Scotiam, ratificatus erat per maritum et me; nec denuo ratificari potest, nisi meo solius nomine concludatur, cum maritus expresse in illo nominetur. Articulus tertius, quartus, et quintus suam vim iam sortiti sunt. Apparatus enim bellici cessarunt, Galli praesidarii e Scotia sunt revocati, munimentum ad Aimouth solo aequatum iacet. Insignibus et titulo Angliae a mariti morte abstinui. Ea ex utensilibus, aedificiis, et diplomatibus per Galliam delere mihi integrum non est; uti nec penes me est Valentiae episcopum, et Randanum qui mihi non sunt subditi, ad disceptationem sexti articuli in Angliam remittere. Quod ad postremum articulum, spero seditiosos meos subditos de mea inclementia non conquesturos. Verum quo minus clementiam meam experiantur, illa, ut video, interveniet, quae reditum impedire cogitat. Quid in tractatu isto iam restat, quod fraudi sit tuae reginae? Ut cumulatius tamen satisfaciam, literas uberiores hac de re manu me scribam, licet illa non dignetur nisi per amanuensem ad me rescribere. Tu autem, legate, quod legati est velim praestes, hoc est, res potius lenias, quam exasperes.
6. Sed nec literis illis Elizabethae satisfactum, cuius in animo alte inhaesit iniuria ex titulo et insignibus arrogatis, et anxie iam solicita erat ne denuo arrogaret, nisi tractatus confirmatione et iurisiurandi religione, ut iisdem abstineret, obstringeretur.
7. Interim Scotorum regina idoneam nacta tempestatem a Caleto solvit, et in Scotia appulit, praetervecta coelo caliginoso naves Anglicas, quas alii ad eam honoris causa deducendam, alii ad piratas coercendos, alii ad eam intercipiendam emissas existimabant. Iacobus enim nothus per Angliam nuperrime rediens intercipiendam submonuerat, si Elizabetha religioni et suae securitati consultum vellet. Idem Lidingtonius laetatus d’Oiselium in Anglia detineri, suasit ne (ut scripsit) illa reversa tragedias excitaret, omne commercium literarum et nuntiorum cum Anglis intercluderet, factionem Anglis addictam labefactaret, et demum in protestantes Scotiae non tanquam in proditores, sed tanquam in haereticos, perinde ac Maria Anglica non ita pridem, saeviret. Verumenimvero illa reversa, omni benignitate in subditos usa, in religione (etsi tumultuose inducta) nihil mutavit, et rempublicam optimis institutis temperare coepit. Ad Elizabetham vero Lidingtonium cum suis et procerum Scotorum literis misit, quibus omne pacis ineundae, conservandaeque studium detulit, rogavitque ut certa aliqua pacis ratio inter Angliam et Scotiam iniretur; certiorem autem nullam esse, quam si Elizabetha, modo nullam susciperet prolem, illam authoritate parlamentaria haeredem in regno Anglico proxime successuram declararet.
8. Hoc novum Elizabethae visum, que tractatus Edinburgensis confirmationem chirographo et verbis promissam expectaverat. Respondit tamen, Quod ad successionem, se sperare Scotorum reginam sceptrum sibi et liberis, si qua nascantur, non erepturam. Iuri eius ad Angliae sceptrum nihil se derogaturam spondet, quanquam illa Angliae titulum et insignia praepropera aliorum ambitione arrogaverit, pro qua iniuria aequum est ut satisfaciat. Successorem designando veretur ne amicitia potius dissocietur quam consolidetur, quandoquidem dominantibus successores semper sint suspecti et invisi, populus, qua est inconstantia, praesentium fastidio solem orientem respiciat, occidentem deserat; ipsique successores designati intra aequi bonique terminos, suas et aliorum spes pravas cohibere haudquaquam possint, adeo ut si successionem illi confirmaret, securitatem sibi praecideret, et sepulchrale linteum ante oculos viva proponeret, imo sibi vivae videntique funus duceret.
