Tessera caerulea — commentariolum. Tessera rubicunda — nota textualis. Tessera viridis — translatio.

SCOTIA

COTIA iam adeunda, et libens sane adibo, simulque levi pede vel potius desultoria levitate transibo. Memini illud minus notis minus diu insistendum, et quod Graecus ille monuit, ξένος ὢν ἀπράγμων ἴσθι. Parum enim considerati esset in eo multus videri in quo parvus versatus fuerim. Verumenimvero cum Britanniae nomine etiam glorietur, liceat mihi, praefato Scotorum honore, pro suscepti operis ratione qui Britanniam illustrandam audacter suscepi bona cum venia inceptum persequi, et levato obscurae antiquitatis velo, antiquoria quaedam (si potero) digito indicare. Faciliorem sane veniam ipsorum mihi spondet benignitas et rara huius temporis foelicitas, cum in sinum divina opportinitate nobis delatum quod vix speravimus et maiores nostri votis toties repetitis tantopere efflagitarunt, scilicet ut Britannia tot seculis in se disiuncta et insociabilis, universa quasi una urbs salutari communione sub uno augistissimo monarcha perpetuae pacis fundatore coniuncta consolidaretur. Qui propitia divini nunimis indulgentia electus, utriusque gentis bono natus et conservatus, qua est summa prudentia et paterna in omnes subditos benevolentia, ita omnes timendi, sperandi, ulciscendi, et querendi caussas amputat, ut feralis illa Discordia, quae has gentes nisi suis inter se armis invicatas tanto tempore in se commisit, compressa et elisa emoriatur, Concordia autem exultet, dies festos passim agitet et triumphet. Quoniam, quod ille olim cecinit, iam cuncti gens una sumus. Cui nos succinimus, et simus in aevum.
2. Priusquam Scotiam calamo obeam haec praemonire operaepraetium videtur, me primordia gentis Scoticae ipsorum historicis et nominis originationem eruditis Scotis excutienda relinquere (aliorum coniecturis quibuscunque eliminatis, quas vel prona credulitas vel supina securitas et superioribus seculis et etiam nostris est enixa), atque eodem quo prius in Anglia ordine, primum paucula de Scotiae divisione, de regni ordinibus et tribunalibus propositurum, deinde compendio persequuturum quae sunt in singulis regionibus terrae situs et dotes, quae celebrioris nominis loca, et quae illustriores familiae comitum et baronum parlamentariorum titulo et honore maxime inclaruerunt, quantum legendo et percunctando consequi potuerim, idque provide cautus tam ingenuo et syncero veritatis studio, ut nec vel malevolentissimum offendero, tamque succincta brevitate ut nec eorum curiosam diligentiam praevortam quae haec pleniore penicillo et vivaciore colore perpolire moliantur.

SCOTIAE DIVISIO

NIVERA pars septentrionalis insulae Britannia antiquitus a Pictis infesta fuit, qui in duas gentes divisi, Dicalidonios scilicet et Vecturiones, de quibus iam antea ex Ammiano Marcellino dixi. Cum Scoti autem in hac parte rerum potiti essent, in septem partes inter septem principes partita fuit, ut habetur in antiquo libello de Scotica divisione hisce verbis:

Pars prima continebat Enegus et Maern
Secunda Atheodl et Goverin
Tertia Stradeern cum Meneted
Quarta fuit Forthever
Quinta Mar cum Buchen
Sexta Muref et Ros
Septima Cathanesia, quam Mound mons medius dividit, qui a mari occidentali ad orientale procurrit.

2. Deinde refert idem author ex relatione Andreae episcopi Cathanesi in septem itidem territoria totum regnum fuisse partitum:

Primum a Fyrth Britannice, Worid Romane, nunc Scottwade,
ad Tae flumen
Secundum ad Hilef sicut mare circuit ad montem in
aquilonali parte de Strivelin nomine Athran
Tertium ab Hilef ad Dee
Quartum a Dee ad Spe flumen
Quintum a Spe ad montem Brunalban
Sextum Mures et Ros
Septimum regnum Argathel, quasi margo Scotorum, qui
sic vocati fuerunt a Gathelgas duce.

3. Secundum gentium habitudinem dividitur in Highland men et Lowland men, i. e. Superiores et Inferiores. Hi politiores Anglorum lingua et habitu utuntur, illi incultiores et praeferoces Hibernicorum, ut iam antea memoravi et postea memorandum. Limitaneos quos Borderers vocant ex hac divisione excludo, qui illi, pace iam undique affulgente ex fausta et foelici unione, in Britannici imperii umbilico sunt censendi, et bellorum pertaesi pacis studiis se assuescere incipiunt.
4. Secundum locorum habitudinem rurus universum regnum in duas distribuitur partes, australem cis Taum flumen et borealem trans Taum, praeter numerosas insulas circumpositas. In parte australi hae sunt regiones insigniores:

Teifidale Arran
Merch Cluydesdale
Lauden Lennox
Liddesdale Stirling
Eskedale Fife
Annandale Strathern
Niddesdale Menteith
Galloway Argile
Carrick Cantire
Kyle Lorn
Cunningham  

Parti boreali hae regiones accensentur:

Loquabria Buquhan
Braidalbin Murray
Perth Ross
Athol Sutherland
Anguish Cathanes
Mern Strathnavern
Marr  

5. Hae rursus ad civilem administrationem dividuntur in praefecturas, conventus sive comitatus, shiriffdomes vocant, seneschalias, vulgo stewarties et ballivatus sive baileries. Comitatus sunt:

Edenburgh Clackmannan
Lynlythquo Kinros
Selkirk Fiffe
Roxburgh Kincardin
Peblis Forfair
Berwick Aberdene
Lanark Bamff
Renfrew Elgin
Dunfreis Forres
Wighton Narne
Aire Innerness
Bute Lorn
Argyle & Tarbet Cromartie
Dunbarton Orknay &
Perth Shetland

Seneschaliae sive stewarties:

Menteith Kircudbricht
Strathern Annandall

Balliavatus sive bayleries:

Kile Carick
Cunningham Haddington
Constabulariatus

6. Quod ad administrationem divinae illius civitatis quam ecclesiam vocamus, ut reliqui orbis episcopi certas dioeceses non habuerunt antequam Dionysius pontifex Romanus circa annum CCLXVIII episcopis dioeceses distribuerit, ita Scotorum episcopi munera episcopalia quocunque fuerant loco sine discrimine obierunt usque ad Malcolmi Tertii tempora, circa annum scilicet restauratae salutis MLXX, cum suis finibus et limitibus essent circumscriptae. Postea decursu temporis haec constabilita fuit in Scotia hierarchia. Duo sunt archiepiscopi, S. Andreae et Glascoensis, quorum ille primas totius Scotiae habetur, sub cuius authoritate octo sunt episcopatus:

Dunkeldensis Brechinensis
Aberdonensis Rossensis
Moraviensis Cathanensis
Dumblanensis Orchadensis

Glascoensi archiepiscopo tres tantum subsunt:

Candidae Casae  
Lismoriensis  
Insularum  

ORDINES SCOTIAE

ESPUBLICA Scotorum perinde ac Anglorum constat ex rege, nobilibus, et plebe.
Rex, ut ex ipsorum sacris scriniis loquar, directus est totius dominii dominus, regiamque habet authoritatem et iurisdictionem in omnes regni sui ordines tam ecclesiasticos quam laicos.
Proximus e rege est filius eius primogenitus qui princeps Scotiae appellatur, et peculiari iure dux est Rothsaiae, Scotiaeque senescallus. Reliqui vero regis liberi absolute principes nominantur.
2. Inter nobiles amplissimi et honoratissimi olim erant thani, id est qui, si quid video, ex munere solummodo quo defungebantur erant nobilitati. Dictio enim in antiqua Anglo-Saxonum lingua ministrum regium denotat. Ex his superiores dicti sunt abthanes et inferiores underthanes. Verum haec nomina paulatim exoleverunt, ex quo rex Malcolmus Tertius comitum et baronum titulos ex Anglia a Normannis acceptos nobilibus benemerentibus detulisset. Iam inde temporum decursu novi honorum tituli invaluerunt, et habet Scotia perinde ac Anglia suos duces, marchiones, comites, vicecomites, e barones. Ducis autem titulum primus in Scotiam intulit circa annum salutus MCCCC Robertus Tertius, ut honorarios marchionis et vicecomitis titulos recenti memoria rex noster serenissimus Iacobus Sextus. Hi nobiles censentur maiores, et locum suffragiumque in comitiis parlamentariis habent, et peculiari appellatione lordes, uti etiam episcopi, insigniuntur.
3. Inter nobiles minores primo loco sunt equites aurati, qui sane celebriori quam alibi in Europa solemnitate iureiurando adhibito creantur, et publica foecialum voce denuntiantur. Secundo illi qui lairds et barones simpliciter vulgo vocantur, inter quos nulli olim accensebantur nisi qui immediate terras a rege in capite tenuerunt et ius furcarum habuerunt. Tertio qui clarioribus familiis nati et nullo certo honore insigniti gentlemen appellantur. Caeteri omnes, utique cives, mercatores, artifices, &c., plebi adnumerantur.

FORA IUSTITIAE SIVE TRIBUNALIA

RIMUM et praecipuum tam dignitate quam potestate censetur ordinum regni conventus qui eodem quo apud Anglos vocatur nomine parlamentum, et eandem absolutissimam habet authoritatem. Ex triplici constat ordine, ex dominis spiritualibus, episcopis scilicet, abbatibus et prioribus, ex dominis temporalibus, ducibus scilicet, marchionibus, comitibus, vicecomitibus, baronibus, et delegatis pro civitatibus et burgis. Quibus adiuncti erant non ita pridem pro singulis etiam comitatibus duo delegati. Indicitur a rege pro arbitrio certo tempore praefinito antequam habeatur cum convenerint, et conveniendi caussae a rege et cancellario explicatae fuerint. Domini spirituales seorsim seligunt octo ex dominis temporalibus. Domini temporales itidem totidem ex spiritualibus. Inde iidem omnes coniunctim octo ex comitatum delegatis, totidemque ex burgorum delegatis nominant, qui numerum XXXII conficiunt, et domini pro articulis appellati cum cancellario, thesaurario, privati sigilli custode, secretario regio &c. singula quae ad ordines referenda propununtur admittunt aut reiiciunt regi prius communicata. Admissa ab universo ordinum conventu sedulo excutiuntur, et quae pro suffragorum numero comprobantur, regi exhibentur, qui admoto sceptro se confirmare vel infirmare pronuntiat; sin aliquid regi displiceat, primum deletur.
2. Secundum a parlamento est collegium iustitiae sive, ut vocant, the session, quod rex Iacobus Quintus anno MDXXXII instituit ad formam parlamenti Pariensis ex praeside, quatuordecim senatoribus, septem scilicet ecclesiasticis totidemque laicis (quibus postea fit adiunctus cancellarius qui primum locum obtinet, et quinque alii senatores), tribus scribis primariis, et advocatis quot visum fuerit senatoribus. Ius autem non secundum rigorem iuris, sed ex aequo et bono dicunt diebus singulis (praeterquam die dominico et die lunae) a primo Novembris ad XV Martii, et a festo Trinitatis ad Calendas Augusti. Temporibus autem interiectis, scilicet quae sunt serendi et metendi, iustitium est, et iudicariae curiae relaxantur. Iudicant vero ex statutis regi parlamentariis, et ubi illa deficiunt, ex iure Caesario.
3. Inferiora etiam sunt in singulis comitatibus fora civilia, in quibus vicecomes aut qui ab eo delegatus ius dicit incolis de eiectionibus, intrusionibus, damnis, debitis&c., a quibus ob iniquitatem aut affinitatis rationem ad iustitiae collegium nonnunquam appellatur. Vicecomites autem quos dico plerique omnes sunt haereditarii. Reges enim Scotorum perinde ac Anglorum ut nobilores beneficiis sibi firmius astringerent haereditarios et perpetuos vicecomites olim instituerunt. Quae autem hinc intervenerunt incommoda Angli statim perspexerunt, et consulto in annuos mutarunt. Civilia etiam fora habentur in feudis regalibus ab eius ballivo qui regis munificentia regales consequutus est libertates, et etiam in liberis burgis et civitatibus a magistratibus.
Fora etiam sunt quae the commissariat vocant, quorum supremum Edenburgi habetur, in quo coram quatuor iudicibus agitur de rebus testamentariis, iure beneficiorum ecclesiasticorum, decimis, divortiis, &c., id genus ecclesiasticis. In caeteris fere singulis regni partibus ad haec iudices sunt singuli.
4. In criminalibus primarius regis iustitiarius forum suum Edenburgi plerunque habet (quod munus iam aliquandiu gesserunt comites Argatheliae), qui duos vel tres iurisconsultos delegant qui de capitalibus, aut quae membrorum mutilationem aut universorum bonorum amissionem inferant, cognoscunt. Ex hoc in foro reo permissum est, etiam in laesae maiestatis crimine, sibi adsciscere advocatum qui suam caussam agat.
Iustitiarii etiam in criminalibus nonnunquam regia authoritate ad hanc vel illam caussam particularem cognoscendam constituuntur.
5. Vicecomites etiam in suis territoriis et magistratus in burgis nonnullis de homicidio cognoscant (homicidia intra spatium XXIIII horarum deprehenso), et a iuratoribus reum peractum extremo supplicio afficiant. Verum tempore illo elapso, caussa ad iustitiarium regium vel delegatos refertur. Eodem etiam privilegio gaundent nobiles nonnulli contra latrones in ipsorum iurisdictionibus deprehensos. Sunt etiam qui eiusmodi habent regalia ut in criminalibus intra suos limites iurisdictionem exerceant, et in caussis nonnullis intra ipsorum terminos habitantes a regio iusticiario revocent, cautione tamen interposita ut ex lege ius tribuant.
Haec, compendio et quasi per transennam praetereunti mihi conspecta, dicta sunto. Sed Scotia qualis sit, qualesque progenerat (ut olim de Britannia geographus eximius), mox certiora et magis explorata dicentur, quippe tandiu clausam nobis iam aperuit principum maximus. Interim ad loca quae instituti inprimis sunt mei accedam.

GADENI sive LADENI

ADENI sive Northumbriae vicina erant Γάδενοι, qui Ladeni etiam una inversa literula in nonnullis Ptolemaei exemplaribus dicti, in illa regione quae Twedae fluminis ostium et Edinburgi fortham ineriacet, hodieque in multas divisa regiunculas, qaurum praecipue sunt Teifidale, Twedale, Merch et Lothien, Latine Lodeneium, quo uno nomine omnes apud medii seculi scriptores erant comprehensae.

TEIFIDALE

EFIDALE, id est Callis ad Tefium sive Teviotum flumen inter abruptas collium et cautium crepidines Angliae proxima a bellicosa gente habitatur, quae ob creberrima bella superioribus seculis inter Scotos et Anglos, in militiam et repentinas incursiones expeditissima. Inter hos primum occurrit Iedburgh burgus non infrequens prope Teifii et Iedi confluentes, unde nomen factum, et Mailros monasterium admodum vetustum, in quo surgente apud nos ecclesia monachi erant veteris illius instituti qui precibus vacarunt et manuum labore victum quaesiverunt. Magisque ad ortum ubi Tweda et Teifius aquas confundunt, Rosburg, quod et Roxburg, olim etiam Marchidun, quia erat limitaneum ubi castrum et sua positione et turritis arcibus olim firmissimum. Quod ab Anglis occupatum dum Iacobus II rex Scotorum obsidione incinxit, fragmine maioris bombardae fortuito diruptae in iuventutis flore suis desideratissimus immature periit. Castrum autem deditum et maxima parte solo adaequatum, iam quodammodo disparuit. Territorium autem adiacens hinc prefectura de Roxburg dicta suum habet haereditarium praefectum sive vicecomitem e familia Douglassia, qui vulgo the Sherif of Teviotdale appellatur. Nunc vero et suum baronem Robertum Ker gratia regis Iacobi Sexti habet Roxburg ex familia Kerrorum hoc in tractu inprimis celebri et numerosa, e qua Fernherstii et alii bellicis studiis innutriti plurimum inclaruerunt.
2. Tweda audem quem dixi vallem a se denominatam ovibus, quarum lana in magno pretio, refertissimam interfluit. Eximius sane fluvius, qui interius ad occasum inter montes aeditus recto quasi alveo per Drimlar castrum, Peblis forum quos suum habet vicecomitem baronem Zester, ut etiam vicinum Selkirk suum e familia Moravia de Fallohill, delatus, Landerum fluviolum recipit, ad quem Lauder cum Thirlestan cernitur, ubi perpulchrae sunt aedes Ioanns Metellani non ita pridem Scotiae cancelarii, quem ob singularem prudentiam baronem de Thirlestan rex Iacobus Sextus creavit. Inde Tweda sub Roxburg advenis Tevioti undis auctior per praefecturam de Berwick magna ex parte ab Humiorum gente possessam, in qua eius familiae princeps vicecomitis iurisdictionem nunc exercet, irrigans, sub Berwico munitissimo Britanniae opido, de quo dixi, salmonum feracissimus in mare prolabitur.