9. Postquam haec respondisset, iterum literas ad illam datis per Petrum Mewtas blande admonet ut tractatum confirmaret. Nec illa directe negavit, non tamen commode posse innuit, donec res Scoticae constituerentur. Interea Elizabetha illius avunculos, Aumalium scilicet, magnum priorem, Albeusium, et alios nobiles Gallos, qui illam in Scotiam deduxerant, per Angliam redeuntes nullo non humanitatis genere benignissime excepit.
10. Nihilominus Angli mercatores, Guisio authore, in littore Armoricano navibus direptis indigne tractantur, et de excommunicatione in Elizabeteham effulminanda Romae interim tecte agitur. Pius autem IV pontifex Romanus mitius cum ea agendum censuit. Ille enim liteeris blandis, ut dixi superiori anno, egit, et nunc cum ad discidia in religione tollenda concilio Tridentino quondam inchoato, et crebris bellis interrupto, diem dixisset, omnesque principes etiam a pontificia religione aversos eo allectaret, abbatem Martinegi in Angliam cum literis amore plenissimis destinavit. Ille autem in Belgio substitit, veniamque ut in Angliam admitteretur rogavit. Lege enim antiqua cautum erat, ne pontificis nuntii Angliam (nisi prius venia impetrata) ingrederentur, iuramento etiam praestito, ne quid in Anglia moliretur, quod fraudi sit regi, aut regni libertati. Consiliariis vero Angliae minime tutum visum erat eum admittere, cum tot undique pontificiae religioni innutriti rebus turbandis domi forisque sedulo incumberent. Cum abbati illi in Angliam traiicere non permitteretur, episcopus Viterbiensis pontificis apud Gallum nuntius cum Throcmortono studiose egit ut Elizabeth suos oratores ad concilium mitteret, suadentque literis plures orbis Christiani principes, Gallus, Hispanus, Lusitanus, Henricus cardinalis Lusitanus, et maximopere dux Albanus (cuius adhuc impensa in eam voluntas) ut oecumenico concilio Tridentino potius in re religionis, quae unica Christianorum anchora, et regnorum fulcrum, acquiesceret, quam privatis paucorum quantumvis eruditorum opinionibus. Respondet illa, se ex animo concilium oecumenicum optare, ad pontificium non missuram, nihil sibi cum Romano pontifice esse, cuius authoritas ex Anglia ordinum regni consensu profligata erat. Nec illius esse, sed imperatoris, concilia indicere; nec maiorem in eo authoritatem, quam in quovis alio episcopo se posse agnoscere. Quo tempore huic abbati postremo pontificum Romanorum in Angliam nuntio accessus erat negatus, eodem Edwardus Carnus, iam antea dictus, vir prudens, et iure Caesareo eruditus, qui equestri dignitate a Carolo V imperatore donatus, et postremus regum Angliae apud pontifices orator, ex hac vita Romae emigravit.
11. Chamberlanus Anglicus in Hispania legatus cum Hispanum ex hoc responso ut cum pontificis iniuria coniuncto, animo indies magis magisque alieno sentiret (ille enim Francisco Gallorum rege defuncto, metu iam solutus, ne Anglia, Scotia, et Hibernia in Galli potestatem redigerentur, Anglos negligere coepit) bona cum venia domum rediit. In eius locum Thomas Chalonerus suffectus, qui quamprimum in Hispaniam appulit, homo iniuriarum impatiens, et apud Germanos subinde legatus, nihil nisi humanitatem expertus, datis literis ut revocaretur vehementius contendit, eo quod (pro more regionis) arculae eius excuterentur. Verum monuit Elizabetha legato omnia aequi boni ferenda, dummodo principis honor non directe violetur.
12. Iam illa consultrix et provida foemina (religione quodammodo constituta) ut remedia ad vim compararet, et suae suorumque securitati prospiceret, paceque placidius frueretur, quamvis aerarium exhaustum invenerit, armamentarium omni bellico apparatu instrure incipit, magna vi pecuniae in arma et tela per Germaniam impensa, cum ea de quibus Antuerpiae contraxerat Hispanus detinerit. Maiora tormenta ex aere et ferro fundit plurima; aerisque puri et nativi venam opulentissimam diu neglectam divinum numen (quasi incoepto faveret) iuxta Keswicum in Cumberlandia aperuit, quae illi usui abunde sufficit, et aliis etiam regionibus aes suppeditat. Lapis etiam calaminaris, qui ad aeraria opera inprimis necessarius, nunc primum in Anglia (propitio Dei favore) copiose inventus; et pulverem tormentarium (ne prece et precio a vicinis emeret) domi confici prius curavat. Praesidio Berwici quod prius quingentis constabat militibus, plures auctioribus stipendiis addidit ut veteranis et viris bellicosis prospiceret. Berwicum oppidum magna munitionum mole armare coepit, et brevi tempore effecit. Viros nobiles et prudentes ad munimenta intra XX millia passuum a limite Scotiam versus instauranda delegat. Classem ab omni nautico et bellico instrumento apparat, quam Brittania vidit, instructissimam; ad eam tuendam propugnaculum in Meadweagi ripa iuxta Upnonram (ubi statio est) erigit, nautis et classiariis stipendia adauget, adeo ut navalis gloria restauratrix, et arctoi regina maris merito ab exteris nominaretur. Neque iam illi opus erat (ut patri et antecessoribus) naves ex Hamburgo, Lubecca, Dantiscio, Genua, et Venetiis in usum conducere. Maris etiam accolae opulentiores principem alacritate quadem imitati, naves bellicas certatim construunt, adeo ut brevi tempore regia cum subditorum classe coniuncta, tam numerosa fuerit, ut viginti millia belligerantium in navale bellum educere potuerit. Nobiles et plebeii arma non minus alacri diligentia passim comparant, ita ut armamentaria completissima per nobilium aedes instruentur. Armilustria etiam creberrima habita, et iuventus ad rei belliciae scientiam, et dimicandi audaciam saepenumero iam inde exercita. Rustici etiam, licentia rem frumentariam exportandi facta, acrius quam antea in agriculturam incumbere coeperunt, imo et supra quam leges postea latae exegerint, sola quae ex omni memoria inculta iacuerant subigendo. Iisdem etiam diebus regina mercatorum avaritiae, qui bellica instrumenta Russiae imperatori contra Polonos, et Christiani nominis hostibus subministrabant, severo edicto occurrit; necnon rationalium aviditati qui pensiones religiosis e monasteriis eiectis assignatas subtraxerant. Edixit enim ut singulis quos in vivis essent, et non promotos ex certis testimoniis constaret, ad assem numerarentur.
13. Authoritates sive commisiones ad rem annonariam pro classe et praesidio Berwicensi exigendam revocavit, pecunia provisoribus numerata, ut emerent, nec populum gravarent. Cogitavit etiam illas pro aula regia tollere, nonnullis comitatibus postea consentientibus iusto pretio praebere, ut ab exactoribus sive provisoribus, malefico hominum genere (quos illa harpyas dixit) liberarentur. Per hoc etiam tempus, ni male memini, iustitariis ad assisas capiendas stipendia adauxit, atque viaticum primum concessit. Et quamvis ad rem attentior, novit tamen ubi, quantum, et quando liberalitas exercenda, bene meritis sane provide benefica. Cum enim Henricus pater licet tres liberos haberet, multa e regio domanio profuse elargiretur; Edwardus etiam et Maria, cum liberos non haberent; illa licet nullos haberet, paucissima e domanio donavit, nec quicquam aliud fere nisi ea cautione, ut masculis deficientibus ad coronam reciderent. Quo nomine et regnum et successores hanc providam curam grata memoria prosequi debent.