MERCHIA, MERCH, sive MERS

ERCHIA, quae proxima et quoniam limitanea ita nuncupatur, tota mari Germanico incumbit. In hoc Hume castrum primum apparet, antiqua possessio dominum de Home sive Hume, qui a comitum Merciae familia oriundi in numerosam et insignem familiam sunt propagati, e qua Alexander Humus, qui antea primus Scotorum baro et vicecomites Berwici, nuper comitis Hume titulo a Iacobo Britanniarum rege adauctus. Cui vicinum subsidet Kelso monasterio quondam celebris, quod ut tredecem alia rex David eius nominis primus ad Dei gloriam diffundendam, regio patrimonio plurimum acciso, extruxit.
2. Inde Coldingham cernitur, Bedae urbs Coldana et Coludi urbs, Ptolemaeo fortasse Colania, multa ante saecula virginibus velatis sacra, quarum pudicitia literarum monumentis consignatur, quod cum Ebba, quae praefuit, sibi nasos et labra praeciderint dum pudicitiae potius quam formae consulerent contra Danos, qui tamen ipsas cum monasterio iisdem flammis involverunt. In vicinia est Fastcastle Humiorum castrum, a firmitate ita nominatum, ad promontorium S. Ebbae illius quae filia Edilfredi regis Northumbriae patre capto arrepta scapha in Humbro, huc per furentem oceanum sospes delata vitae sanctitate inclaruit et loco nomen reliquit. Sed Merchia cuis comitibus quam locis est multo apud historicos celebrior, qui bellica virtute laudatissimi, a Gospatrico Northumbriae comite orti, quem a Guilielmo Conquestore Angliae profugum Malcomus Canmor, ud est Capito, rex Scotiae suscepit, castroque Dunbarro Marchiaeque comitatu honoravit. Eius posteri, praeter latifundia amplissima in Scotia, tenuerunt (ut ex antiqua inquisitione liquet) baroniam de Bengeley in Nrthumbria ut essent inborrow et outborrow inter Angliam et Scotiam. Quae nomina quid sibi velint, coniectarint alii: quid ego coniectaverim antea dixi. Regnante autem Iacobo Primo Georgius de Dunbar comes parlamentaria authoritate et proprietate et possessione comitatus Marhciae et dominii de Dunbar ob paternae rebellionis crimen excidit. Cumque ille culpam patri remissam a regni gubernatoribus prolatis tabellis comprobaret, responsum tulit penes gubernatores non fuisse quod in patriam peccatum remittere, legibusque cautum liberis paterni delicti successores esse, ne quando paternae temeritatis ut facultatum haeredes et sua tumidi potentia aliquid in principem et patriam moliantur. Titulus comitis Marchiae postea Alexandro duci Albaniae inter honorarios titulos accessit. Nostra autem memoria refloruit hic titulus honorarius in Roberto fratre terto Matthaei comitis Lennoxiae, qui ex episcopo Cathanesiae factus comes Lennoxiae, eo titulo mox cessit nepoti qui dux Lennoxiae creatus, et ipse nomen stylumque comitis Marchiae a rege compensationis loco accepit.

LAUDEN sive LOTHIEN

ODONEIUM, quae Lothien et Lauden, et olim a Pictis Pictlandia dicta, a Merchia ad fretum usque Scoticum sive The Firth, crebris collibus, arboribus raris, sed frugiferis arvis et humanitatis cultu prae aliis Scotiae regionibus laudata procurrit. Circa annum salutis DCCCLXXIII Eadgarus rex Anglorum, cui cum Kenetho Tertio rege Scotorum magna intercessit necessitudo, contra Danos hostes communes illi iure suo in hac Lothien cessit, ut author est Matthaeus Florilegus, et ut eius animum sibi magis conciliaret, Dedit insuper mansiones in itinere plurimas, ut ipse et eius successores ad reges Angliae venientes et denuo revertentes hospitari possent, quae usque ad tempora regis Henrici Secundi in potestate regum Scotorum permanserunt. In hac primum se offert in littore Dunbar castrum olim munitissimum, sedes comitum quos dixi Marchiae, qui inde vulgo comites de Dunbar dicti, saepius ab Anglis captum et a Scotis receptum. Sed anno MDLXCVII ex ordinum authoritate, ne seditiosis esset perfugium, subversum. Comitis tamen Dunbar titulum et honorem anno CIƆDXV detulit Georgio Humio ob fidem diu perspectam rex Iacobus, quem antea sibi, haeredibus et assignatis baronem Hume de Berwick creaverat. Iuxta Tine fluviolus brevi decursu mari illabitur, cuius prope fontes est Zeister quae suum habet baronem e familia Haiorum comitum Arolliae, qui et vicecomes est haereditarius regiunculae Twedall sive Peblis. Eidem assidet fluviolo ad paucula milliaria superius Hadington sive Hadina in planitie late porrecta, quam fossa alta et ampla muro cespititio exteriori cum quatuor propugnaculis ad angulos totidemque aliis ad murum interiorem forma quadrata communierunt Angli contra Dessium Gallum, qui cum X millibus Gallorum et Germanorum acriter oppugnavit, Iacobus Willford Anglus animose propugnavit donec, peste inter praesidiarios grassante, Henricus Rutlandiae comes adveniens iusto cum exercitu Gallos submoverit et complanatis munimentis Anglos reduxerit. Nuper vero rex Iacobus Sextus titulo et honore vicecomitis Hadingtonae Ioannem Ramsey, cuius DEXTERA VINDEX fuit PRINCIPIS ET PATRIAE et nefanda illa Goureana coniuratione, inter regni Scotiae proceres fidei fortitudinis nomine cooptavit. De Hadingtonia haec cecinit Ioannes Ionstonus:

Planities praetensa iacet prope flumina Tinae,
Fluminis arguti clauditur ista sinu.
Vulcani et Marti quae passa incendia, fati
Ingemit alterno vulnere fracta vices.
Nunc tandem sapit icta. Dei praecepta sequuta
Praesidio gaudet iam potiore poli.

Athelstandford ab Hadingtonia parum abest, ab Athelstano Anglorum ductore ibidem cum suis circiter annum DCCCXV caeso denominatum, quem tamen fuisse Athelstanum bellicosum Occidentalium Saxonum regem et temporis ratio et ipsius obitus omnino refragantur.
2. Supra Tini ostium Tantallon castrum, unde Archibaldus Douglasius Angusius Iacobo V Scotorum regi negotium facessit, in ipso litoris flexu ponitur. Hic enim reductis utrinque littoribus aestuarium aperitur nobilissimum et satis quidem insulosum, quod pluribus fluviis obviis oceanique exaestuantis accessibus in magnam amplitudinem diffunditur, Ptolemaeo Boderia, Tacito Bodotria, a profunditae, ut coniectamus, Scotis Forth et Frith, nobis Edenborrow Frith, aliis Mare Fesicum et Mare Scoticum, Eulogio Morwiridh nominatum. Huic post Tantallon apponitur primum North Berwick virginum sacrarum aede quondam clarum, et inde Dyrlton, quae quondam insignis familiae Haliburtonorum, nunc regis Iacobi Sexti grati baronis titulum praebet Thomae Ereskin regii satellitii praefecto, ut Felton vicinum vicecomitis honorarium titulum eidem praebet, qui primus honorarium vicecomitis nomen in Scotia accepit. His in alto haud procul a littore Bas insula obiacet, quae, quasi una confragosa et rupe undique praerupta, tota consurgit, suum tamen habet propugnaculum, fontem et pacua, subeuntibusque fluctibus ita excavatur ut parum absit quin subforetur. Quanta marinorum volatilium, praesertim anserum, quas scoutes et Soland geese vocant, multitudo suo tempore huc advolat, sua enim ut ferunt multitudine in serenitate solem adimunt, quot pisces adferunt, centum praesidiarios milites qui hic in praesidio egerunt, non alio cibos usos perhibent quam recenti pisce ab his delato; quantum ramusculorum ad nidos construendos convehunt, ut abunde hinc incolis de materia ad ignem sit prospectum; quantum lucri ex horum plumis et oleo factum adeo fidem superat narratio ut vix credat qui non viderit.
3. Recedente deinde littore Seton, quod a maritimo situ nomen assumpsisse, idemque impertisse videtur nobili inprimis familiae Setonorum ex Anglica origine et sorore Richardi Roberti Brus aedita, e qua marchio Huntley, Robertus comes de Wentoun, Alexander comes Dunfirmling a rege Iacobo Sexto honoribus adaucti sunt prognati.
Esca amnis deinde huic aestuario infunditur defluens per Borthwic quae suo habet eodem cognomine barones ex Hungarica prosapia, per Newbotle, i. e. Novum Aedificium, quondam monasteriolum, nunc baroniam Marci Kerr, per
Dalkeith comitum Mortoniae nuper habitationem peramoenam, et Musselborow, sub quo anno CIƆDLXVII, cum Edwardus Seimor dux Somersetti Scotiam iusto cum exercitu ingressus esset ad repetendam pacti foederis fidem de collocanda Maria Scotiae regina cum Edwardo Sexto Angliae, funestisissimus dies iuventuti nobilissimarum Scotiae familiarum illuxit, quae ibi praelio cecidit. Hoc in loco nec tactitus praeterire debeo hanc inscriptionem quam Ioannes Napier vir eruditus in suis ad Apocalypsin commentariolis hic effossam prodidit, et clarissimus Petrus Iunius eques auratus regi Iacobo VI a studiis sic verius descripsit:

APOLLINI
GRANNO
Q. LVSIVS
SABINIA
NVS
PROC
AVG.
V. SS. L. V. M.

Quis fuerit Apollo Grannus et unde illi hoc nomen nemo ex antiquariorum senatu quod sciam hactenus dixerit. Si mihi ex imo subsellio quid sentio dicere liceat, dicerem Apollinem Grannum eundum fuisse Romanis qui Ἀπόλλων Ἀκερσεκόμης Graecis, i. e. Crinitus. Promissos enim Gothorum crines grannos vocat Isidorus. Sed extra callem oberrare videar.
4. Inferius prope fretum Scoticum Edenburgus sedet, ipsis Hiberno-Scotis Dun Eaden, id est Opidum Eaden, vulgo Edenborrow, quae proculdubio ipsa eadem est quae Ptolemaeo Στρατόπεδον Πτέρωτον, id est Castrum Alatum. Edenborrow enim idem plane significat quam Castrum Alatum, nam adain alam Britannis denotat, et Edenborrow (composito e Britannica et Saxonico lingua vocabulo) nihil aliud est quam Burgus Alatus. Ab alis igitur nominis ratio petenda et repetatur, si placet, vel ab equitum ordinibus, qui alae vocantur, vel ab alis illis quae Graeci architecti pteromata vocant, id est, ut docet Vitruvius, muri gemini ita in altitudinem surgentes ut alarum speciam prae se ferant. Quibus quoniam urbs quaedam Cypri caruit Aptera, id est Sine Alis, ut apud geographos legimus, olim dicta. Sin ab Ebrauco Britanno aut ab Hetho Picto Edenburgi nomen quis credat, per me liceat, ego non opponam. Urbs haec situ aeditiori, caelo salubri, et solo uberi multis nobilium turribus circumpositis, et perennium aquarum fontibus emanantibus irrigua, ab oriente in occidentem mille passus porrecta latitudine dimidio minore, universi regni caput iure optimo censetur, moenibus firma, aedificiis publicis et privatis pulchra, frequens et celebris ex maritima opportunitate quam portus ad Letham vicinus praebet. Utque regum est sedes, ita legum sacrarium et iustitiae forum. Ad leges enim figendas et refigendas comitia parlamentaria hic plerumque habentur, nec non collegium iustitiae, forum iustitiarii regii, et delegatorum de quibus dixi hic constituuntur. Ad orientem palatium est regium adiunctum S. Crucis monasterio quod rex David primus extruxit, cui in vivario feris, cuniculis et leporibus referto, mons impendet ab Arthuro Britanno Cathedra Arthuri dictus. Ad occidentem vero praeruptissima rupis celsum in cacumen elata assurgit nisi qua urbe respicit, cui castrum imponitur crebris turribus ita validum ut inexuperabile munimentum censeatur, quod Britanni Castle Myned Agned, Scoti Castrum Puellarum et Castrum Virginum vocarunt ab asservatis ibi olim regiis Pictorum puellis, quodque vere Alatum illud fuisse Castrum videatur.
5. Quomodo Edenburgus variante bellorum alea nunc in Scotorum, nunc in Anglo-Saxonum potestate fuerit, qui hanc orientalem partem insederunt donec in Scotorum imperium omnino cesserit circa annum scilicet salutis DCCCLV, cum Anglicum imperium Danicis bellis convulsum quasi exanimatum iaceret. Quomodo, ut vetustus liber de Scotiae divisione in bibliotheca domini Burghlaei nuper summi thesaurariis Angliae habet, Indulpho regnante opidum Eden vacuatum fuerit, et relictum Scotis usque in hodiernum diem. Quasque deinceps alternantis fortunae vices sensit enarrant historici, e quibus petantur. Interim si placeat haec clarissimi viri Ioannis Ionstoni carmina in laudem Edenburgi legantur:

Monte sub acclivi Zephyri procurrit in auras.
Hinc arx celsa, illinc regia clara nitet.
Inter utramque patet sublimibus ardua tectis
Urbs armis animis clara, frequensque viris.
Nobile Scotorum caput, et pars maxima regni,
Pene etiam gentis integra regna suae.
Rarae artes et opes, quod mens optaverit, aut hic
Invenias aut non Scotia tota dabit.
Compositum hic populum videas, sanctumque senatum,
Sanctaque cum puro lumine iura Dei.
An quisquam arctoi extremo in limite mundi
Aut haec aut paria his cernere posse putet?
Dic, hopses, postquam externas lustraveris urbes,
Haec cernens, oculis credis an ipse tuis?

6. Ad primum hinc lapidem, Letha portus commodissimus subest ad Letham profluentem, quam cum Dessius Gallus in Edenburgi securitatem operibus communisset, multis eo confuentibus ex ignobili viculo in opidum mox excrevit. Rursus etiam cum Franciscus Secundus rex Galliarum Mariam Scotiae reginam in uxorem duxisset, Galli qui Scotiam iam spe devorarunt et Angliae imminere coeperunt, anno CIƆDLX magis munitionbus firmarunt. Verum Elizabetha Angliae regina in partem a proceribus Scotiae qui puriorem religionem amplexi evocata sua potentia et prudenta effecit ut illi Galliam repeterent et munitiones istae solo fuerint adaequatae, Scotiaque iam inde a Gallis minime metuerit. Ubi aestuarium hoc Forthae magis magisque coarctatur in medio sui urbem Gaer Guidi (ut notat Beda) habuit, quae insula nunc Inch-Keith dicta videatur. An Victoria fuerit cuius meminit Ptolemaeus minime contenderim, etsi quis credat Romanos hanc Guilth in Victoriam aeque deflexisse ac nostram insulam Guith sive Wight in Victesin ac Vectam. Certe cum utraque sit a littore avulsa, eadem in utraque lingua constabit nominis ratio. Guith enim Britannis divortium sive separatione denotare nos Ninius edocuit. Interius eidem aestuario adsidet Abercorn Bedae aete celebre monasterium quod nunc Iacobi Sexti gratia comitis honorem Iacobo Hamiltonio praebet. Iuxtaque Blachness castrum imponitur, et sub eo ad austrum urbs vetusta Lindum cuius meminit Ptolemaeus, quod doctoribus Linlithquo, vulgo Lithquo, regiis aedibus perpulchris, templo celebri, et piscoso lacu insigne, a quo lacu nomen illud factum videatur. Lin enim lacum Britannice sonare iam ante diximus. Vicecomitem habuit iam olim haereditarium e familia Hamiltonia de Peyle, comitem autem nostra memoria primum Alexandrum Levingston, quem a baronis dignitate quo longo tempore maiores inclaruerunt ad comitis honorem rex Iacobus Sextus evexit, ut paulo post Marcum Ker baronem de Newbotle ad comitis Lothianae titulum extulit.

SELGOVAE

UB Gadenis ad austrum et occasum, ubi nunc regiunculae Lidesdale, Eusdale, Eskdale, Annandale, et Nidisdale, a fluvolis interlabentibus qui omnes in Solway Frith se condunt denominatae, insederunt olim Selgovae, quorum nominis reliquae in nomine illo Solway, mihi, nescio an aliis, superesse videntur.
2. In Lidesdale se erigit Armitagium, ita dictum quod solitariae vitae olim fuerit dicatum, nunc autem castrum munitissimum, quod ad Hepburnos spectavit qui a captivo quodam Anglo quem Marchiae comes, quod ipsum e periculo liberaverit, locupletavit, originem deducunt, comites Bothwelliae et haereditario iure diu Scotiae admiralli fuerunt. Per sororem autem Iacobi comitis Bothwelliae Hepburnorum postremi Ioanni Coldinghamiae priori, filio naturali regis Iacobi Quinti (qui nothos nimio plures progenuit) enuptam, ad eius filium et titulus et patrimonium devenit. In proximo est Brakensey bellicosae familiae de Baclugh cognomine Scot habitato, et plures passim militarium virorum turriculae.
In Eusdale ex nominis affinitate Uzellum illud vetus a Ptolemaeo memoratum fuisse ad Euse flumen iudicarim.
In Eskdale Horestos habitasse sunt qui opinantur, in quorum fines Iulius Agricola, devicitis Britannis qui hoc in tractu sederunt, Romanum exercitum deduxit: certe si Horescos pro Horestis legamus. Ar-Esc enim Britannis locum iuxta Escam flumen significat. De Aesica vero in Eskedale iam antea in Anglia dixi, nec est cur repetam.