14. Optimis his reginae et populi studiis dum respublica communi omnium laetitia reviviscere videretur, hoc triste intervenit. Pyramis pulcherrima cathedralis ecclesiae Sancti Pauli Londini, quae singulari urbis ornamento in suspiciendam edita altitudinem, DXX scilicet pedes a solo, et CCLX a turre quadrata cui imposita erat, e matia lignea plumbo vestita, de coelo prope fastigium tacta deflagravit, tantaque violentia magno civium terrori vorax ignis descendit, ut totam una cum tectis ecclesiae illius longe amplissimae omnibus, quae plumbo etiam obtectae, quinque horarum spatio penitus hauserit, fornicibus tamen (qui e saxo solido) integris. Munificia autem reginae benignitate quae vim magnam pecuniae, materiamque large suppeditavit, et collatitia ecclesiasticorum atque aliorum stipe tecta breve tempore instaurata sunt, pyramis solommodo desideratur.
15. E vita hoc anno emigravit Ioannes Bourchierus, vir antiquae nobilitatis, secundus huius cognominis Bathoniae comes, et baro Fitz-Warinus, qui ex Eleonora filia Georgii baronis Rossi numerosam progenuit sobolem. Successit e filio primogenito nepos Guilielmus adhuc superstes. 

 

MDLXII.

Primum bellum civile in Gallia. | Lenoxiae et maritus custodiae dati. | Poli in iudicium tracti. | Catharina Greia incarceratur. | Et Hertfordiae comes. | Sententia in eos. | Ille mulctatur. | Illa moritur. | Guisii in Elizabetham machinantur. | Henricus Sidneius in Galliam missus. | Et in Scotiam. | De coloquiias cum Scota deliberatur. | Quae etiam dubitat. | Nisi certis conditionibus. | Cardinalis Lotharingus nuptias Scotae proponit. | Elizabetha deterret. | Pactum cum protestantibus Galliae init. | New haven | Reationes pacti reddit. | Gallos profugos excusat. | Milites in Galliam mittit. | Oxoniae comes. | Shanus O-Neal in Angliam venit. | Causam suam defendit. | Domum remittitur.

OTUS iam in Gallia exardescere coeperant, dum in minori Caroli IX aetate privatae principum aemulorum ambitioni speciosum religionis nomen utrinque praetexeretur, et reformatae religionis cultores gravissime premerentur. Cumque inde pontificii in Anglia nescio qua vana spe protestantes itidem in Anglia opprimendi, multa et magna per circulos occultis colloquiis mussitarent, omnia suspicionibus erant plenissima. Margareta comitissa Lenoxiae, Henrici VIII e sorore maiore neptis Richardo Sackvillo, maritusque comes Lenoxiae, qui cum regina Scotorum literarum commercium occulte habuit, custodi rotulorum in custodiam traditi, et aliquandu detenti. Arthurus Polus et frater pronepotes Georgii ducis Clarentiae fratris regis Edwardi IV, Antonius Fortescuus qui eorum sororem duxerat, et alii in iudicium tracti, quod conspirarint ad Guisium in Galliam se subducere, inde cum exercitu in Walliam redire, Scotam Angliae reginam, et Arthurum Polum Clarentiae ducem declarare. Quae singula pro tribunali ingenue sunt confessi, protestati tamen non haec suscepturos, Elizabetha superstite, quam anno vertente morituram illicitis ariolorum artibus seducti crediderant. Unde capitis damnati, vitae tamen ob regii sanguinis reverentiam parcitum. At severe, ut multi existimarunt, cum Catharina Greia Henrici Greii ducis Suffolciae filia, quae reginae agnatione multo propinquior, actum. Illa enim Henrici VIII ex altera sorore proneptis, Henrico filio natu maximo comitis Penbrochiae enupta, et mox legitime repudiata, diu neglecta, iam gravida et ad pariendum vicina in arcem Londinensem coniicitur, professa se cum Edwardo Seimoro Hertfordiae comite legitimo matrimonii nexu coniunctam esse, et ab eo gravidatam. Ille e Gallia revocatus quo animi gratia, bona cum reginae venia profectus erat, idem palam professus, in eadem arce conditur. Archiepiscopus Cantuariensis et alii ad causam cognoscendam et determinandam omni appellatione remota delegantur. Cumque testes matrimonii intra praescriptum tempus producere non posset, definitiva sententia ab