ANNANDALE

UIC ad occasum adnexa est Annandia, vulgo Annandale, id est Vallis ad Annam Flumen, in quem terrestri itinere aditus sunt perdifficiles. Insignioris notae loca sunt castrum ad Lough Maban tribus ex partibus aqua circumfusum, moenibusque firmum, et Annandiae opidum ad ostium fere fluminis Annan. Quod suum splendorem omnno amisit bello Anglico Edwardo Sexto regnante. ln hac sunt nominis celeberrimi Ionstoni, gens bello innata et cui nimis diu intercesserunt inimicitiae indictae et apertae odio usque ad sanguinem flagrantes cum Maxwelliis, qui huic seneschalliae (sic enim habetur) avito iure praesunt. Vallem hanc Eadgarus Scotorum rex in regnum auxiliaribus ex Anglia copiis restitutis in navatae operae praemium donavit Roberto Brus sive Brusio Clivelandiae in Eboricaensi comitatu domino, qui iuniori filio Roberto cum ipse regi Sctorum militare noluerit, cum bona regis gratia elargitus est. Ab hoc progerminarunt Brusii domini Annandiae, e quibus Robertus Brus duxit Isabellam filiam Guilielmi regis Scotorum ex filia Roberti Avenell, eius itidem filius Robertus eius nominis tertius duxit filiam Davidis comitis Huntingdoniae et Gariothae, cuius filius Robertus cognomento Nobilis, cum soboles Alexandri III Scotorum regis deficeret, iure materno regnum Scotiae vendicavit coram Edwrdo Primo Angliae rege tanquam directo et superiori domino regni Scotiae, ut Angli tradunt, vel honorario arbitro, ut Scoti volunt, sicut propinquior in gradu et sanguine regis Alexandri III et Margaretae filiae regis Norwegiae, licet ex secunda sorore genitus, qui mox iure suo cedens filio Robeto Brus comiti Carrictae et haeredibus (ex ipso loquar autographo) totum ius et clameum quod habuit vel habere potuit ad petendum regnum Scotiae concessit et remisit. Lis autem data est pro Ioanne Balliolo qui: Quod remotior in gradu descendente in prima linea proximiori in secunda linea in successione haereditatis impartibilis est praeferendus. Veruntamen Robertus comitis Carictae filius sua virtute sibi regnum tandem asseruit et posteris firmavit. Princeps qui cum rerum gestarum ornamentis eximie floruit, tum de fortuna toties adversante invicta animi fortitudine foelicissime triumphavit.

NIDISDALE

NNANDIAE ad occasum adhaeret Nidisdale arvis et pascuis non infoelix, nomine a Nido fluvio facto qui perperam Ptolemaeo Nobius pro Nodius vel Nidius concipitur, cuius appellationis sunt alii vadosi et foeculenti in Britannia fluvii, ut etiam hic Nidus. E lacu Logh Cure nascitur, ad quem Corda Selgovarum floruit, defertur primum per Sanqhuar castrum Creictonorum, qui dignitate baronum de Sanqheur et authoritate perpetuorum Nisidaliae vicecomitum diu inclyti fuerunt, deinde per Morton, quod titulum quibusdam e familia Douglasia praebuit, e qua etiam alii ad Drumlanrig suam habet mansionem ad idem flumen; cuius prope ostium Dunfreys sedet inter duos colles opidum huius tractus florentissimum, quodque suum vetus castrum ostendit. Laneis pannis conficiendis nobile, et caede Ioannis Comminii clientelis omnium inter Scotos potentissimi signatum, quem in aede sacra ne sibi viam ad regnum praecluderet gladio transfixit Robertus Brus, veniamque caedis in sacro loco perpetratae facile a Romano pontifice impetravit. Propius ostium Solway viculus antiqui nomiis Selgovarum nonnihil retinet. Ad ostium vero Caerlaverock, Ptolemaeo Carbantorigum, apponitur, munimentum inexpugnabile habitum cum rex Edwardus I flore nobilitatis Angliae stipatus obsederit et coeperit, nunc vero malefirmum baronum Maxwell domicilium, qui antiquae nobilitatis diu praefecti fuerunt limitis huius occidui, nuper adaucti nuptiis cum filia et altera haeredum comitis Morton, unde Ioannes dominus Maxwell declaratus fuit comes Morton, atque itidem cum filia et haerede Hereisii domini Toricles quam in uxorem accepit Ioannes filus secundogenitus qui inde titulum Baronis Herois accepit. Glencarn in hac etiam valle ad lacum iacet, unde Cuninghamii, de quibus suo loco, comitis titulum diu gesserunt. Haec Nidisdalia una cum Annandia bellicosum alit genus hominum, sed ob depraedationes male audierunt. Solway enim vadoso aestuario insident per quod in Angliam saepe praedabundi excurrerunt, et in quo accolae utrinque salmones quibus abundat iucundo spectaculo et hilari labore equites hastis venantur, sive mavis piscantur.
2. Cuiusmodi sunt qui has limitanea regnorum valles incolunt abactores, Ioannes Lesleus ipse Scotus et episcopus Rossensis dicet. Noctu turmatim per invia loca perque multos meandros e suis finibus exeunt. Interdiu in latibulis praestitutis equos viresque suas recreant donec eo tandem per tenebras quo volunt perveniant. Arrepta praeda, similiter noctu per circuitus et devia duntaxat ad sua redeunt. Quo quisque peritior dux per illas solitudines, anfractus, et praecipitia, media caligine et tenebris esse potest, is ut ingenio excellens maiore in honore habetur, et tanta calliditate hi valent ut rarissime praedam sibi eripi sinant, nisi canum odorisequorum ducto rectis semper vestigiis sese insequentium ab adversariis nonnunquam capiantur. Caeterum si capti sint, tanta eloquentia pollent, verborumque suavissime fluentum lenociniis, ut iudices simul et adversarios quantumvis severos, si non ad misericordiam, saltem in admirationem et commiserationem quoque vehementer permoveant.

NOVANTES, GALLOWAY

NDE vero Novantes in vallibus terram illam coluerunt quae in occidentem solem magnis spatiis procurrit, ita tamen recessibus excavata ut subinde angustetur, et in ipsa rursus extremitate laxata liberius dilateretur, unde Novantum Chersonessum nonnulli dixerunt. Hodie vero eorum regio continent Galloway, Carick, Kyle, et Cunningham.
2. Galloway medii aevi scriptoribus Latinis Gallwallia et Gallovidia ab Hibernis, qui olim occuparunt et se Gael sua lingua contracte vocant, facta appellatione. Regio passim collibus insurgit qui pecoribus pascendis quam frugibus ferendis feraciores. Incolae piscaturam exercent tam in mari circumfuso quam in rivulis et lacubus sub collibus ubique restagnantibus, e quibus sub aequinoctium autumnale incredibilem anguillarum sapidissimarum multitudinem excipulis capiunt, unde non minorem quaestum faciunt quam ex equis pumelis compacta membrorum firmitate ad labores perferendos qui hinc expetuntur. Inter hos primum se offert ad Deam flumen a Ptolemaeo memoratum qui etiamnum incolumi nomine Dee vocatur, Kirconbright portus huius orae commodissimus altera Scotia seneschalia quae etiam ad Maxwellios spectat, inde Cardines munimentum ad Fleet fluvioum asperae et aeditae rupi affixum, et firmis moenibus armatum. Iuxta Ken flumen, Ptolemaeo corrupta Iena, mare allabitur, inde Wigton portus aditu angustiore inter Blaidnoo et Cream profluentes, qui et vicecomitatus cui Agnew ex Insula praeest censetur. Comitem autem quondam habuit Archibaldum Douglas bello Gallico clarum, et hodie gratia regis Iacobi Sexti Fleming, qui ab antiquis Wigtoniae comitibus stemma deducit.
3. Prope hunc locum Leucopibiam urbem statuit Ptolemaeus, quam ubi quaeram plane nescio. Locus tamen postulat ut sit illa sedes episcopalis Niniani quam Beda Candidam Casum, Angli et Scoti eadem notione Whitherne appellitant. Quid ergo si Candidam Casam, quam Britanni dixerunt, Ptolemaeus suo more Λευκ᾿ Οἰκιδία converterit? Id est, Domicilia Candida, pro quo librarii Leucopibiam nobis obtruserunt. Hoc in loco Ninia sive Ninianus Britannus vir sanctus qui Pictos australes Christiana fide primus imbuit, Theodosio iuniore regnante, sedem habuit et ecclesiam S. Martini nomini sacratam construxit more Britonibus insolito, ut habet Beda, qui prodidit Anglos suo tempore hanc provinciam obtinuisse et multiplicitata fidelium plebe ad hanc Candidam Casam sedem episcopalem fuisse constitutam. Paulo superius angusto tramite peninsula utrinque subeunte mari terrae annectitur, quae proprie Novantum Chernossessus et Promontorium, vulgo The Mull of Galloway, id est Rostrum Gallovidiae, appellatur.
Sub hoc ad arctum sinus insulis confertus magno ambitu patet, in quem plurima undique se exonerant flumina. Primum vero ex ipso promontorii vertice Abravanus, qui suo loco paululum submotus, sic Ptolemaeo dicitur, pro Aber Ruanus, id est Ostium Ruani. Hodie enim fluvius ille Rian et lacus eo quo effunditur Logh Rian halecibus et piscibus saxatilibus admodum copiosus nominatur.
4. Gallovidia haec suos olim principes et dominos habuit, quorum primus qui annalium monumentis celebratur erat Fergusius regnante Henrico Primo in Anglia, cui pro insignibus erat leo argenteus erectus et coronatus in parma caerulea, qui post multas quas dederat turbas, eo a Malcolmo rege adactus ut filium Uchtredum obsidem dederit, et ipse rerum humanarum pertaesus habitum canonici apud S. Crucem Edenburgi susceperit. Uchtredum autem Gilbertus frater natu minor praelio coepit et, lingua excisa oculisque erutis, misere vita et patrimono spoliavit. Sed intra pauculos annos Gilberto mortuo Rolandus Uchtredi filius paternam haereditatem recuperavit, qui ex sorore Guilielmi de Morvill Scotiae constabularii Alanum dominum Gallovidiae et constabularium Scotiae progenuit, Alanus e Margareta filia Davidis comitis Huntingdoniae matremque Ioannis de Balliolo regis Scotiae, quicum Roberto Brus de regno Scotiae contendit, et e priore, ut videtur, coniuge Helenam enuptam Rogero de Quincy Anglo comiti Wintoniae, qui inde constabularius Scotiae, ut etiam Guilielmus Ferariis de Groby Rogeri illius e filia et altera haerede nepos. Sed cito sua haereditate in Scotia exciderunt Angli, ut etiam dignitate constabularii quam Cominii Buchaniae comites e filia etiam Rogeri Quincy prognati sunt consequuti, donec ad Arrolliae comites fuisset translata. Titulus autem dominorum Gallovidae Dowglasiorum familiae postea obvenit.

CARRICTA

ARRICTA sequitur pascuis laeta cui sua commoda et terra et mare affatim suppeditant. In hac Rerigonium sinum et Rerigonium opidum statuit Ptolemaeus, pro quibus Berigonium in antiquissimo Ptolemaei exemplari Romae excuso MCCCCLXXX, ut non possimus non credere fuisse quod nunc Bargeny dictum, suum habet dominum e familia Kennediorum, quae ex Hibernia regnante Roberto Brus devenit, hoc tractu nobilis, numerosa et potens. Cuius princeps comes est Cassiliae, hoc enim nomen castri est quod incolit ad Dunum flumen, cuius etiam ripae alterum habet castellum nomine Dunnur impositum, et haereditarius est huius provinciae ballivus. Haec enim cum Kyla et Cunninghamia tres Scotiae ballivatus habentur, qua qui his cum ordinaria potestate et iurisdictione praesunt ballivi vocantur, vocabulo quod medio aevo enatum, apud Graecos, Siculos, et Gallos conservatorem significat. Verum tempore superiori Carricta suos habuit comites, nam ut taceam Gilberti de Gallovidia filum cui rex Guilielmus totam Carrictam temporibus cunctis possidendum dedit, legimus Adamum de Kilconath circa MCCLXX comitem fuisse de Carrict et in bello sacro obiisse, cuius unica filia Martha Roberum Brus speciosa forma iuvenem quem inter venandum conspexerat misere deperiit, in virum accepit, et Carictae comitis titulo et possessionibus adauxit, cui peperit illa Robertum Brus Scotorum regem celeberrimum, a quo stirps regia. Titulus autem comitis Carrictae iunioribus e familia Brusiana aliquandiu relictus, postea Scotiae principibus in honorum cumulum accessit.

KYLE

NTERIUS ad hunc sinum sequitur Kyle, rerum copia praecellens, et incolis frequens. In Bedae auctario Campus Cyel et Coil dictus, ubi memoratur quod Eadbertus Nordanhumbrorum rex hunc cum aliis regionibus suo regno addiderit. Ptolemaei seculo hic innotuit Vidogara, Aire fortasse qui vicecomitatus est, emporiolumque et portus notissimus ad eiusdem nominis fluviolum. De quo nihil melius quod scribam occurrit quam hi versiculi a Ioanne Ionstono ad me missi:

Parva urbs, ast ingens animus in fortibus haeret,
Inferior nulli nobilitate virum.
Aeris e campis haurit purissima coelum,
Incubat et miti mollior aura solo.
Aeria hinc, non Aera prius, credo, illa vocata est.
Cum duris quid enim mollia iuris habent?
Infera cum superis quod si componere fas est,
Aurea fors dici debuit illa prius.

Praeter Aire flumen alii duo rivuli hanc regiunculam perfundunt, multis viculis per ripas sparsis, Lougar ad quem Crawfordi, et Cesnock ad quem Cambelli clara in hoc tractu nomina incolunt, ad cuius etiam ripam est Uchiltre castellum sedes Stewartorum e familia regia, utique Albaniae ducibus prognati, qui hinc barones de Uchiltrey, et e quibus fuit Robertus ille Stewart qui individuus principi Condaeo comes cum eo in Gallia in praelo caesus. Haereditaria ballivi dignitate huic praeest Cambell de Louden.

CUNNINGHAM

YLAE ad ortum et septentriones coniuncta Cunninghamia eidem aestuario ita incumbit ut exspatiantem eius hactenus latitudinem coerceat. Nomen vero si Latine interpreteris idem quod Regis Habitatio, unde eius amoenitatem coniicias. Hanc Irwinus irrigat qui a Kyle disterminat, ad cuius fere fontes Kilmarnock cernitur Boidiorum baronum habitatio, e quibus regnante Iacobo Tertio aulica aura Thomam ad proregis authoritatem, Robertumque eius filium ad comitis Araniae dignitatem et nuptias cum regis sorore provexerat. Verum, eadem aura mox reflante, hostes patriae iudicati, uxore etiam Roberto abducta et Iacobo Hamiltonio data, bonis in fiscum redactis, omnibus lusu quodam fortunae exciderunt, et profugi obierunt. Posteri tamen avitum baronum honorem receperunt et eodem hodie gaudent. Ad Irwini fluminis ostium Irwin burgus apponitur cum portu arenosis pulvinis ita intercluso et minus profundo ut tantum minorum navigiorum sit capax. Androssan castellum Montgomeriorum superius sinui impendet, vetusta haec et celebris inprimis familia quae Poununium castellum in bellicae virtutis testimonium ostendit, constructum ex pretio Henrici Percy cognomine Whotspurre redempti quem in praelio ad Otterburn sua manu coepit et captivum abduxit Ioannes Montgomerius. Ab Ardrossan haud procul abest Largis Norwegorum sanguine a rege Alexandro Tertio cruentatum. Unde littore inflexo Eglington castellum occurrit quod nobilium eiusdem cognominis fuit possessio a quibus ad Montgomerios devenit, qui hinc titulum comitum Eglingtoniae acceperunt. Unde autem hoc cognomen non facile quis dixerit, scio e Normannia in Angliam advenisse variasque fuisse euisdem nominis familias, sed ea in Essexia, e qua Thomas Montgomery ordinis Georgiani eques, regnante Edwardo Quarto, insignia ab his parum variata gestavit. Caeterum praenobilis haec gens late est diffusa, atque ex illis de Gevan fuit Gabriel ille Lorgaeus comes Montgomeriae dictus, Scoticorum stipatorum (quos in suum et successorum praesidium Carolus Quintus rex Galliarum in fidei ipsorum et suae benevolentiae testimonium intituit) praefectus, qui in hastiludio Henricum Secundum Galliarum regem aperta forte casside hastae fragmine per oculum in cerebrum penetrante intremit, posteaque in civili illo quo Gallia flagravit bello, dum a reformatae religionis professoribus staret, interceptus et securi percussus. Numerosior tamen hoc in tractu Cunnnghamiorum gens habetur, cuius princeps est Glencarniae comes qui ad Kilmauris habitat, originem ex Anglia repetit, et ab Anglo qui cum caeteris Thomam archiepiscopum Cantuariensem occidit, quam vere nescio, probabili fortasse coniectura arrepta ex pallio archiepiscopali quod in clypeo gestant gentilitio.

GLOTA INSULA sive ARRAN

N conspectu Cunninghamiae inter complures alias insulas eminet Glota insula ab Antonino memorato in ipso Glotae sive Clyidae fluminis aestuario, hodie Arran ab eiusdem nominis castro. Interius tota montium prominentia assurgit, ad quorum radices iuxta littora percolitur. Haec primum quem legi comitem habuit Robertum Boidium, cuius uxorem et una comitatum Boidio profugo Iacobus Hamilton, ut modo dixi, accepit, et eodem posteri gavisi sunt, nisi quod nuper Iacobus Stewart tutor datus Iacobo Hamiltonio comiti Arraniae mentis impoti iure tutelari hunc titulum accepit.
2. Huic vicina est Buthe e sacra cellula quam Brendanus posuit (sic enim cellula Scotice dicitur), cui e Stewartorum familia praeest vicecomes. In hac Rothesay est castrum quod ducatus titulum primogenito regis Scotiae filio praebet qui princeps Scotiae, dux Rothesaiae et Scotiae seneschallus natus, ex quo rex Robertus III Davidem filium suum primogenitum Rothesaiae ducem investivit, qui primus in Scotia ducis honore exornatus. Quo etiam titulo Maria regina Henricum dominum Darley priusquam in maritum assumpserat honoravit. Inde Hellan olim Hellan Leneow, id est, ut interpretatur Ioannes Fordonus, Sanctorum Insula, et Hellan Tinoc, id est Insula Porcorum, in eodem sinu cum aliis obscurioris notae insulis quam plurimis conspiciuntur.

DAMNII, CLUYDSDALE, &c.

OST Novantes interius ad Glottam sive Cluidam flumen et longius ad ipsum orientalem oceanum habitarunt olim Damnii. Si quid ego video (nam in rebus tam e memoria nostra remotis et tam spissa caligine quis certum viderit?) in Cluydsdale, baronia Renfraw, Lenoxia, Strinelinia, Mentheth, et Fifa.
2. Prope Cluidae fontes in Crawford Moore inter tesqua auri ramenta post vehementiores pluvias a rusticis reperta opulentam spem iam diu fecerunt, sed nostro maxime tempore ex quo Beamisus Bulmer aurifodinam hic invenire magno conatu susceperit. Certe azurum sine ullo fere labore quotidie eruitur. Crawfordiae autem castro una cum Crawfordiae comitis titulo a rege Roberto Secundo donatus erat Iacobus Lindesay qui singulari cum barone Welles Anglo certamine magnam fortitudinis laudem retulit. Lindseiorum egregia in patriam extiterunt merita et nobilitas sane antiqua, ex quo Guilielmus Lindesay duxit unam haeredum Guilielmi de Lancaster domini Kandaliae in Anglia, cuius abneptis in Conciacam Galliae familiam longe honoratissimam fuit elocata. A fontibus Cluida in boream per aedes baronis Somervill eluctatus, Duglas sive Douglas flumen ab occasu a nigricante et subviridi aqua dictum suscipit, qui nomen suum et valli per quam defluit Douglasdale dictam, et in ea castro Douglas communicat, quod illud itidem familiae Douglassorum impertiit. Familia haec, quae sane pervetusta, maxime inclaruit ex quo Iacobus Douglas regi Roberto Brus regnum vendicanti extremis temporibus singulari animi fortitudine et prudentia semper praesto adfuerit coniunctissimus, et cui cor suum Robertus ile mandavat, ut votum solveret, Hierosolymas deferendum. In cuius memoriam cor humanum in ipsorum clypeum Douglasii inseruerunt. Ex illo tempore in tantam potentiam et amplitudinem excrevit, postquam David Secundus Guilielmum Douglasiae comitem creaverat ut ipsis etiam regibus fuerit formidolosa, uno enim fere tempore quinque comites habuerit, scilicet huius Douglassiae, Angusiae, Ormondiae, Wigtoniae, Moraviae, et Mortoniae, e quibus comes Wigtoniae titulum ducis Turunum a Gallorum rege Carolo Septimo bellica virtute promeruit, et uni et alteri comitum Douglassiae, qui ipsi haeredes, reliquit.
3. Supra confluentes Douglasii et Cluidae est Lanric vicecomitum Hamiltoniorum haereditarius qui nomen debent castro Hamilton, quod situm superius ad Cluidae ripam in loco fertili et peramoeno, sed originem ex Anglia, ut ipsi ferunt, Anglo cuidam cognomine Hampton qui Roberti Brus partes sequutus latifundia hoc tractu ab eo accepit. Magnum autem opum incrementum accessit Iacobi Tertii benignitate qui sororem suam primogenitam Boidio abreptam cum comitatu Arraniae Iacobo Hamiltonio in uxorem dedit, honorum vero per ordines regni qui Iacobum Hamiltonium eius e filio nepotem Iacobo Quinto demortuo Scotiae proregem dixerunt, quem et Henricus Secundus Galliarum rex Castri Heraldi in Pictonibus ducem salutavit, nec non per Iacobum Sextum qui eius filium Ioannem novo titulo et Scotis non prius usitato marchionem Hamiltoniae creavit.
4. Glotta sive Cluida hinc per Bothwell, quae suos iactat comites Ioannem Ramsey, qui apud Iacobum Tertium nimia fuit potentia, sed sibi et regi exitiosa, et Hepburnos de quibus antea, et mox prono alveo Glascow interfluit, olim sedem episcopalem, sed diu neglectam donec rex Guilielmus restituerit, Nunc vero archiepiscopalem, et academiam quam pio instituto anno CIƆCCCCLIIII Turnbullus episcopus extructo collegio instituit. Celeberrimum hoc est huius tractus emporium amoeno situ et pomiferis arboribus laudatum, pontemque octo arcubus innixum habet perpulchrum. De quo Ioannes Ionstonus:

Non te pontificum luxus, non insula tantum
Ornavit, diri quae tibi caussa mali,
Glottiadae quantum decorant te, Glascua, Musae,
Quae celsum attollunt clara sub astra caput.
Glotta decus rerum, piscosis nobilis undis,
Finitimi recreat iugera lata soli.
Ast Glottae decus, et vicinis gloria terris,
Glascua foecundat flumine cuncta suo.

5. Ad Glottae ripam citeriorem sita est baronia de Reinfraw a primario opido dicta, quae Ptolemaei Randuara vidatur, ad Cathcart fluvium, qui sui incolam habet eiusdem nominis priscae nobilitatis baronem de Cathcart, cui vicina sunt (eximia etenim est haec provinciola nobilitatis altrix) Cruikston sedes quondam dominorum de Darley iure coniugali ad Leviniae sive Lenoxiae comites devenit, unde Henricus pater regis Iacobi VI dominus de Darley dictus; Halkead baronum de Ros ex Anglica origine, utique a Roberto illo Roos de Warke genus trahunt, qui olim relicta Anglia fidem regis Scotorum sequutus; Pasletum vulgo Paslay monasterium quondam celebre ab Alexandro eius nomine secundo Scotiae seneschallo fundatum, quod templi splendore et apparatu paucis cessit. Nunc habitationem et baronis titulum benignitae regis Iacobi Sexti Claudio Hamiltoni filio minori ducis Castri Heraldi praebet; et Sempill, cuius dominus baro Sempill iure antiquo huius baroniae est vicecomes. Sed titulus baronis de Reinfraw ad Scotiae principem peculiari iure spectare legimus.

LENNOX

D alteram Cluidae ripam supra Glascow, Lennoxia sive Levinia in septentriones longius procurrit inter montium conglomerationes, nomen sortita a Levino flumine, quod Ptolemaeo Lelanonius, in Cluidam influit e lacu Lomundo, qui sub montibus hic se explicat, in longitudine XX millia passuum et VIII in latitudine, admodum piscosus. Sed maxime peculiari sub pisce (pollac vocant) insulisque confertus, de quibus fabellae apud vulgus hominum invaluerunt plurimae. Insulam vero hic functuantem in quaestionem vocare non libet, cum nihil prohibet corpus levius et pumicosum aquae innatare, et Plinius scribit in lacu Vadimonis insulas herbidas iunco et arundine tectas fluitare. Viderint autem illi qui propius huius loci naturam norunt an hoc Nechami nostri antiquum distichon sit verum,

Ditatur fluviis Albania, saxea ligna
Dat Lomund multa frigitate potens.

2. In margine lacus circumquaque sunt piscatorum casulae, sed nihil plane memoria dignum prater Kilmoronoc elegantes comitis Cassiliensis aedes ad partem orientalem, quae iucundissimo in lacum fruuntur prospectu. Ubi autem Levinus e lacu in Cluidam se exonerat interponitur Alcluid, sic veteres dixerunt. Beda nescio quorum lingua Petram Cluid significasse notat. Certe Arcluid supra Cluidam Britannice significat, et cluid veteri Anglorum lingua petram significavit. Posteri Dunbritton, id est, Britannorum Opidum, et corrupti metathesi quadam Dunbarton vocarunt, eo quod Britanni diutissime contra Scotos, Pictos et Saxones tenuerint. Est enim propugnaculum sive castrum et natura et situ totius Scotiae munitissimum ad ipsos flumen confluentes in herbida planitie rupi confragosae et bicipiti affixum, in cuius altero vertice specula eminet, in altero, qui humilior, crebra surgunt propugnacula. Inter duos hos vertices ad latus septentrionale ascensum habet unicum vix singulis pervium, gradibus magno labore per obliquam rupem excisis. Pro fossis sunt ad occasum Levinus, ad meridiem Cluida, ad orientem coenosa planities quae oceani aestu accedente aquis tota integitur, ad septentriones ipso acclivi situ tutissimum. Hoc loci ingenio et sua virtute nonnullae reliquiae Briannorum qui (ut scribit Gildas) in montanis collibus minacibus, praeruptis, vallatis, densissimis, saltibus, marinisque rupibus perfugium compararunt, hic se a decessu Romanorum per annos trecentos inter medios hostes defensarunt. Nam Bedae tempore civitas (ut ipse scribit) Britannorum erat munitissima. Sed anno DCCLVI Eadbertus rex Nordanhumbrorum et Oengus rex Pictorum iunctis viribus circumcluserunt et rebus desperatis in conditionem receperunt. Ab hoc regio circumsita vicecomitatus de Dunbarton dicitur, et comites Lennoxiae vicecomites natos diu agnovit.
3. Quod ad ipsos Lennoxiae comites spectat, ut vetustiores omittam, Duncanus quidam Lennoxiae comes erat regnante Roberto Secundo, qui filiabus sollummodo relictis diem obiit. Quarum alteram duxit Alanus Stewart, cui genus a Roberto filio natu minori Walteri eius nominis secundi, magni Scotiae seneschalli, et fratre Alexandri Stewart secundi, a quo stirps regia Scotorum. Ex honorario enim munere seneschalli regni, utique qui regiis proventibus praefuit et stewart lingua vulgari vocatur, cognomen illustrissimae huic familiae inditum erat. Alano illi natus erat Ioannes comes Lennoxiae, et Robertus qui turmae Scotorum quam Carolus Sextus rex Galliarum, ut aliquam gratiam Scoticae genti praeclare de regno Galliae sua fortitudine meritae reponeret primus conscripsit, praefuit, dominio de Aubigny in Arvernis ab eodem virtutis ergo donatus, Ioanni filius erat Matthaeus comes Lennoxiae qui duxit filiam Iacobi Hamiltonii e Mariona filia Iacobi Secundi regis, e qua suscepit Ioannem Lennoxiae comitem qui dum ad regem Iacobum Quintum a Douglasiis et Hamiltoniis liberandum arma sumeret, ab avunculo Arraniae comite fuit occisus. Ioanne procreatus erat Matthaeus comes Lennoxiae, qui varie agitatus in Gallia et Scotia, fortunam in Anglia mitiorem expertus gratia Henrici Octavi, quum neptim e sorore illi in matrimonium dedit cum latifundiis. Ex hoc foelici coniugio progeniti Henricus et Carolus, Henrico ex Mariae Scotiae regina Iacobus Sextus rex Britanniae propitio numinis aeterni favore auspiciis natus est foelicissimis ad orbem Britannicum inter se ut a reliquo orbe ante divisum in unum imperii corpus colligandum, et ad aeternam securitatem (ut speramus et comprecamur) nostris posteris et posterorum nostrorum posteris infinitis seculorum continuationibus firmissime fundandam. Carolo autem nata filia unica Arbella quae supra sexum ita in optimarum literarum studia est amplexa, ut ad veram virtutem summa cum laude sibi profuerint et cum prisci seculi foeminis sit conferenda. Carolo autem defuncto, postquam comitatus Lennoxiae qui illi fuit in feudem assignatus, sive de quo fuit infeofatus, authoritate parlamentaria anno MDLXXIX revocaretur, et Robertus eius patruus episcopus Cathanesiae tantisper hunc titulum gessisset pro quo Marchiae comitis honorem a rege accepit. Contulit rex Iacobus Esmaeo Stewart, filio Ioannis domini Aubigni et fratris secundi Matthaei quem dixi comitis Lennoxiae, titulum ducatus Lennoxiae, quo eius filius Lodovicus hodie fruitur. A Caroli enim Sexti temporibus ex hac stirpe fuerunt domini de Aubigny in Gallia, Robertus ille quem dixi et Bernardus sive Eberardus sub Carolo VIII et Lodovico XII posteris a Iovio cum praeconio narratus ob res fortissime in bello Neapolitano gestas, comes fidissimus Henrico Septimo cum Angliam adiret, qui pro symbolo usus erat leone inter fibulas cum inscriptione DISTANTIA IUNGIT, quod euis opera regna Galliae et Scotiae tanto intervallo seiuncta arctore amicitiae foedere conungerentur, ut Robertus Stewart dominus D’Aubigny ex eadem stirpe quo mareschallus Galliae sub Lodovico Undecimo eadem de caussa usus est insignibus regiis Galliae cum aureis fibulis in lymbo rubeo circumpositis, quae eadem Lennoxiae comites et duces iam inde gestarunt.

STIRLING SHIRIFDOME

ENNOXIAE ad ortum aestivalem conterminus est ager Sterlinensis, nomine a primario opido assumpto, soli ubertate et nobilium frequentia nulli Scotiae provinciae secunda. Hic illud angustum est terrae spatium quo Golotta et Bodotria sive Dunbritton Frith et Edenborough Frith (ut ad nostra tempora loquar) diversi maris aestu longius invecti ne invicem pertingant dirimuntur. Quod Iulius Agricola qui cum et ulterius penetravit primus observavit, et hoc interstitium praesidiis firmavit ita ut omnis ceterior Britaniae pars a Romanis tunc teneretur, hostibus velut in aliam insulam submotis, ut recte iudicarit Tacitus non alium Britanniae quaerendum terminum. Nec ulterius sane subsequenti tempore virtus exercituum et gloria Romani nominis, quae vix sisti poterant, limites imperii hac in parte promovit, licet incursionibus subinde infestaverit. Sed post hanc gloriosam Agricolae expeditionem, ipso revocato, Britannia, ut ait Tacitus, missa, nec huc usque retenta. Nam Britanni Caledonii ad Tinam usque flumen Romanos repulerunt, adeo ut Hadrianus, qui Britanniam anno plus minus quadragesimo post adiit et multa in ea correxit, non ulterius processerit, sed iusserit ut deus Terminus, qui nulli cedere solitus, ipsi Hadriano ex hoc loco, perinde ut in Oriente cis Euphratem retrorsus cederet. Unde illud beati Augustini, Deus terminus, qui non cessit Iovi, cessit Hadriani voluntati, cessit Iuliani temeritati, cessit Ioviani necessitati. Usque adeo ut Hadrianus satis habuerit inter Tinam et Escam flumina murum cespititium ducere centum millia passuum citra Bodotriam ad austrum. Verum Antoninus Pius, qui ab Hadriano adoptatus, in euis nomen transiit, dictus Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, ductu Lolli Urbici quem legatum huc miserat, barbaros iterum trans Bodotriam alio, ut habet Capitolinus, cespititio muro, scilicet ab illo Hadriani, submovit. Quem hoc in loco de quo agimus ductum fuisse (et non a Severo, ut vulgo creditum) non alios advocabo testes quam duas antiquas inscriptiones hic effosas, quarum altera ad Cadir parieti domus infixa docet legionem Secundam Augustam per tria millia passuum et amplius, altera iam in aedibus comitis marescalli ad Dunotyr, quae innuit vexillationem legionis Vicesimae Victricis per III millia passuum murum duxisse. Sed habe ipsas ut Servatius Rihielius nobilis Silesius, qui has regiones curiose observavit, mihi descripsit:

IMP. CAESARI
T. AELIO. HADRI-
ANO ANTONINO.
AVG. PIO. P. P.
VEXILLATIO
LEG. XX. VA. VIC. F.
PER. MIL. P. III
IMP. CAES. TIT. IO AELIO
HADRIANO ANTONIN.
AVG. PIO. PP. LEG. II. AVG.
PER. M. P. III. D. CIXVIS.

2. Ad Cadir, ubi haec posterior extat, etiam alter ostenditur lapis in quo intra coronam lauream duabus victoriolis sustentata legitur:

LEG.
II
AVG.
FEC.

Et in pago (Miniabruch dicta) ex domo ministra translata est haec inscriptio in nobilis domum quae ibidem exaedificatur:

D. M.
C. IVLI.
MARCELLINI
PRAEF.
COH. I. HAMIOR.

Cum autem barbari imperante Commodo hunc murum transgressi multa vastassent, Severus Hadriani murum, utiam diximus, restauravit. Postea tamen regionem interiectam in suam potestatem redegerunt rursus Romani. Nam Carausium sub Dioclesiano refirmasse hunc murum et septem castellis communivisse tradit Ninius. Postremo hunc locum munierunt Romani Theodosio iuniore imperante ductu Gallionis Ravennatis. Fecerunt autem, inquit Beda, ex cespitibus murum non tam lapidibus quam cespitibus construentes, utpote nullum tanti operis artificem habentes, ad nihil utilem inter duo freta vel sinus maris per millia passuum plurima. Ut ubi aquarum munitio deerat, ibi praesidio valli fines suos ab hostium irruptione defenderent. Cuius operis ibidem facti, id est, valli latissimi et altissimi, usque hodie certissima vestigia cernere licet. Incoepit hic murus, ut hodie ferunt Scoti, ad Avenum flumen qui Edenburrough Frith subit et, transito Carrone fluviolo, ad Dunbritton pertingit. Beda autem, ut modo dictum, incipere dicit in loco Penvael, i. e. Pictorum lingua Caput Valli, Britannorum Pengual, Anglorum Penwalton, Scotorum Evall, quae omnia proculdubio a Latinorum vallo deducta, locumque illum duorum fere millium spatio abesse ab Abercurnig sive Abercurning. Desinit autem vulgi opinione ad Kirk Patrick, natale solum S. Patricii Hibernicorum apostoli, iuxta Cluidam, secundam Bedam ad Alcluid, secundum Ninium ad civitatem Pen Alcloyt, quae eadem videantur. Vocatur autem murus isto vulgo Grahams Dyke vel a Grahamo Scoto bellicoso cuius virtus in eo perrumpendo imprimis eminuit, vel a Grampio monte ad cuius radices visitur. Qui Rotam Temporum scripsit murum de Abercorneth appellat, i. e. Ostii Corneth fluminis, ubi Bedae seculo monasterium celebre in regione, ut ille prodidit, Anglorum, sed in vicinia freti quod Anglorum terras Pictorumque tunc determinavit. Proxime hunc murum cespititium sive vallum qua Carron fluvius Sterlingensem hunc agrum secat, ad laevam duo tumuli aggesti cernuntur, quod Duni Pacis, et ad duo fere millia passuum inferius antiqua est substructio rotunda XXIIII cubitos alta XIII lata, in summo aperta, sine calce ex asperis saxis ita conformata, superiori lapidis parte in inferiorem inserta, ut totum opus in arcum surgens mutuo complexu se sustineat. Hanc alii dei Terimini templum, alii Arthurs Oven, qui quicquid magnificum ad Arthurum referunt, alii Iulius Hoff vocant et a Iulio Caesare constructam opinantur. Ego autem a Iulio Agricola potius opinarer qui hanc partem praemunivit, nisi Ninius iam docuisset a Carausio in arcum triumphalem erectam fuisse. Ille enim (scribit Ninius) ad ripam Caruni domum rotundam politis lapidibus fornicem triumphalem in victorae memoriam erigens construxit, murumque reaedificavit et septem castellis munivit. Medio spatio inter Dunos Pacis et hanc substructionem ad dextram Carronis ripam antiquae urbeculae confusa etiamnum cernitur facies, ubi olim navium fuisse stationem vulgus credit, qui Camelot vocant celebri in Arthuri fabella nomine, et Camalodunum fuisse a Tacito memoratum frustra contendunt ex Caronis fluminis subterlabentis nomine. Coria Damniorum, cuius meminit Ptolemaeus, potius videatur. Nunc habe quod de hoc Romani imperii limite ad Carronem cecinit optimus ille poeta Georgius Buchananus:

Roma securigeris praetendit moenia Scotis,
Hic, spe progressus posita, Caronnis ad undam
Terminus Ausonii signat divortia regni.