archiepiscopo pronuntiatur, illum illicitam et illegitimam carnalem copulam cum illa habuisse, et pro huiusmodi excessu et illum et illam debite puniendos. Hanc sententiam ut iniustam, iniquam, et nullam Ioannes Halesius homo opiniosissimus, sed eruditione multiplici, impugnavit, eos legitimos esse coniuges ex solo ipsorum consensu argumentatus. Unde et ille in custodiam datus. Illa mox filium primogenitum in carcere peperit, posteaque et alterum, corruptis custodibus, ex Hertfordio progenuit, quod Edwardus Warnerus arcis praefectus quasi conscius luit, loco emotus custodiaeque traditus. Et ipse Hertfordius in Camera Stellata triplici de crimine accusatur, quod virginem regia stirpe natam in regia vitiarat, carcerem effregerat, et iterum compresserat. Ille protestatus se matrimonium cum ea legitime contraxisse, non dissimulavit quin per fores carceris patentes eam adierat ut de sententia pronuntiata merentem solaretur, debitumque coniugale solvisse. Unde pro singulis criminibus quinque millibus librarum mulctatus, et novem annos in custodia detentus. Non destitit tamen a iurisconsultis persuasus contra archiepiscopi sententiam appellationem interponere et clandestino continuare, quam tamen his temporibus sponte et publice renuntiavit. Illa post aliquot annos (ut quae tempore disparata, hic semel coniungam) gravi morbo correpta, coram Hoptono arcis praefecto culpam a regina, quod matrimonium, ea inconsulta, contraxerat, deprecata, liberosque et Hertfordii libertatem eius fidei obtestando commendans, pie et placide in Christo obdormivit.
2. Recrudescente iam in Gallia inter principes e regio sanguine et Guisios bello, religionis fuco, ut dixi, ad partium firmamentum utrinque quaesito; Elizabetha vereri coepit ne vicini belli incendio Anglia etiam involveretur. Acceperat enim Guisios Antonio Borbonio Navarrae regi, ut in partes allicerent, Navarrae regnum et reginae Scotorum connubium, una cum Angliae regno in dotum occulte ostentasse, idque Hispani opibus et pontificis Romani authoritate qui matrimonium Navarri cum haeritica uxore dissolveret, simulque Elizabetham ob haeresim regno abdicaret. Hinc illa Henricum Sidneium virum spectantissimum eo misit, ut haec certius edisceret, et ad pacem partium duces hortareter. Verum eo res devenerat, ut untrinque aures paci occluderent. Sidneius e Gallia reversus, illico amandatur ad Scotorum reginam, ut colloquium quod illa cum Elizabetha in Anglia expetierat, in annum insequentem prorogaretur, vel donec bellum Gallicum defervesceret.
3. Iam consultatum an ex usu foret, ut hae principes in colloquium desenderent. Quod Scotorum regina prima expetiit, suspicione non caruit illam suis commodis servire, et temporibus insidiari, vel ut ius in Angliam sibi firmaret, vel pontifiiis in Anglia, et Guisiis cognatis in Gallia spem praeberet, et animos augeret. Contra aliis visum erat, hinc firmissimam inter eas amicitiam posse conglutinari, foedus inter Gallos et Scotos paulatim labefactari, et Scotorum reginam ad protestantium religionem prolectari. Alii adnotarunt ex eiusmodi colloquiis semina aemulationis potius quam amoris spargi, invidiosam semper alteri opum et potentiae ostentionem esse, praesentiam opinioni, et famae de corporis pulchritudine, oris venustate, animique dotibus non respondere, et reprehensioni locum alterutri relinquere. Nec Scotorum reginae iam tutum videbatur se Elizabethae potestati, quacum de regni iure concertaverat, commitere. Ancipiti etiam cogitandi cura haesitavit cum iam audisset Elizabetham a protestantibus Galliae aperte stare, in quam partem propendere, Deum secum (ut ipsa scripsit) perpenderet, se paternum genus ex Anglia, maternum e Gallia ducere, in Gallia coronatam reginam fuisse, et dotarium esse, in Anglia certissimam esse haeredem, et regnum expectare; plurimum se avunculis in Gallia, qui educarunt, debere, plurimum etiam amori sororis Elizabethae velle debere.