3. In hoc agro Sterlingensi ad orientalem partem cernitur castrum Callendar baronum de Levingston. Familiaque baronum Fleming prope habitat ad Cumbernald quod acceptum ferunt regi Roberto Brus ob operam fortiter et fideliter in patria tuenda praestitam, unde etiam honorem haereditarium camerarii Scotiae sunt consequuti. Nuperrime etiam regis Iacobi Sexti gratia comitis titulum in hanc familiam intulit, cum Ioannem baronem Fleming Wigtoniae comitem creaverit. In vicinia est Ephingston, quae suos etiam habet barones, eo dignitatis a rege Iacobo Quarto evectos, et qua Fortha meandris suis tortuosus volvitur et pontis patiens Sterlinium, vulgo Strivelin et Sterlin Borrough, adsidet, ubi in supercilio rupis praecipitis arx regia eminet firmissima, quam rex Iacobus Sextus novis aedificiis exornavit, cuique diu praefuerunt ut castellani domini de Ereskin, quibus principium Scotiae, dum minori sunt aetate, cura et custodia subinde fuit demandata. Quod quidam monetam probam Angliae quae sterling money dicitur, hinc denominatum velunt, frustra sunt. A Germanis enim quos Angli Esterlings ab orientali situ vocarunt, facta est appellatio, quos Ioannes rex Angliae ad argentum in suam puritatem redigendum primus evocavit, et eiusmodi nummis Esterlings in antiquis scriptis semper concipiuntur. De Sterlini autem quae cecinit Ioannes Ionstonus caetera supplebunt:

Regia sublimis celsa despecat ab arce
Pendula sub biferis moenia structa iugis.
Regum augusta parens, regnum nutricula natis,
Hinc sibi regifico nomine tota placet.
Hospita sed cuivis quovis sub nomine, amicus
Sive se seu non es, hospes an hostis item.
Pro lucro cedit damnum. Discordia tristis
Heu quoties procerum sanguine tinxit humum!
Hoc uno infelix, at felix caetera nusquam
Laetior aut caeli frons geniusve soli.

4. Circiter duo hinc milliaria Banoc amnis praealtis utrinque ripis hieme rapidus Fortham petit celeberrimus victoria Scotorum si qua alia clarissima, Edwardo Secundo Angliae fugato, qui navicula saluti trepidus consuluit et, instructissimo quem Anglia ante emisit exercitu virtute regis Roberti Brus fuso, adeo ut uno et altero post anno Angli in Scotos vexilla non sustulerint. Ager autem vicinus infamis caede Iacobi Tertii quem quidam Scotiae proceres armato in filium patre hic peremerunt, nescio an sua vel ipsorum culpa, exemplo sane pessimo. Circa Sterlinum Alaunam statuere videtur Ptolemaeus quae vel ad Alon rivulum qui Fortham hic illabitur, vel ad Alway Ereskinorum aedes, qui hereditarii huius agri extra burgum sunt vicecomites. Comitis autem Sterlinii titulo neminem hactenus legi insignitum.

CALEDONIA

UICQUID Britannia ultra Grahames Dike sive murum Antonii Pii quem modo dixi ad septentriones protenditur et utrinque prominet, Caledonia Tacito, ut eius incolae Britanni Caledoniam incolentes vocantur. Ptolemaeus in multas nationes distribuit, scilicet Caledonios, Epidios, Vacomagos, &c. Qui omnes postea quod pingendi corpora ritum retinerent, a Romanis et provincialibus Picti fuerunt denominati, ab Ammiano Marcellino in duas gentes divisi, Dicaledonas et Vecturiones, de quibus iam antea dictum. Caterum in Caledoniorum nomen omnes apud classicos authores abierunt, quos sic dictos existimarim a kaled Britannico quod durum sonat, et multitudinis numero kaledion parit, unde Caldedonii, id est homines duri, asperi, inculti, et agrestiores, quales maxima ex parte septentionales habentur, qui ex coeli regione sunt truciores, et ex sanguinis abundantia audaciores. Accedit etiam ad coeli positionem terrae ratio, quae tota horridis et confragosis montibus attolitur: montanos certe duros robustosque esse agnoscunt omnes. Quod tamen e Pacuvio Varro habet, Caledonia altrix exuberantium corporum virum, de illa Epiri regione, quam de hac nostra, intelligere malim, licet et suo iure et nostra hoc sibi elogium vindicet. Inter hos Sylva erat Caledonio, Lucio Floro Saltus Caledonius, in immensum spatium diffusa, procerisque arboribus invia, et Grampio monte, nunc Grantzbaine, id est Mons Incurvus, divisa. In Caledonia Ulyssem appulsum, inquit Solinus, manifestat ara Graecis literis inscripta voto. At in Ulyssis potius honorem quam ab ipso Ulysse positam ego iudicarim. Ursos etiam Caledonios meminit Martialis in illo versu:

Nuda Caledonio sic pectora praebuit urso.

Plutarchus etiam e Britannia ursos Romam advectos fuisse, cumque admiratione suspectos scripsit, cum tamen a multis seculis nullos progenuerit Britannia. Quodnam fuerit illud Caledonium monstrum de quo Claudianus Caledonio velata Britannia monstro plane nescio. Tauros certe sylvestres candidos et dense instar leonum iubatos olim aluit plurimos, hodie autem paucos, illoque admodum truculentos, feros, et ab humano genere adeo alienos ut abhorreant ad aliquod tempus quacunque homines vel manibus contractaverint aut halitu perflaverint, canumque impetus omnino contemnunt, licet Scoticorum canum ferocitatem Roma olim ita admirata sit ut ferreis caveis putarit advectos. Caeterum hoc Caledoniorum vocabulum ita apud Romanos scriptores invaluit ut pro Britannia universa et omnibus Britanniae sylvis usuparint. Hinc. L. Florus Caesarem Britannos in Caledonias sylvas sequutum prodit, quas ille tamen nunquam vidit. Hinc Valerius Flaccus ad Vespasianum:

Caledonius postquam tua carbasa vexit
Oceanus,

pro Britannico oceano. Hinc de Vectio Volano Britanniae sub Vitellii tempus propraetore ad Crispinum filium cecinit Statius:

Quanta Caledonios attollet gloria campos,
Cum tibi longaevus referet trucis incola terra,
Hic suetus dare iura parens, hoc cespite turmas
Affari, ille dedit, cinxitque haec moenia fossa,
Belligeris haec dona deis, haec tela dicavit,
Cernis adhuc titulos, hunc ipse vacantibus armis
Induit, hunc regi rapuit thoraca Britanno.

2. Sed in his ut in aliis, crescit in immensum facunda licentia vatum. Nec enim Caesar nec Volanus vel Caledonios noverunt. Plinii aetate (ut ipse testatur) triginta prope annis a Claudio, Britanniae notitiam non ultra vicinitatem Caledoniae sylvae Romana arma propagarant. Iulius enim Agricola sub Domitiano primus Caledoniam intravit, cui Galgacus tunc profuit (Galuac ap Liennauc Triadum Libro inter tres Britanniae heroas appellatur), vir animo ingenti validoque, qui fusa legione IX magno animi ardore, cum Romanis concurrit acerrimeque patriam defendit, donec fortuna potius quam virtus desereret. Tunc enim (ut inquit ille) septentrionales hi Britanni et libertatis et terrarum extremi fuerunt. Extremi sane huius insulae, ut Catullus Britannos ultimos orbis dixit illo ad Furium versu:

Caesaris visens monumenta magni
Gallicum Rhenum, horribiles et ulti-
mosque Britannos.

Severi aetate, ut est apud Xiphilinum, Argetecoxus regulus hoc in tractu regnavit, cuius uxor a Iulia Augusta convitiis ut adultera exagitata libere respondit, Nos Britannicae cum optimis viris consuetudinem habemus, at vos Romanas perditissimas quisque occulte constuprat.

FIFE

N hac ampla Caledoniorum regione post Sterlinensem agrum de quo postremo dictum, et duas minoris notae praefecturas sive vicecomitatus Clackmans, cui eques dictus se Carss, et Kinross, cui Mortonii comites vicecomites praesunt, spectatissima peninsula Fife quasi cuneata inter duo aestuaria Fortham et Taum in ortum longius procurrit. Terra fruges et pabula carbonesque fossiles benigne profundit, mare praeter alios pisces ostrea et conchilia affatim producit, et littora consita opidulis quae strenuis abundant nautis. In australi huius latere ad Fortham primum occasum versus apparet Culros, nova baronia Ioannis Covil, inde eminet Dunfermling monasterium olim celebre regis Malcolmi Tertii opus et tumulus. Nunc autem comitis nomen et honorem Alexandro Seton viro prudentissimo praebet, quam a barone de Fivy Iacobus rex Britanniarum in comitem Dunfermling et regni Scotiae cancellarium iampridem merito extulit. Inde Kinghorn aestuario adsidet a quo comitis titulum et honorem regis Iacobi Sexti beneficio Patricius Lion baro Glamys nuper accepit. Postea Disert est in littore acclivi situ, unde ericetum eius nominis se pandit, ubi locus satis amplus quem Carbonum Aream vocant terreno bitumine abundat et partim non sine incolarum damno ardet. Cui adiacet Ravinsheuch, id est Covorum Collis Praeruptis, baronum de S. Claro sive Seincler habitatio. Supra Levinus flumen in Fortham se condit, qui e lacu Levino (in quo arx Douglasaiorum nunc Mortoniae comitum) effusus, ad ostium Wemmis castrum habet, sedem nobilis eiusdem cognominis familiae quam baronis dignitate nuper Iacobus Sextus adauxit. Hinc littus sinuoso tractu ad Fifness, id est Fifae Promontorium sive Nasus, reducitur. Supra S. Andrae urbs archiepiscopalis apertum oceanum prospectat, antiquior loci appellatio, ut habent schidae antiquae, Regimund, i. e. Mons S. Reguli, in quibus legitur Oengus sive Ungus rex Pictorum Deo et S. Andreae dedit ut esset caput et mater omnium ecclesiarum in regno Pictorum. Iamque episcopalis cathedra hic posita, cuius episcopi ut reliqui regni Scotiae ab archiepiscopo Eboracensi sacrati et confirmati fuerunt donec Iacobo Tertio intercedente propter crebra inter Scotos et Anglos bella Sixtus Quartus pontifex Romanus episcopum S. Andreae totius Scotiae primatem et metropolitanum constituerit, eumque et successiores ad imitationem metropolitani Cantuariensis hisce verbis astrinxerit pontifex Innocentius Octavus: In concernentibus archiepiscopalia, primatiae et huiusmodi legationis officia, iura, et eorum liberum exercitium honores, onera, et emolumenta observent, teneant firmiter, et involabiliter studeant perimplere laudabiles consuetudines inclytae metropolitanae ecclesiae Cantuariensis cuius praesul regni Angliae legatus existit, &c. Antea tamen Laurentius Lundoris et Richardus Corvellus legum doctores bonas literas hic publice professi academiae fundamenta iecerunt, quae foelici literatorum proventu tribus collegiis, et in illis regiis professoribus iam celeberrima. In cuius laudem Ioannes Ionstonus regius ibidem sacrarum literarum professor cecinit:

FANUM REGULI sive ANDREAPOLIAS

Imminet oceano, paribus descripta viarum
Limitibus, pingui quam bene septa solo!
Magnificis opibus staret dum gloria prisca
Pontificum. Hic fulsit pontificalis apex.
Musarum ostentat surrecta palatia coelo,
Delicias hominum, deliciasque deum.
Huc nemus umbriferum Phoebi Nymphaeque sorores
Candida quas inter praenitet Uranie.
Quae me longinquis redeuntem Teutonis oris
Suscipit, excelso collocat inque gradu.
Urbs nimium foelix Musarum si bona nosset
Munera, et aeterii regna beata Dei.
Pelle malas pestes urbe, et quae noxia Musis,
Alme Deus, coeant Pax Pietasque simul.

2. Eden sive Ethan fluviolus iuxta mari se immiscet qui exortus prope Falkland olim comitum Fifensium, nunc regium secessum ad venandi voluptates percommode situm, sub perpetuo collium dorso qui hanc regionem mediam intersecant per Struthers ab arudineto ita dictum, castrum baronum Lindsey et Cuprum burgum insignem, ubi vicecomes ius dicit. De quo ille idem Ioannes Ionstonus:

CUPRUM FIFAE

Arva inter nemorisque umbras et pascua laeta
Leve fluens vitreis labitur Eden aquis.
Huc venias si quis Gallorum a finibus hospes,
Gallica se hic iterum forte videre putet.
Anne etiam ingenium hinc et fervida pectora traxit?
An potius patriis hauserit illa focis?

3. Inversa iam littorum fronte ad septentiones, ad Taum aestuarium floruerunt olim duo egregia monasteria, Belmerinoch ab Ermengerda regina uxore regis Guilielmi, filia vicecomitis de Bellomonte in Gallia extructum, quod nunc suo barone Iacobo Elphinston gaudet, et Ludoris a Davide Huntingdoniae comite inter sylvas constructum, et hodie Patricii Leslye baronia, quibus intersidet Banbrich comitis Rothusii sive Rothes instar castri firmata habitatio. Sed de Fifa opidis littoralibus habe iam haec si placeant Ioannis Ionstoni carmina:

Oppida sic toto sunt sparsa in littore ut unum
Dixeris, inque uno plurima iuncta eadem
Littore quot curvo Forthae volvuntur arenae,
Quotque undis refluo tunditur ora salo.
Pene tot hic cernas instratum puppibus aequor,
Urbibus et crebris pene tot ora hominum.
Cuncta operis intenta domus, foeda otia nescit:
Sedula cura domi, sedula cura foris.
Quae maria et quas non terras animosa iuventus
Ah! fragili fidens audet adire trabe?
Auxit opes virtus, virtuti dura pericla
Iuncta etiam lucro damna fuere suo.
Quae fecere viris animos, cultumque dedere,
Magnanimis prosunt damna, pericla, labor.

4. Praefuit huic provinciae, ut reliquis huius regni, olim thanus, id est antiqua Anglorum lingua regis minister, ut etiam hodie Danica, sed Malcolmus Canmore Macduffum, qui antea erat thanus Fifae, primum haereditarium comitem Fifae constituit, et de se optime merito concessit ut eius posteri regem coronandum in cathedra locarent, in exercitu regio primam aciem ductarent, et caedem fortuitam nobilis vel plebeii ab ipsis patratam data pecunia redimerent. Extatque haud procul a Lundoris crux lapidea quae pro limite inter Fifam et Strathern barbaris versiculis inscripta, quae asyli quoddam ius habuit ut homicida qui intra nonum cognationis gradum Mac-Duffo Fifae comiti coniunctus, si ad hanc crucem accederet, vaccasque novem cum iuvenca daret, homicidii absolveretur. Quando eius posteri hoc titulo exciderunt mihi minime compertum. Regem autem Davidem II hunc comitatum Guilielmo Ramsay cum singulis immunitatibus et lege quae vocatur Clan Mac-Duff donasse ex regni archivis constat, et gentem Wemesianam, Douglassiam, maximamque tribum Clan Hatan, cuius princeps Mac-Intoskech ab his profluxisse pro certo habetur. Meque docuit in suis de verborum significationibus clarissimus et eruditissimus Ioannes Skene clericus registri Scotiae quod Isabella filia et haeres Duncani comitis Fifae comitatum Fifensem certis quibusdam legibus Roberto Tertio Scotorum regi in usum Roberti Stewart comitis Menteith concessit, qui postea dux Albaniae regnandi cupiditate perditissime flagrans Davidem regis primogenitum fame malorum extrema miserrime confecit. Sed eius filius Murdacus cum patris tum filiorum suorum scelera luit, capitali supplico a Iacobo Primo affectus, decretumque ut comitatus Fifensis in perpetuum coronae adunaretur. Verum vicecomitis Fifensis authoritas ad Rothusiae comitem iure spectat haereditario.

STRATHERN

D Taum aestuarium quod Fifam a septentrione terminat Iulius Agricola propraetor Britanniae optimus sub pessimo imperatore Domitiano tertio expeditionum anno, vastatis eousque nationibus, victricibus signis pervenit. In hoc aestuaro Ern fluvius eximius aquas Tao confundit, qui e lacu eiusdem nominis ortus regioni per quam defertur nomen impendit suum, Straith Ern enim dicitur quod antiqua Britannorum lingua Convallis ad Ern significat. Huius Erni ripam exornat Drimein castrum familia baronum de Dromond qui honores consequuti sunt amplissimos ex quo rex Robertus Stewart Tertius uxorem ex his sibi assumsit. Foeminae enim ex hac stirpe excellenti oris et vultis dignitate palmam caeteris praeripuerunt, adeo ut regibus fuerint in deliciis.
2. Eademque ripa surgit Tulibardin castrum laetius ex quo propitia regis Iacobi Sexti gratia Ioannes Moravius sive Murray baro de Tulibardin ad honorem et amplitudinem comitis Tulibardin sit evectus. Altera ripa inferius Duplin castellum, habitatio baronum Olyphant adhuc memorat qualis caedes, et quanta nunquam antea, ibi Scotis ab Anglis qui regi Edwardo Balliolo in suppetias venerant fuerit illata, ut virtute divina non humana se hanc victoriam retulisse scribant eius temporis scriptores Anglici; Scoticique referunt ex Lindesiorum familia octoginta periisse, et Haiorum nomen penitus deletum fuisse nisi familiae princeps uxorem gravidam domi reliquisset. Nec longe dissitum Intermeth dominis suis Stewartis e familia de Lorna satis notum.
3. Ubi vero Ern Tao confluas admiscuit aquas, et Taus iam spatiosior in ripa Aberneth suspicit, Pictorum olim regiam et civitatem frequentem quam, ut antiquo legitur fragmento, Nectanus rex Pictorum Deo et Brigidae dedit usque ad diem iudicii cum suis finibus qui positi sunt a lapide in Abertrent ad lapidem iuxta Carsul, id est Loghfol, et inde usque ad Ethan. Cessit longo post tempore in possessionem Douglassiorum comitum Angusiae, qui Abernethi domini dicti, et ibidem eorum nonnulli sepulti.
Primus quem legi Stratherniae comes fuit Robertus Stewart anno MCCCLXXX, inde David filus regis Roberti Secundi iunior, cuius unica filia Patricio Grahamo data. Mailisium sive Melissum Grahamum genuit, cui rex Iacobus Primus comitatum abstulit postquam in feudem masculinum avo eius materno datum fuisse ex regni archivis comperisset. Huic agro uti etiam Mentethiae adiacenti seneschalli authoritate barones Dromondi haereditario praesunt.
4. Menteith, ut ferunt, nomen habet a Teith flumine quem et Taich vocant, et inde hanc provinciolam Taichiam Latine dicunt; cuius ripae adsidet Dumblan episcopatus quem rex David eius nominis Primus instituit. Ad Kird Bird, i. e. Fanum Brigidae, aedes suas primarias habent comites Mentethiae, ut etiam comites Montrossiae ex eadem stirpe haud procul ad Kin Kardin. Pertingit autem haec Menteith usque ad montes, ut accepi, quia lacus Lomond orientale latus claudunt. Comites Mentethiae antiqui fuerunt e familia Cumenia, quae olim totius Scotiae numerosissima et potentssima sua mole corruit, recentiores ex stirpe Grahamorum, ex quo Mailisius Graham comitis honorem consequutus est.

ARGATHELIA sive ARGILE

LTRA lacum Lomundum et Lennoxiae partem occiduam se expandit iuxta Cluidae aestuarium Argathelia, quae et Argadia Latine, vulgo Argile, rectius Argathel et Ar Gwithal, i. e. Iuxta Hibernicos, vel ut veteres schidae habent, Margo Hiberniae. Hibernae enim adiacet, cuius incolas Gwithil et Gaothel appellant Britanni. Regio longe lateque procurrit piscosis lacubus lancinata, et montis ad armenta pascendis alibi percommoda, in quibus ferae vaccae et cervi vagantur. Ad littus autem scopulis et nigricantium montium sterilitate horrescit. Hac in parte, ut author est Beda, Britannia post Britones et Pictos tertiam Scotorum nationem in Pictorum parte recepit. Qui duce Reuda de Hibernia egressi, vel amicita vel ferro sibimet inter eos sedes, quas hactenus habent, vindicarunt. A quo videlicet duce usque hodie Dalreudini vocantur. Nam lingua eorum dal partem significat. Et paulo post, Hibernia propria Scotorum patria, ab hac egressi tertiam in Britannia Britonibus et Pictis gentem addiderunt. Est autem sinus maris permaximus qui antiquitus gentem Britonum a Pictis secernebat. Qui ab occidente in terras longe spatio irrumpit, ubi est civitas Britonum munitissima usque hodie quae vocatur Alcluith. Ad enim videlicet sinus partem septentrionalem Scoti (quod diximus) advenientes sibi locum patriae fecerunt. Nominis illius Dalreudin vestigia iam supersunt, quod scio, plane nulla, nec apud authores quidem nisi eadem sit cum Dalrieta. In vetusto enim libello de divisione Albaniae legimus de Kinnadio quem Scotorum regem fuisse constat et Pictos debellasse, hac ipsissima verba: Kinnadius biennio antequam pervenit in Pictaniam (sic Pictorum regionem vocat) Dalrietae regnum suscepit. Dalrea etiam alicubi hoc tractu in recentiori memoratur historia, ubi infoeliciter rex Robertus Brus pugnavit.
2. Ut huic provinciae ius per iusticiarios itinerantes Perthi administraretur quando regi visum fuerit, sanxit rex Iacobus III ordinum regni authoritate. Sed ipsi comites sua in quibusdam iura habent regalia, viri amplissima authoritate et numerosa clientela, qui ab antiquis Argatheliae regulis per innumeros proavos genus deducunt, et a Cambello ipsorum castro cognomen acceperunt, comitisque honorem et titulum regi Iacobo Secundo acceptum ferunt, qui (ut proditum est) Colinum dominum Cambell Argatheliae comitem propter virtutem et familiae dignitatem investivit. Cuius posteri propitia regum gratia iam aliquandiu fuerunt iustitiarii regni Scotia generales sive, ut illi loquuntur, iustitiarii generaliter constituti, et aulae regii praefecti.

CANTIRE

ACUS Fin halecum suo tempore ad miraculum feracissimus Argatheliam a promontoro disiungit quod per triginta plus minus milliaria in conum se colligens ita avide Hiberniam versus se proiicit quasi Hiberniam, quae angusto freto vix XIII milliarium dirimitur, ad se advocaret. Hoc Epidiorum promontorium nuncupat Ptolemaeus, cui nomine cum Erudis insulis quae obiacent aliqua intercedit, ut mihi videtur, affinitas. Hodie lingua Hibernica quae toto hoc tractu in usu est Cantyre, i.e. Caput Terrae, appellatur. Incolitur vero a familia Mac-Conell quae hic dominatur, ad nutum tamen comitis Aratheliae, et subinde praedabunda in Hiberniam suis mioparonibus excurrit, provinciolasqe illas quas Glines et Rowte vocant occupavit. Adeo tenui cervice vix mille passuus eoque arenoso hoc promontorium Knapdaliae adhaeret ut nautae compendio per eam naviculas traducant. Quod facilus credas quam Argonatuas suam Argum humeris impositam per quingenta millia passuum pertraxisse.

LORNA

D boream superius Lorna iacet generosi hordei ferax, vasto lacu Leave divisa, ad huc est Berogomum castrum in quo olim iustitiae forum, et haud procul Dunstafag, i. e. Mons Stephani, quondam regum habitatio, supra quod Lacus Aber, in terram tam longe ex occido mari se insinuit ut lacui Nesso qui in orientalem oceanum se emittit, nisi angusto spatio montes interpositi dirimissent, confluxisset. In hac celeberrimum est Tarbar in Logh Kinkeran ubi parlamentaria authoritate Iacobus Quartus iusticiarum e vicecomitem constituit, qui australium insularum incolis ius administraret. Has regiones et ultleriores anno incarnationis Dominicae DCV tenuerunt Picti quos Septentrionales Pictos vocat Beda, ubi prodit illo anno Columbanum ex Hibernia prestbyterum et abbatum habitu et vita monachi insignem in Britanniam ad hos qui arduis atque horrentibus montium iugis ab Australibus Pictorum regionibus fuerunt sequestrati, religione Christiana imbuendos advenisse, eosque in praemium Hii insulam, nunc I-Combkill quae obiacet, illi concessise, de qua suo loco. Lornae domini superiori aevo fuerunt Stewarti, hodie autem per famellam eorum haeredem Argatheliae comites, qui hoc in honorario suo titulo ubique praeferunt.

BRAID ALBIN

NTRORSUS inter elata et confragosa montis Grampii iuga, ubi paulum subsident, est Braid Albin, i. e. Altissima Scotiae Pars, qui veri enim et ingenuissimi Scoti Scotiam patria lingua Albin vocant, ut ubi maxime attollitur Drum Albin, i. e. Scotiae Dorsum. Brunalbin autem legitur in vetusto codice ubi haec habentur: Fergus filius Eric fuit primus qui de semine Chonare suscepit regnum Albaniae a Brun-Albain ad mare Hiberniae et Inch-Gall. Et inde reges de semine Fergus regnaverunt in Brun-Albain sive Brunhere usque ad Alpinum filium Eochall. Verum suis ducibus quam terrae dotibus notior haec Albania. Primus quem legi Albaniae dux fuit Robertus comes Fifensis quem frater rex Robertus eius nominis tertius eo honoris evexit, cuius tamen filium Davidem regni haeredem ambitione percitus, male gratus, fame sustulit. Sed huius sceleris poenas quas ille lento Dei iudicio non luit, eius filius Mordacus secundus dux Albaniae gravissime persolvit perduellionis damnatus et securi percussus, cum duos filios idem supplicium pridie pertulisse videsset. Tertius Albaniae dux fuit Alexander filius secundogenitus regis Iacobi Secundi qui regni prorex comes Marchiae, Marriae, et Gariochae, dominus Annandiae et Manniae a Iacobo Tertio fratre proscriptus et multis conflictatus difficultatibus tandem hastiludio Lutetiae adstans particula hastae fractae vulneratus occubuit. Huius filius Ioannes, quartus dux Albaniae, prorex itidem et tutor Iacobo V datus delinitus aulae Gallicae deliciis ducta ibidem uxore filia et altera haerede Ioannis Arverni et Lauraguenzani comitis ibidem mortem sine sobole obiit. Quem ob reverentiam regii sanguinis Scotorum Francus Primus rex Galliarum eo honore dignatus est ut inter archiepiscopum Lingonensem et ducem Alenconiae Franciae pares Galliae locum concesserit. Ab eius morte nullus dux fuit Albaniae donec Maria regina Henrico domino Darley quem pauculis post diebus in maritum assumpsit hunc titulum detulerit, ut rex Iacobus Sextus eundem Carolo filio iuniori infantulo, qui nunc dux Eboraci, concessit.
2. Incolunt has regiones gens hominum incultum, pugnax, et inprimis maleficum, Highlandmen vulgo vocantur, qui vera soboles priscorum Scotorum Hibernice loquuntur, se Albinnich vocant, corpore firmo et compacto, robore valido, pedibus pernices, animis elati, bellicis exercitiis seu potius latrociniis innati, et ad vindictam odio capitali proiectissimi. Hibernicorum more virgatis sagulis induti, capillitio denso et longiori, venatu, piscatione, et praedatione vivunt. In bello casside ferrea, lorica ferreis annulis contexta, arcubus et hamatis sagittis et machaeris utuntur latioribus, atque per gentes quas clannes vocant divisi ita immaniter grassantur praedando, caedendo, ut ipsorum effera crudelitas legem extorserit qua liceat si quis ex aliqua illorum gente damna intulerit, quicunque ex illa gente captus fuerit aut damna resarciat aut capite luat.

PERTHIA
Perth Sherifdome

gremio montium Albaniae Taus flumen totius Scotiae maximum se fundit primumque per agros proruit donec in lacum diffusus satis insulosum cursum cohibet. Inde ripis coarctatus Perthiam regionem amplam et foecunde opimam irrigans Admund rivulum ex Atholia prolabentem suscepit.
2. Haec Atholia (ut de via paulo deflectam), maleficis mulieribus infamis, regio satis fertilis saltuosas habet convalles, ubi Sylva Caledonia variis anfractibus umbrarum horrore, ursorum nec non immanium taurorum iubatorum, quos modo memoravi, latibulus formidolosa olim longe lateque per regiones circumquaque se explicuit. Locorum hic gloria parva, sed comitum sane memoria insignis. Thomas filius Rollandi de Gallovidia iunior iure uxorio fuit comes Atholiae, cuius fulius Patricius a Bissettis aemulis Hadingtoniae occisus in cubiculo, aedibus in quibus egit mox incensis ut fortuito incendio periisse videretur. Comitatu autem successit David de Hastings, qui Patricii duxerat materteram, cuius filius David ille de Strathbogy dictus videatur, qui paulo post, regnante apud Anglos Henrico Tertio, Atholiae comes duxit alteram filiam et haeredem Richardi filii nothi Ioannis regis Angliae cum longe lautissima in Angliae haereditate, quae illi enixa duos filios Ioannem comitem Atholiae, qui fluxa fide sublimi suspendio, patibulo scilicet quinquaginta pedum alto, periit, et Davidem comitem Atholiae, cui ex nuptiis cum altera filia et haerede Ioannis Cominii de Badzenoth ex una haredum Audomari de Valentia comitis Penbrochiae magnae obtigerunt possessiones. Illi natus David, qui inter Angliae comites ad comitia Angliae parlamentaria sub Edwardo Secundo subinde evocatus, et factus locum tenens Scotiae sub rege Edwardo Balliolo cecidit praelio in saltu de Kelblen CIƆCCCXXXV, virtute Andreae de Moravia devictus. Eius filius David duas tantum progenuit filiolas Elizabetham Thomae Percio, a quo barones de Borrough sunt prognati, et Phlippam Thomae Halsham equiti Anglo enuptam. Deinde Atholiae titulus Waltero illi Stewart regis Roberti Secundi filio obvenit, qui Iacobum Primum Scotiae regem crudeli morte sustulit poenasque nefariae crudelitatis solvit meritissimas, adeo ut Aeneas Sylvius tunc temporis papae Eugenii IIII in Scotia legatus dixisse feratur se dubitare maiorine laude eos qui regis mortem vindicarunt afficere, an acriori sententia eos qui tam indigno parricidio se contaminarunt configere deberet. Paucis interiectis annis concessus est hic honor Ioanni Stewart e familia de Lorne filio Iacobi qui Eques Niger cognominatus ex Ioanna vidua regis Iacobi Primi, filia Ioannis comitis Somersetti, et nepti Ioannis Gandavensus ducis Lancastriae eiusque posteri hodie fruuntur.
3. Almundo recepto Taus iam plenior Dunkelden sede episcopali a rege Davide ornatam petit. Hoc Caledoniorum opidum plerique ex vi verbi suspicantur, et corylorum tumulum interpretantur qui a corylis Caledoniae sylvae nomen inditum volunt. Pergit hinc Taus per cadaver desolatae urbeculae Berthae non immemor quanta clade olim affecerit cum torrentior agros, sata laeta, et boum labores prostraverit, praecipitemque hanc urbeculam cum regio infante et incolis traxerit. Pro qua commodiore situ rex Guilielmus Perthum extruxit, quae statim adeo fuit opulenta ut qui eo seculo vixit Nechamus de ea cecinerit:

Transis, ample Tai, per rura, per oppida, per Perth,
Regnum sustentant istius urbis opes.

4. Posteritas autem a templo in S. Ioannis honorem posito Saint Johnstowne vocavit, Anglique, flagrante inter Brusios et Balliolos bello, operibus magnis armarunt, quae Scoti postea magna ex parte subruerunt. Caeterum urbecula est elegans, situ amoeno inter duo vireta, et licet aedes sacrae nonnullae excisae, splendida, ita distincta ut singuli artifices singulos fere vicos seorsim incolant, marinasque commoditates Taus accedente aestu naviculis subvehit. Unde Ioannes Ionstonus iam saepe dictus:

PERTHUM

Propter aquae Tai liquidas et amoena vireta,
Obtinet in medio regna superba solo.
Nobilium quondam regum clarissima sedes,
Pulchra situ, et pinguis germine dives agri
Finitimis dat iura locis, moremque modumque
Huic dare, laus illis haec meruisse dari.
Sola inter patrias incincta est moenibus urbes,
Hostibus assiduis ne vaga praeda foret.
Quanta virum virtus, dextra quae praemia, norunt
Cimber, Saxo ferox, et genus Hectoridum.
Felix laude nova, felix quoque laude vetusta,
Perge recens, priscum perpetuare decus.

Nuper vero Perthum rex Iacobus Sextus in comitatum erexit, cum Iacobum baronem Dromund comitem Perthiae creaverit.
5. Huic circumvicina sunt Methuen, quam Margareta Anglia vidua Iacobi Quarti tertio suo marito Henrico Steart e stirpe regia et haeredibus numerata pecunia adquisivit, simulque baronis dignitatem a filio Iacobo Quinto impetravit. Inferius Rethuen castrum Rethuenorum abominandi nominis et ex omni memoria eradendi, cum ordinis amplissimi decreto sanctum sit ut qui eiusdem essent nominis illud deponerent et novum sibi adsciscerent, postquam Rethueni fratres execrabili et nefanda conspiratione in caedem Iacobi Sexti principis longe optimi coniurassent, qui ipsorum patrem Guilielmum Goureae comitem dixit, et postea cum iura ipsi regi insolentior praescriberet, iure regni perduellionis reum capite multavit. Sed de damnatae memoriae viris haec nimio plus videantur, licet et posterorum ad cautionem intersit stirpes noxias memorare.
6. Gourea illa frumentariis campis et singulari soli ubertate nobilitata ad alteram Tai ripam planior procumbit. In hac e regione Perthi trans Taum Scona, celebre olim monasterium, regibus Scotiae inaugurandis venerandum visitur, ex quo Kenethus, Pictis in proximo ad internecionem occisis, saxum ex Hibernia in Argatheliam translatum regibus Scotorum consecrandis lignea cathedra inclusum hic collocaverit, quod rex Edwardus Primus Angliae Westmonasterium deferendum curavit. De quo vaticinium vulgo iactitum, quod nunc fidem invenerit ut id genus paucula, subiungendum curavi:

Nisi fallat fatum, Scoti quocunque locatum
Inveniunt lapidem, regnare tenentur ibidem.