4. Timuit tamen, qua fuit perspicaci intelligentia, ne si ad amicitiam arctiorem cum illa se applicaret, malam gratiam a rege Galliarum iniret, a Guisiis avunculis destitueretur, pecuniamque ae Galla dotalem amitteret, dum certum Gallorum amorem incertae Elizabethae amicitiae posthaberet, quae (ut ipsius verbis utar) personam non transgreditur. Hinc colloquium de quo pluribus mensibus agitatum, etiam articulis propositis, tandem in nihilum recidit, maxime cum illa datis literis omnino intervisere recusaverit, nisi haeres regni Anglici parlamentaria authoritate designaretur, aut in filiam ab Elizabetha adoptaretur, ad certissimam pacem, et unionem regnorum toties expetitam, fundandam. Haec si concederetur, se Elizabethae devotissimam futuram, etiam Guisiis avunculis neglectis, pollicetur. In his etiam literis innuit se vehementius haec urgere, quod accepisset nonnullos occulte cogitare de aliio successore subornando, nec alio quam religionis nomine, etsi illa protestantium in Scotia toleraret religionem.
5. Verum cum cardinalis Lotharingus eodem tempore ageret cum Ferdinando imperatore ut illa nuberet Carolo archiduci filio, qui Elizabethae nuptias tunc ambivit, Elizabetha per Thomem Randolphum denuntiavit, si cardinali capitali Anglorum hosti de illis nuptiis auscultaret, et amicitiam inter Angliam et Scotiam posse dissolvi, et forsitan spem regni Angliae intercludi. Qua ne excideret, amice monuit ut eiusmodi maritum in Anglia deligeret, in quo ipsa sibi inprimis placeret, deinde suis et Anglis in pace colenda satisfaceret, sibique viam ad successionem certam in Anglia praemuniret, quae declarari non possit, nisi prius constaret, quem in maritum illa adscisceret.
6. His curis etsi Elizabetha nonnihil suspensa, tota tamen in Gallicum bellum ne e Normania Angliam afflaret, fuit intenta; et post maturam deliberationem, subditios regis Galliae in Normannia opem implorantes, in patrocinium recipit, pactione cum principe Condaeo, Rohano, Colinio, et aliis confecta, ut illis C millia aureorum numeraret, sex millia militum in Galliam transmitteret, quoriam tres millia ad Diepam et Rothomagum defendenda adhiberentur. Illi autem Fraiciscopolim ad Sequanae ostium a rege Francisco primo constructam, quam Angli Novum Portum, Galli Portum Gratiae vocitant, in cautionem traderent, quam tres millia praesidarii Angli regis Galliae nomine tuerentur, donec Caletum restitueretur. Ipso die quo haec pactio inita, illa rationem consilii sui edito scripto explicat: nimirum se in Normanniam exercitum mittere, non ut provinciam illam avitum regum Angliae patrimonium, quo iure, quave iniuria ereptam recuperaret, sed ut Gallorum regi aetate nondum adulta conservaret, et a Guisiorum tyrannide vindicaret, qui in purioris religionis cultores immaniter saevire, ipsam suo in Caletum iure iniuste spoliare, et iam Normanniae portus occupare incoeperant, unde Angliae proximae imminerent, quam iam spe devorarant, adeo ut illorum conatibus non posset non obviam ire, nisi regi iuveni, fratri, et confoederato, eiusque subditis oppressis deesse, orbis Christiani tranquillitati invidere, quodque maximum, suam religionem, securitatem, et salutem ignave prodere videretur. Cumque Paulus Foixius Galli orator in Anglia apud illam ageret, ut Carnutum vicedominus, Haius, et alii qui pactioni subscripserant, quasi patriae proditores ex castelli Cameracinsis tractatu regi dederentur, literis ad regem excusavit, culpam ab illis in turbida Guisiorum ingenia reiecit, qui regis patrem, fratrem, et eum ipsum bellorum turbine involverant.