Nunc autem Sconae Davidi de Moravia sive Murray regis Iacobi speciali gratia baronis titulum praestat.
7. Ubi iam Taus grandior se dilatat Arrol impendet, inclytorum comitum Arroliae habitatio, qui a Brusiorum temporibus haereditarii fuerunt Scotiae constabularii, et originem sane vetustam repetunt ab Haio quodam viro validissimo, qui cum filiis inclinatam Soctorum aciem in difficili contra Danos praelio ad Longcarty arrepto iugo adeo fortiter et foeliciter pugnando et adhortando restauravit ut victoriam reportaverint, rex regnique ordines illius virtuti victoriam et salutem retulerint. Unde hoc loco sibi et suis agri feracissimi assignati, qui in rei testimonium iugum pro crista insignibus superposuerunt. De Huntley castro adiuncto nihil est quod scribam, nisi quod amplissimae et honoratissimae familiae nomen fecerit, de qua suo loco.

ANGUSIA, ANGUS

D Tai aestuarium et interius ad flumen Escam septentrionalem Angusia, vulgo Anguis, genuinis Scotis Aoneia, campos tritici et omne genus frumenti feraces, amplos colles, lacus, saltus, pascua et prata expandit, plurimis arcibus et castris condecorata. In primo a Goureae limine Glamys est castrum et baronia familiae cognomine Lions, quae emicuit ex quo Ioannes Lion gratia apud regem Robertum Secundum florens hoc nec non baronis dignitatem in dotem cum regis filia accepit simulque, ut scribitur, cognomen Leonis cum leone in insignibus intra tractum liliatum, ut ipsi reges gerunt, sed coloribus variantibus, ut Patricius baro Glamys, qui nunc floret, honorem comitis Kinghorn a rege Iacobo eius nominis Sextus nuperrime consequutus est.
Forfar parum abest, ubi ius dicunt barones Greii vicecomites haereditarii, qui a Greis de Chillingham in comitatu Northumbriae oriundi venerunt in Scotiam cum Iacobo Primo ex Anglia reduce, quorum primo Andree cum uxore Helena Mortimer dominium de Foulis regia munificentia contulit.
2. Proxime Tai ostium sedet Dundee quod olim Alectum, alii Taodunum appellant, opidum sane celebre, et cuius constabularius peculiari iure regum Scotorum est vexillifer. Nomen verum Dundee Donum Dei alludendo interpretatur Hector Boetius hinc oriundus, qui bonis literis reflorentibus Scoticam historiam eleganter scripsit, eamque ex tam intima antiquitate ut in eius scriptis Paulus Iovius admiratus sit extare de his remotis ab orte partibus, Hebridibus et Orcadibus, mille amplius annorum memoriam, quum in Italia altrice ingeniorum tot saeculis post eiectos Gothos scriptores defuerint. Sed de hoc loco sic Ionstonus haud procul hinc natus:

TAODUNUM sive DEIDONUM

Qua Notus argutis adspirat molliter auris,
Hac placide coeunt Taus et oceanus.
Hic facili excipiens venientes littore puppes
Indigenis vasti distrahit orbis opes.
Saepe dolis tentata, et belli exercita damnis,
Invictis animis integra praestat adhuc.
Fama vetus crevit cum relligione renata,
Lucis et hinc fulsit pura nitela aliis.
Alectum dixere prius. Si maxima spectes
Commoda, fors donum dixeris esse Dei.
Tu decus aeternum gentisque urbisque Boeti,
Caetera dic patriae dona beata tuae.

3. Hinc in conspectu est Bochtycrag, arx quam plures menses Angli praesidarii defensarunt, cum perpetuae pacis studio matrimonium Mariae Scotiae cum Edwardo Sexto Angliae votis expeterent et promissum armis repeterent, demumque sponte deseruerunt. Oceano inde aperto obiacet Aberbroth, contracte Arbroth, locus cum amplis reditibus a rege Guilielmo in honorem Thomae Cantuariensis religioni olim dicatus, iuxta quem Rubrum Promontorium in latum longe conspiciendum porrigitur. Prope Esca australis in mare se evolvit, qui a lacu profluens praterlabitur Fynneim castrum incolis suis Lindesaiis Craufordiae comitibus illustre, de quibus iam antea dixi. Brechin deinde eidem flumen apponitur, quam cathedra episcopali David Primus exornavit, et in ostio Montrose, id est Mons Rosarum, opidum, quondam Colurca, ex occasu alterius eiusdem nominis exortum, quod inter duas Escas intersidet et comitis titulum Grahamorum familiae impertit. De quo haec Ionstonus:

CELURCA sive MONS ROSARUM

Aureolis urbs picta rosis, mons molliter urbi
Imminet, hinc urbi nomina facta canunt.
At veteres perhibent quondam dixisse Celurcam,
Nomine sic prisco et nobilitata novo est.
Et prisca atque nova insignis virtute, virumque
Ingeniis, patriae qui peperere decus.

Haud multum hinc abest Boschain baronum de Ogilvy, quibus ab Alexandro illo Angusiae vicecomite qui contra Donaldinos insulanos in cruento ad Harlaeum proelio caeso est origo et antiqua nobilitas.
4. De Angusiae comitibus Gilchristus Angusianus sub Malcolmo IIII rebus gestis clarus primus fuit quem legi Angusiae comes. Circa annum CIƆCCLII Ioannes Comin fuit comes Angusiae, qui in Francia obiit, eiusque vidua (forte comitatus haeres) enupsit Gilberto Umfravill Anglo. Ipse enim posterique ad comitia Angliae parlamentaria fuerunt evocati ad annum usque tertium Richardi Secundi tutulo comitum Angusiae. Iurisperiti tamen Angliae in iuris formulis illum comitem agnoscere recusarunt, eo quod Angusia infra regnum Angliae non esset, donec rescriptum quo rex ipsum nomine comitis Angusiae ad parlamentaria comitia evocaverit coram pro tribunali protulisset. Regnante Davide Brus, Thomas Stewart comes fuit Angusiae qui Berwicum ex improviso aggressus coepit statimque amisit, et paulo post in squalore carceris apud Dunbritton obiit. Douglasii autem excelsi atque invicti animi magnitudine a Roberto III temporibus Angusiae comitum titulo claruerunt, postquam Georgius Douglas regis filiam in uxorem duxerat, primi Scotiae comites habiti, et ad quos spectat coronam solemnibus regni conventibus ante reges gestare. Sextus autem ex hac stirpe Angusiae comes fuit Archebaldus qui Margaretam filiam regis Henrici Septimi Angliae et Iacobi Quinti regis Scotorum matrem in uxorem duxit, e qua Margaretam ille progenuit Matthaei Stewart comitis Lennoxiae uxorem, quae post fratris sine prole obitum iure suo in hoc comitatu Davidi Douglas de Peteindreich patrui sui filio cum consensu mariti et filiorum lubens cessit, ut familiam illam sanguine coniunctissimam beneficii etiam vinculo sibi arctius astringeret, cum filius Henricus nuptias reginae Mariae ambiret, e quibus Britanniae bono rex Iacobus magnae Britanniae monarcha auspicato natus.

MERNIS

ISCE regionibus Ptolemaei seculo insederunt Vernicones, forsitam iidem qui Vecturiones Marcellino. Nomen tamen penitus intercidit nisi tantillum eius in Mernis superesse opinemur. V enim in M in contextu orationis saepius transit in lingua Britannica. Haec Mernis regiuncula mari Germanico obversa pingui gleba satis librata camporum iacet planitie. Maxime autem memorandum est Dunnotyr, castellum ardue at inaccessae rupi e qua mare despectat superimpositum, moenibus firmis, turribus intercurrentibus communitum, quod diu Keithi e familia veteri et splendidissima, qui virtute duce consecuti sunt ut sint comites marescalli regni Scotiae haereditarii, huiusque provinciae vicecomites. Hic in porticu cernitur illa quam modo memoravi vexillationis legionis vicesimae antiqua inscriptio, cuius literas illustrissimus comes qui nunc floret antiquitatis admirator inaurandas curavit. A mari remotior Fordon locatur, cui a Ioanne de Fordon aliqua gloria, qui hunc oriundus Scotichronicon magno labore sedulo congessit. Cuius studio recentiores Scotorum historici plurimum debent. Sed vetustior glora a S. Palladii reliquiis hoc in loco olim, ut creditum, repositis, qui a Calestino pontifice Scotis anno CCCCXXXI apostolus destinatus.

MARRIA, MAR

Mari in mediterraneis supra Mernis, Marria ad sexaginta plus minus millia passuum se dilatando excurrit, qua latior occasum versus montibus intumescit, nisi qua Dee flumen, Ptolemeo Diva, et Donus flumen sibi viam aperiunt et campos foecundant. A Doni ripam Kildrummy magno est ornamento, vetus sedes comitum Marriae, nec longe dissita est. Est baronum Forbois habitatio qui vetusto generis splendore clari hoc cognomen (cum prius Bois vocarentur) acceperunt, postquam familiae haeres immanem ursum valide trucidasset. Sed ad ostium maiori sunt ornamento duo opida quae ab ostio, quod Britannice aber dicitur, ad unum mutuata nomen, ed unius agelli interiectu distincta, alterum citerius quod Devae flumen propius, episcopali dignitate quam huc a Murthlaco viculo rex David Primus transtulit, pulchris canonicorum aedibus, pauperum xenodochio, et scholis bonarum literarum publicis quas Guilielmus Elphinston loci episcopus anno CIƆCCCCLXXX ad erudiendam iuventutem consecravit, admodum est nobile et Nova Aberdon dicitur. Alterum ulterius Vetus Aberdon salmonum captura est celeberrimum. Verum Aberdoniam hisce versibus depingit qui inde oriundus Ioannes Ionstonus:

ABERDONIA

Ad boream porrecta iugis obsessa superbis,
Inter connatas eminet una deas.
Mitior algentes Phoebus sic temperat auras,
Non aestum ut rabidum, frigora nec metuas.
Foecundo ditat Neptunus gurgite et amnes
Piscosi, gemmis alter adauget opes.
Candida mens, frons laeta, hilaris, gratissima tellus
Hospitibus, morum cultus ubique decens.
Nobilitas antiqua, opibus subnixa vetustis,
Martiaque invicto pectore corda gerens.
Iustitiae domus, et studiorum mater honoris:
Ingenio ars, certant artibus ingenia.
Omnia ei cedunt, meritos genetricis honores
Pingere non ulla ars ingeniumve valet.

2. Omnem fere fidem superat quanta salmonum copia et haec et alia Scotiae flumina ex utraque regni parte abundent, piscis Plinio nisi fuerit Rheni esox minime notus, sed in hac septentrionali Europae parte notissimus puniceo, ut inquit ille, rutilans viscere. Autumno rivulis et plerumque vadosis locis coeuntes ova enixi sabulo cooperunt, quo tempore adeo sunt macilenti ut nihil fere praeter ossicula habeant. Ex ovis illis vere proximo tenelli pisciculi nascuntur, qui mare petentes brevi tempori in iustam crescunt magnitudinem, et natalia sua flumina repetentes adversus aquas luctantur, et si qua occurrunt obstacula verbere caudae, saltu quodam (unde salmonum forsitan nomen) cum intuentium admiratione facile superant, suisque se continent fluminibus donec pariant. Quo tempore lege cautum est ne capiantur, scilicet e sexto Idus Septembris ad Calendas Decembris. Interque maxima Scotiae commoda habiti videantur cum lege itidem prospectum fuerit ne Anglis divenderentur nisi Anglicis aureis numeratis. Verum haec aliis relinquo.
3. Quod ad Marriae comites, Alexandro Tertio regnante Guilielmus Marriae comes nominatur inter eos qui in regem erant offensiores. Davide Brus rerum potiente, Donaldus qui regni custos in lecto ante praelium ad Dryplin ab Edwardo Balloilo et auxiliaribus Anglis occisus, cuius filiam Isabellam rex Robertus Brus in priorem accepit uxorem, et qua genuit Marioriam matrem Roberti Stewart regis Scotorum. Sub eodem Davide memoratur Thomas comes Marriae, qui relegatus anno MCCCLXI. Et sub Roberto Tertio Alexander Stewart comes Marriae qui in praelio ad Harlaeum contra insulanos occubuit anno CIƆCCCCXI. Iacobi Primi temporibus, legitur in Scotichronico, Alexander comes Marriae obiit CIƆCCCCXXXV, bastardus filius Alexandri Stewart comitis Buchaniae filii Roberti Secundi regis Scotorum, cui rex successit in haereditate, utpote bastardo. Ioannes filius natu minor Iacobi Secundi postea hoc usus est titulo, qui convictus magicis artibus regi fratri perniciem molitum fuisse, vena incisa periit. Et post eium Robertus Cockerane Latonio ad hanc dignitatem evectus a Iacobo Tertio, mox a proceribus suspensus. Iam inde in usu non erat donec Maria regina Iacobum fratrem nothum hoc honore exornavit, nec adeo multo post, cum Marriae comitis titulum veteri iure ad Ioannem dominum Ereskin spectare deprehensum esset, pro Marria, Moraviam illi in honorarium titulum contulit, et Ioannem Ereskin virum antiquae nobilitatis Marriae comitem creavit, cuius filius eodem praenomine eodem iam honore laetatur, in utroque regno regi a consiliis.

BUCHANIA sive BUQUHAN

BI nunc Buquhan, Latine Boghania et Buchania, supra Donum flumen in mare prominet, Taizali olim sedes habuerunt. Hoc recentius nomen a bobus sunt qui deducunt, cum tamen ovibus pascendis terra sit aptior, quarum lana inprimis laudata. Quamvis fluvii hac in ora passim salmonibus sint foecundi, Ratram tamen flumen nunquam ingrediuntur, ut prodidit Buchananus, nec mihi fraudi sit eum in testem vocare, licet eius libri parlamentaria authoritate anno CIƆLXXXIIII sunt interdicti, quia multa in iis sunt delenda. Qui etiam prodidit in Ratrae ripa esse speluncam prope Stanys castrum, cuius natura praetereunda non videtur. Aqua e naturali fornice guttatim destillans statim in lapidum pyramidas vertitur, ac nisi opera hominum antrum subinde purgaretur, spatium usque ad fornicem brevi compleretur. Lapis autem qui ita gignitur velut mediam naturam inter glaciem et saxum obtinet: est enim friabilis, neque ad marmoris duritiem unquam consolidescit. De anseribus clairks quos ex arboribus enasci et hoc in littore et alibi, maturosque in matre decidere quidam cum admiratione crediderunt, cum illorum nidi et ova nusquam reperiantur, vix operaepretium est meminisse. Aviculas autem ex vetustis et putrefactis navium carinis procreatis testari possunt qui navem qua Franciscus Drake orbem circumnavigavit in Tamisis ripam subductam viderunt, cuius carinae exterius eiusmodi aviculae magno numero inanimes et implumes adhaeserunt. Qaurum tamen semina non fuisse e truncis sed ab oceano, quem rerum parentem dixere poetae, opinari libet.
2. Ingens etiam massa electri quae vel equi corpus magnitudine aequavit haud multis abhinc annis in hoc littus eiecta. Succinum, glessum et chrysoelectrum hoc docti vocant, et Sotacus succum esse qui ex arboribus in mare apud Britannos defluit et durescit existimavit, Tacitusque iuxta sensit dum scripsit, Foecundiora nemora lucosque sicut orientis secretis ubi thura balsamaque sudantur, ita occidentis insulis terrisque inesse crediderim, quae vicini solis radiis expressa atque linquentia in proximum mare labuntur, et vi tempestatum in adversa littora exundant. Serapio autem et recentioris aevi philosophi volunt exoriri e terra bituminosa sub mari et iuxta mare, ipsumque fluctus et tempestatem eiicere, partim pisces devorare. Sed quo ego aberravi? In viam redibo, et aberranti veniam impetret confessio.
3. Regnante Alexandro Secundo, Alexander Cominius honore comitis Boghaniae effloruit, qui Rogeri de Quincy comitis Wintoniae in Anglia filiam et unam haeredum duxit, eiusque e filio neptis eundum titulum Henrico de Bellomonte marito attulit. Ille enim regnante Edwardo Tertio in parlamentariis Angliae comitiis locum habuit nomine comitis Boghaniae. Postea Alexander Stewart filius regis Roberti Secundi fuit huius loci comes, cui successit Ioannes filius Roberti ducis Albaniae natu minor, qui a Carolo Septimo Galliarum rege cum septem millibus auxiliarium Scotorum in Galliam evocatus egregiam operam contra Anglos praestitit, tantaque cum laude meruit, caeso Thoma duce Clarentiae fratre Henrici Quinti regis Angliae apud Baugium, et magna si unquam alias de Anglis reportata victoria, ut Galliae constabilis fuerit constitutus. Sed tertio post anno ille cum fortissimis viris Archebaldo Douglas comite Wigtoniae et duce Turonum &c. alternante belli alea ad Vernolium ab Anglis devictus occubuit. Quos tamen, ut inquit ille,

aeternum memorabit Gallia cives
Grata suos, titulos quae dedit et tumulos.