7. Mense Septembri exercitus Anglorum pars altera ad Francisopolim appulit, Adriano Poiningo ductore, qui marescallus designatus, et ab incolis laetanter admissa. Altera pars ad Diepam. Comes Warwici, qui exercitui praefectus, serius Franciscopolim advenit, adversantibus ventis bis in Angliam reiectus. Excursiones deinde nonnullae in agrum vicinum factae, ad quas prohibendas Ringravius propius accessit, et castrametatus est. Angli et Galli nihilominus levia certamina subinde serverunt, et classiarii toto mari praedantes opima spolia intulerunt, naves Gallicas e vicinis stationibus indies abripientes.
8. Vitam hoc anno naturae reddidit Ioannes Verus comes Oxoniae ex hac illustri prosapia decimus-sextus, qui ex uxore priore filia Radulphi Nevilli comitis Westmorlandiae Catharinam Edwardi baronis Windesorii coniugem tulit, ex secunda Margareta Goldinga Edwardum Oxoniae comitem, qui patrimonium profligavit, et Mariam Peregrino Berty baroni Willoughbaeio enuptam.
9. Ex Hibernia iam venerat Shanus O-Neal, ut quod ante annum promiserat, praestaret, cum securigero Galloglassorum satellitio, capitibus nudis, crispatis cincinnis dependentibus, camisiis flavis croco vel humana urina infectis, manicis largioribus, tuniculis brevioribus, et larcernis villosis; quos Angli non minori tunc admiratione, quam hodie Chinenses et Americanos, prosequebantur. Ille omni cum humanitate exceptus, et ad reginae pedes provolutus, rebellionis crimen eiulando confessus veniam impetravit. Comiter interrogatus quo iure Hugonem Matthaei fratris filium avita haereditate excluserat, ferociter repondit, ut iam antea in Hibernia, optimo. Scilicet, se certum et legitimum Coni filium et haeredem, utque ex uxore legitima natum, paternam adiisse haereditatem, Mathaeum fabri ferrarii Dundalkiensis fuisse filium, a fabro genitum, natum post nuptias eiusdem cum Alisona uxore, a matre tamen pro filio Cono subdole obtrusum, ut haereditatem et dignitatem O-Neali interverteret; quod licet ille pateretur, alium tamen neminem ex O-Nealorum familia unquam perpessurum. Cessionem quam pater Henrico VIII et redhibitionem quam ille eidem per diploma fecerat, instar nihili esse, cum Conus nihil iuris haberet in iis quibus cesserat, nisi ad itam suam; nec sine consensu procerum et populi a quibus ad O-Neali honorem electus erat, cedere potuisse. Diplomata etiam eiusmodi nihil valere, nisi certus familiae haeres iureiurando XII virorum prius comprobetur; quod hac in re minime factum. Se vero iure divino et humano certum esse haeredem, primogenitum scilicet patris legitimo matrimonio procreatum, atque unanimi procerum populique consensu O-Neal designatum ex patria Tanistriae leges, qua vir matura aetate puero, et patruus illi, cuius avus patri supervixerit, praeferendus. Nec quicquam authoritatis in Ultoniae proceres sibi arrogasse, quam maiores retroactis temporibus, ut prolatis tabulis probare poterat, iure suo exercuerant. Sed de his alibi dixi. Quae cum fidem apud reginam intervenissent, ille cum honore domum remissus, contra praedones Hebridianos strenuam et fidelem operam aliquandiu navavit.

Perge ad 1563