Certe quod sub Carolo Sexto et Septimo Gallia fuit conservata et Aquitania recepta, Anglis exturbatis, plurimum Scotorum fidei et fortitudini se debere Galli non possunt non agnoscere. Comitatum autem Buchaniae deinde Iacobus Primus commiseratione permotus Georgio de Dunbar, quem marchiae comitatu prius ob crimen paternum authoritate parlamentaria exuerat, donavit, nec multo post Iacobus filius Iacobi Stewart de Lorna, qui cognomine Eques Niger, e Ioanna Somersetta hunc honorem consequutus reliquit posteris, et deficientibus iampridem masculis per filiam ad Douglasium iuniorem de Lochleven devenit.
4. A Buchania, littore reflexo et ad septentriones obverso, Boena est, et exigua praefectura Bamff, nec non Ainza minoris notae territoriolum castrumque Rothamay baronum de Salton, quibus cognomen Abernethy, habitatio. Sub his Strathbogy, id est Convallis ad Bolgy, comitum Atholiae olim habitatio, qui inde cognomen mutuati, nunc marchionis Huntley praecipua sedes. Hunc enim titulum rex Iacobus Sextus contulit Georgio Gordon comiti Huntley, domino Gordon et Badzenoth, antiqua nobilitate et numerosa clientela admodum illustri, cuius maiores a Setonis orti parlamentaria authoritate Gordoni nomen assumpserunt (cum Ioannis Gordonim militis filiam Alexander Seton cum haereditate admodum opima in uxorem duxisset), comitisque Huntley honorem a Iacobo Secundo anno CIƆCCCCXLIX acceperunt.

MORAVIA, MURRAY

RANS Grampium montem qui velut serie per cohaerentia iuga multis flexibus dorsum huc usque agit, Vacomagi olim sedes habuerunt ad sinum Vararim, ubi nunc Murray, Latine Moravia, sua feracitate, amoenitate, et fructiferarum arborum commoditate insignis. Spey fluvius inclytus per hanc sibi inter in mare aperit, in quo hospitatur cum Rothes castellum irragaverit, unde familia Lesleiorum comitis titulum accepit, ex quo rex Iacobus Secundus Georgium Lesley ad Rothusii comitis honorem evexit. Se hoc Spey poeta noster Nechamus:

Spey loca mutantis praeceps agitator arenae
Inconstans certas nescit habere vias.
Officium lintris corbis subit, hunc regit audax
Cursus labentis nauta fluenta sequens.

2. Loxa fluvius a Ptolomaeo memoratus, qui nunc Loss, iuxta in mare se condit, prope quem cernitur Elgina, in qua et Forres vicina vicecomes haereditarius Ioannes Dunbar de Cumnock e stirpe comitum Marchiae ius administrat. Ubi vero mare iam subiturus solum planius et mollius reperit et in lacum oloriferum, in qua olorina herba abundat, diffusus, castrum habet impositum Spiny, quod nunc primum suum habet baronem Alexandrum e stirpe Lindseiorum, uti vicinum Kinloss celebre olim monasterium (aliis Killflos a floribus non sine miraculo ibidem subito enatis cum cadaver regis Duffi trucidati et occultati eodem loco reperiretur), suum etiam habet dominum Edwardum Brus Angliae chartophylacem et regiae maiestati a sacris consiliis quem rex Iacobus VI baronum Brus de Kinloss creavit. Haec ad littus. Interius ubi iam Bean castrum (Banatia creditur quam memorat Ptolemaeus) vas marmoreum artificiose insculptum et Romanis numismatibus repletum anno CIƆCCCCLX fuit repertum. Iuxta Nardin sive Narne est vicecomitatus haereditarius Cambellorum de Lorna, ubi arx erat in peninsula ingenti altitudine mirificis operibus extructa et Danicis armis olim occupata. Parum hinc abest Nessus lacus peramplus, XXIII scilicet mille passibus in longitudine protensus, aqua adeo tepida ut in hoc rigenti coeli climate nunquam congelet, a quo tenui quasi montium isthmo Lutea sive Lothea lacus, qui in occiduum mare se per Aber emittit, dirimitur. Ad hos lacus duo olim extiterunt insignia propugnacula, quorum alterum Innerness, alterum Innerlotha a lacuum nominibus dictum. Innerness suum habet vicecomitem haereditario iure marchionem Huntley, qui late authoritatem exercet. Sed habe quae de his coniunctim cecinit Ioannes Ionstonus:

INNERNESS & INNERBOTHEA

Imperii veteris duo propugnacula quondam,
Primaque regali moenia structa manu.
Turribus oppositis adverso in limine spectat
Haec Zephyrum, solis illa orientis equos.
Amnibus hinc atque hinc cincta, utrique piscibus amnes
Foecundi, haec portu perpete tuta patet.
Haec fuit, at iacet heu, iam nunc sine nomine tellus:
Hospita quae regum est hospita facta feris.
Altera spirat adhuc tenuis sufflamina vitae,
Quae dabit et fati turbine victa manus.
Dic ubi nunc Carthago potens? Ubi Martia Roma?
Troiaque et immensae ditis opes Asiae?
Quid mireris enim mortalia cedere fatis
Corpora, cum videas oppida posse mori?

3. Sub rege Roberto Brus Thomas Randophus eius e sorore nepos, qui pro patria summos labores gravissimasque contentiones suscepit, Moraviae comitis titulo fuit celeberrimus. Sub Roberto Secundo Ioannes de Dunbar, qui regis filiam in pretium violatae pudicitiae cum hoc Moraviae comitatu accepit. Sub Iacobo Secundo Guilielmus Creichton regni cancellarius et Archebaldus Douglas acerrime de hoc comitatu sunt digladiati, cum in Moraviae comitatu contra leges et instituta maiorum Douglasius, qui filiam Iacobi de Dunbar comitis Moraviae minorem duxerat, praelatus erat Creichtono, cui natu maior fuerat collocata, potentia et authoritate Guilielmi comitis Douglasii apud regem, quae tanta fuit ut non modo hunc et Moraviae, verumetiam alterum fratrem Ormondiae, cognatosque duos Angusiae et Mortoniae comitatibus auxerit. Sed haec potentia, quae non fida quia nimia, mox fuit ipsi exitio. Sub Iacobo Quinto frater eius quem regni vicarium constituit hoc honore usus est, et nostra memoria Iacobus regis Iacobi Quinti filius nothus hunc honorem a Maria regina sorore accepit, cui ille malam gratiam rependit cum ipsam, paucis procerum adscitis, pessimo in reges exemplo regno abdicaverit, quod tamen ipse paulo post globulo traiectus luit. Eius filia unica Iacobo Stewart de Down marito cum genus e regio sanguine, scilicet ab Albaniae ducibus, hunc titulum attulit, qui ab aemulis occisus filium Iacobum reliquit in hoc honore successorem.

LOQHUABRIA

UICQUID ultra Nessum ad occiduam deverget plagam et Aber adiacet Loqhuabria inde appellatur, id est antiqua Britannorum lingua Ostium Lacuum. Quod ad arctoam plagam, Rossia. Loquabria pascuis et sylvis laeta, nec sine ferri venis, frumenti non adeo ferax, sed piscosissimis lacubus at amnibus vix alteri cedit. Ad Lotheam lacum Innerlotha propugnaculo firmata, et mercatorum frequentia olim magnam claritatem obtinuit, sed piraticis Danorum et Norwegorum bellis excisa multis iam seculis ita iacuit neglecta ut vix ulla illius facies relinquatur integra. Quod innuunt quos modo protuli versiculi.
2. Comites, quos legi, habuit Loqhuabria nullos, sed circa annum salutis CIƆI thanum nominatissimum Banqhuonem, quem Macbethus nothus cum caede et sanguine regnum occupasset, timidus et suspiciosus e medio tollendum curavit, quod e quarundam magarum vaticinio comperisset fore ut eius posteritas extincta Macbethi sobole aliquando regno potiretur, et longa serie regnaret. Quod sane fide non caruit: Fleanchus enim Banqhuonis filius, qui per tenebras ignotus insidias evasit, in Walliam profugit ubi aliquandiu latuit, acceptaque in uxorem Nesta filia Griffith Ap Lewellin principis Northwalliae Walterum progenuit, qui in Scotiam reversus insulanorum rebellionem tanta fortitudinis laude compressit, et tanta prudentia regios in hoc tractu reditus administravit ut rex totius regni Scotiae seneschallum sive quaestorem (stewart vulgo vocant) constituerit. Unde hoc muneris nomen cognomen Stewart eius posteris indidit, qui passim per Scotiam numerosa nobilitatis sobole proseminati, magnis honoribus cumulati diu floruerunt, et ex illis ante annos terecentos supera triginta Robertus Stewert per Marioriam matrem filiam regis Roberti Brus ad regnum Scotiae, et modo Iacobus Stewart eius nominis Sextus rex Scotorum per Margaretam proaviam filiam Henrici Septimi (divino summi rectoris numine ita destinante) ad amplissimum Britannicae monarchiae fastigium universo terrarum orbe applaudente ascendit.

ROSSIA

OSSIA, ita dicta antiquo Scotorum vocabulo quod alii Promontorium, alii Peninsulam interepretantur, Cantae populi non absimili verbi notatione Ptolemaei aevo incoluerunt. Hec sua amplitudine diffusa utrumque prospectat oceanum: qua Vergivium, attollentibus se convexis iugis et crebris nemoribus, cervis, capreis, damis, et sylvestribus avibus abundat; qua Germanicum, arvis et pascuis est laetior multoque cultior. In ipso huius limine Ardmanoch recessit, excelsis montibus et nivi fidissimis assurgit. De quorum altitudine mihi mira nonnulli retulerunt, cum tamen veteres geometrae nec maris profunditatem nec montium altitudinem ad perpendiculum decem stadia, i. e. mille ducentos quinquaginta passus, superare prodiderint. Quod tamen qui Tenarif insulas Canarias ad XV leucas consurgentem aspexerunt, et vicinum illis oceanum navigarunt, verum esse nullo modo admittunt. Lovet hac in parte est castrum et baronia celebris familiae Fraseriorum quam de regno Scotico optime meritam Iacobus Secundus, ut perhibetur, in baronum ordinem adscivit, et Clan Ranaldi gens cruentissima inito certamine totam extinxisset nisi divinitus octoginta e primariis huius familiae viris uxores gravidas domi reliquissent, quae totidem maribus editis familiam redintegrarunt.
2. Ad Nessi vero ostium Chanonry a canonicorum collegio opulento dum res stetit ecclesiastica floruit, in qua episcopo Rossensi cathedra est constituta. Iuxta locatur Cromerty, ubi Urqhuart vir nobilis iure avito huius praefecturae vicecomes ius dicit, statioque est cuilibet classi quantumvis magnae adeo commoda et secura ut nautis et geographis Portus Salutis nominetur.
Supra Littus est Altum, cuius meminit Ptolemaeus, nunc ut videtur Tarbarth, ibi enim littus alte eminet, hinc Cromero portu illo tutissimo, inde Celnio, nunc Killian flumen inclusum. Haec ad oceanum orientalem. In occiduum mare, Longus fluvus a Ptolemaeo memoratus, qui hodie Lough Longas, influit. Deinde Cerones, ubi nunc Asinshire, regio plurimis aestuariis interscisa consederunt.
3. Rossia comitum seriem a scriptoribus contexere plusquam difficile est. Ante annos plus minus quadringentos Ferqhuardum hoc titulo floruisse legitur, deficientibus autem masculis ad Waltelrum Lesley, qui rebus animose sub Lodovico imperatore gestis nomen Generosi Equitis promeruit, per filiam devenit, e qua Alexandrum comitem Rossensem et filiam Donaldo Insularum Hebridum domino enuptam genuit. Alexandro nata erat unica filia quae in Robertum Albaniae ducem ius suum omne transcripsit, quo irritatus Donaldus ille Insulanus, regnante Iacobo III se regem insularum et Rossiae comitem dixit, longe lateque ferro et flamma in patriam grassatus. Demum rex Iacobus Tertius parlamentaria authoritate anno CIƆCCCCLXXVI Rossiae comitatum coronae ita adnexuit ut successoribus nec ipsum comitatum nec aliquam eiusdem particulam ullo modo a corona abalienare, vel cuicunquen nisi regum secundogeniti e legitimo connubio concedere ullo modo liceant. Unde hodie Carolus regis filius secundogenitus dux Eboraci eodem utitur et fruitur.

SUTHERLANDIA

LTRA Rossiam Sutherlandia Germanicum prospectat oceanum, pecori alendo magis quam frugibus ferendis commoda. In qua ex candido marmore surgunt montes, miraculum sane in frigida hac plaga, sed nullo fere usui, cum luxuria in aedificando et otiosa illa opum ostentatio in has remotas regiones nondum penetraverit. Dunrobin castrum in hac celeberrimum, comitum Sutherlandiae veterum sedes primaria, e stirpe ni fallor Moravia. Inter quos celebratur Guilielmus sub rege Roberto Brus, qui sororem regis Davidis germanam duxit filiumque ex ea genuit, quem regni successorem rex David declaravit, et in eius nomen proceres iureiurando adegit. Sed ille paulo post morte sine liberis praereptus, et comitatus tandem per filiam et haeredem ad Antonium Gordonum ex comitum Huntley familia haereditario devenit.

CATHANESIA

UPERIUS Cathanesia, vulgo Catness, iacet mari Germanico obiecta et numeroso littorum ambitu inflexa, in qua Ptolemaei aetate Catini, sed perperam in exemplaribus Carini, apud quos ille idem Ptolemaeus Ilam fluvium statuit, qui hodie Wisle videatur. Huius incolis ex pecore pascendo et piscando maximus est proventus. Praecipuum castrum Girnego dicitur, in quo Cathanesiae comites plerumque agunt. Episcopalis sedes est in Dornok obscuro alioquin viculo, ubi etiam sedem vicecomiti Cathanesiae constituit rex Iacobus Quartus, vel ad Wik prout res postularent.
2. Cathanesiae comites iidem olim erant qui etiam Orcadum comites, sed tandem divis perque Malisii cuiusdam filiam primogenitam datam in uxorem Guilielmo de S. Claro, vulgo Seincler, regio panitario, eius posteri hunc honorem comitum Cathanesiae sunt adepti, et eodem etiamnum laetantur.

STRATHNAVERN

XTREMAM totius Britanniae plagam, quae obversa littorum fronte arctum prospectat et maioris ursae mediam caudam, quam imperia transferre credidit Cardanus, sibi habet verticalem, tenuerunt, ut apud Ptolemaeum videre est, Cornabii. Inter quos Nabeum flumen collocat, quae nomina inter se adeo sunt cognata ut gens a flumine quod accoluit inde nomen traxisse videatur, nec ab his omnino alienum est hodiernum nomen Strathnavern, id est Vallis ad Navern. Regio a glebae fertilitate minus foelix, iniuriaque coeli rigentis minus culta, et inde a lupis saevissimis gravissime infestata, qui non solum in armenta maximo damno, sed etiam in homines magno periculo adeo immaniter grassantur, non modo in hoc sed a pluribus etiam aliis Scotiae partibus, ut ex parlamentaria sanctione vicecomites et incolae in singulis comitatibus ter singulis annis ad lupos et eorum catulos tollendos venatum prodire iubeantur. Sin in arctoa hac regione hoc quid habeat consolationi, totius Britanniae minima nocte dieque maxima fruitur. Diem enim maximam est distantia LIX graduum et LX scrupulorum ab aequatore habet XVIII horarum et XV scrupulorum et minimam noctem V horarum et scrupulorum LXV. Adeo ut verus non sit panegyristes qui olim dixit solem hic tantum non occidere sed praeterire et horizontem stringere, ex Taciti authoritate scilicet, quod extrema et plana terrarum humili umbra non erigunt tenebras. Sed verior Plinius ex vera ratione, ubi agit de longissimis diebus pro inclinatione circuli solaris ad horizontem longissimi, inquit dies sunt in Italia horarum quindecim, in Britannia septemdecim, ubi aestate lucidae noctes haud dubie re promunt id quod ratio cogit credi. Solstitii diebus accidente sole propius verticem mundi, angusto lucis ambitu, subiecta terrae continuos dies habere senis mensibus, noctesque a diverso ad brumam remoto.
2. Caeterum in hoc tractu extremo, quem in ortum Ptolemaeus longius prociit cum in septentriones feratur (quo nomine Rogerus Baconus in suo Geographia eum olim notavit), Tacitus dixit immensum et enorme spatium procurrentium terrarum velut in cuneum tenuari, tria procurrunt a priscis scriptoris memorata promontoria Berubium, nunc Urdehead iuxta Bernswale viculum, et Virvedrum, nunc Dunsby alias Duncans Bay, quod remotissimum Britanniae promontorium existimatur. Orcas tamen e regione insularum Orecadorum insularum omnium ultimum constituit Ptolemaeus, quod vulgo nunc Howburne dicitur, Ptolemaeo etiam Tarvedrum et Tarvisium, quod nomen, si me mea non fallit coniectura, invenit eo quod Britanniam finit. Tarvus enim Britannice finiendi significationem habet, cum quo et nos huic libro finem imponamus, de Orcadibus et Hebudibus sive Hebridibus et Shetlandia suo loco dicturi.

Haec de Scotia paucioribus quam pro tanti regni dignitate perstrinxi, nec dubito quin alius quispiam pluribus et floridiore penicillo certius et exploratius depingat, cum haec a nobis remotiora et haectenus clausa, principum (ut dixi) maximus iam aperiat. Interim si quis somnus me habuit (dormitat enim nunnunquam vigilantissimus), aut error in ignota regione e via et veritate abduxit (errores certe ubique obvii), agnoscenti pro humanitate lector ignoscat, et errantem in viam benigne reducat.

Perge ad Hiberniam